ترخیص کالا از گمرک

ترخیص کالا

شرکت ترخیص کارا یک همکار امین در زمینه ترخیص کالا می باشد. ما به عنوان ترخیص کار رسمی و کارگزار گمرکی – حق العمل کار رسمی گمرک ایران خدمات واردات و صادرات ، ثبت سفارش کالا و ترخیص کالا از گمرک و … را انجام می دهیم.

عمده خدمات ما در زمینه ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت ایران و ثبتارش را در کنار فعالیت های بازرگانی، واردات کالا و صادرات کالا از جمله خدمات کارت بازرگانی ، اخذ معافیت های گمرکی از وزارت صنعت ، دریافت مجوز واردات کالا ، اخذ مجوز استاندارد ، استرداد حقوق گمرکی در صادرات کالا با اشراف به کلیه رویه های گمرکی چون ورود موقت و استفاده از کنوانسیون آ ت آ ، علاوه بر خدمات ترخیص و ترخیص کالا با ارائه خدمات بانکی و اقتصادی و ارسال حواله ارز بانکی و دولتی، تخصیص ارز دولتی و بانکی ، گشایش اعتبار اسنادی ، بیمه بین المللی کالا و حمل و نقل بین المللی و کشتیرانی و فورواردری کالا ، کراس استاف Cross Stuff  و سوییچ بی ال Switch BL می باشد.

پرسش های متداول در مورد قاچاق و قاچاق کالا و بیلن پاسخ توسط بازرگانی ترخیص کارا

پرسش های متداول در مورد قاچاق و قاچاق کالا توسط بازرگانی ترخیص کارا

پرسش های متداول در مورد قاچاق و قاچاق کالا توسط بازرگانی ترخیص کارا

پرسش های متداول در مورد قاچاق و قاچاق کالا و بیلن پاسخ توسط بازرگانی ترخیص کارا

پرسش های متداول در مورد قاچاق و قاچاق کالا توسط بازرگانی ترخیص کارا

در این مطلب با پرسش هایی در مورد قاچاق و قاچاق کالا اشنا می شوید که پاسخ هریک از آنها با کمی توجه در مصادیق قاچاق موضوع دو قانون (قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) اسان میباشد.

باید توجه داشته باشید که در هر مورد مصادیق در دو قانون دیده شود تا در پاسخ دچار اشتباه نشوید.

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

پرسش های متداول در مورد قاچاق و قاچاق کالا

١. با توجه به داده های زیر:

شرکت (الف) به اظهار کالای ورودی طبق سیاهه خرید تسلیمی به گمرک و پیش فاکتوری که برای ثبت سفارش در سازمان بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت) در اختیار دارد و اوراق ثبت سفارش در گمرک «ب» اقدام می کند.
در ارزیابی و ارزش گذاری کالا سیاهه خرید تسلیمی به لحاظ اینکه برخلاف پیش فاکتور ممهور به مهر سازمان بازرگانی است و حدود ۵۰٪ کمتر است، همچنین تعداد کالا طبق پیش فاکتور ۱۰۰۰ واحد و آنچه در ارزیابی معلوم گردیده ۵۰۰۰ واحد بوده به دلایل زیر قاچاق را محرز دانسته اند.
۱۰۰۰ واحد کالا ثبت سفارش (مجوز ورود) صادر شده و تعداد ۴۰۰۰ واحد دیگر فاقد مجوز است
تنها برای ۱۰۰۰ واحد کالا ثبت سفارش (مج دیگر فاقد مجوز است.

سیاهه، پیش فاکتور خلاف واقع می باشد.

اظهارنامه خلاف واقع است.

آیا تلقی گمرک از اینکه قاچاق گمرکی صورت گرفته درست است یا نادرست؟

دلایل و مستندات خود را متکی به مصادیق دو قانون بنویسید.

۲)

۲/۱)منظور از اسناد جعلی مندرج در بندپ در ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از میان اسنادی که طبق معمول باید در واردات قطعی پیوست اظهارنامه گمرکی به گمرک تسلیم شود، کدامیک می توانند باشند و اصولا در مراحل اولیه در گمرک چگونه تشخیص مجعول بودن این اسناد امکان پذیر است.

۲ / ۲). عدم درج تعداد کالا به رقم درست یا وزن کالا به طور درست یا ارزش کالا تا چند برابر کمتر از آنچه در گمرک احراز می شود دلیل بر نادرستی یا جعل یا خلاف واقع نسبت داد. هستند؟ کدامیک از این موارد نادرست، جعل، خلاف واقع) را می توان به این اسناد نسبت داد.

۲ / ۳). اصولا انگیزه وارد کننده که اظهارنامه به نام اوتنظیم می شود، برای جعل چیست؟ و کدام یک از اسناد تسلیمی به گمرک ممکن است جعل شده باشند؟ ویژگی این اسناد و انگیزه از جعل آنها چه می تواند باشد؟

۳)

۳ / ۱). کالایی در محموله ترانزیتی یافت می شود که در اسناد عبوری (ترانزیتی) نامبرد نبودن کالای عبوری چیست؟ نشده اند با توجه به قانون (دوقانون ۱۳۹۰ و۱۳۹۲) نظر شما در مورد قاچاق بودن یاف آیا درصورتی که قاچاق تلقی می کنید، تکلیف بقیه کالای محموله ترانزیتی چیه
ی محموله ترانزیتی چیست؟

۳/۲). درصورتی که محموله ترانزیتی درگ گمرک مقصد چه رفتاری با آن خواهند داشت؟

. مصادیق مجوزهای جعلی (با فرض تحقق جعل) را نام ببرید.
۵. تشخیص مجعول بودن مجوز با چه استدلال یا ابزاری میسر است.
۶. ویژگی اصطلاح «اظهارنامه خلاف» مندرج دریکی از مصادیق قاچاق (قانون ۱۳۹۰ یا ۱۳۹۲) چیست یا چه می تواند باشد.
۷. حکم کالای عبوری (ترانزیتی شامل ترانزیت داخلی یا خارجی) چنانچه تعویض یا از آن برداشته شده باشد چیست؟
۸. حکم مربوط به کالای جاسازی شده هم نوع کالای اظهار شده چیست؟

۹٫منظور از «اسناد غیر واقعی» به کار برده شده در یکی از مصادیق قاچاق گمرکی چیست؟

۱۰٫دامپینگ» در مورد کالا با ارزش کم یا ارزش تمام شده یا بدون احتساب سود به ویژه (مثلا ۸۰٪) یا ارزش نامتناسب کدامیک کاربرد دارد؟

آیا دامپینگ موجب می شود تا درصورت اظهارکالا به گمرک تلقی قاچاق نمایند؟

سیاهه خریدی که ارزش مندرج درآن به تشخیص گمرک نتیجه دامپینگ است را میتوان غیرواقعی یا سند خلاف واقع با سند نادرست یا سند مجعول نامید.

۱۱. کالاهایی که روی آن ها یا روی لفاف آنها نشانی با نام یا علامت یا مش دیگری باشد که موجبات اغفال خریدار یا مصرف کننده را نسبت به سانت ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا موجب شود چه تکلیفی دارد
۱۲. چند نمونه از کالاهای ممنوع الورودی که موضوع جرم قرار میگیرند نام ببرید.
۱۳. ورود کالای ممنوع الورود قانونی قاچاق محسوب می شود ؟
۱۴. آیا مستثیاتی را می توانید نام ببرید که انتخاب مسیر غیر مجاز در وارد کردن کالا قاچاق محسوب نشود؟
۱۵. وجود کالای اضافی در محل جاسازی شده که در اسناد تسلیمی از آن نامبرده باشد و کالای هم نوع کالای اظهار شده باشد، قاچاق محسوب می شود یا خیر؟ درهرصورت دلایل یا مستندات ذکر شود.
۱۶. چنانچه یک یا چند مصداق قاچاق با یک یا چند مصداق قاچاق در دو قانون ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ در خصوص مورد معين تضاد داشته باشند کدامیک از مصادیق معتبر خواهد بود؟

۱۷. محموله وارداتی لباس به عنوان کالای تولید کشور (ایران) به گمرک با استفاده از معافیت گمرکی اظهار می شود:

۱) معافیت گمرکی متکی به چه قانون یا ماده ای می باشد.

۲) واردکننده اظهارنامه صادرات قطعی پارچه های به کار برده شده در لباس ها را ارائه می دهد، دراین صورت آیا می توان مورد را به عنوان قاچاق اعلام نمود، درهر صورت مستدل و مستند پاسخ داده شود.

۱۸. طبق پرواز گمرکی صادره گمرک ((ب)) مشخص می شود ۱۰۰۰ دستگاه ماشین لباسشویی ۵ کیلویی مارک A ساخت کشور (الف) با انجام تشریفات گمرکی کامل صادر شده است. سیاهه و سایر اسناد پیوست اظهار نامه همین اطلاعات را به ما می دهد. در هنگام عرضه کالا در بازار داخلی چون کالا فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری می باشد آن را قاچاق تلقی می کنند. تشخیص گمرک در مراحل بعد از کشف کالا و معرفی به گمرک چه خواهد بود.

۱۹. عبارت «قاچاق یعنی کالای ممنوع الورود» یا «کالای ممنوعه» قاچاق محسوب می شود، صحیح است؟
وارداتی که با نام و علامت تجاری ایرانی به گمرک اظهار می شود چرا باید وب شود، ایا مدلول بند «ح» ماده ۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را
قاچاق محسوب شود، آیا مدلول بند صحیح و فاقد ایراد می دانید.

ثبت سفارش کالا واردات قطعات الکترونیکی ترخیص کالا ترخیص کار گمرکی

ثبت سفارش کالا ، واردات قطعات الکترونیکی و ترخیص کالا توسط ترخیص کار گمرکی

ثبت سفارش کالا ، واردات قطعات الکترونیکی و ترخیص کالا توسط ترخیص کار گمرکی

در این مقاله سعی داریم نکات مهم و بیان پاسخ مسائل در رابطه با ثبت سفارش کالا ، واردات قطعات الکترونیکی و ترخیص کالا توسط ترخیص کار گمرکی را بیان نماییم با ما همراه باشید.

ثبت سفارش کالا واردات قطعات الکترونیکی ترخیص کالا ترخیص کار گمرکی

ثبت سفارش کالا واردات قطعات الکترونیکی ترخیص کالا ترخیص کار گمرکی

 

 مفروضات مسئله واردات قطعات الکترونیکی و ترخیص کالا توسط ترخیص کار گمرکی

۱- شرکت «الف» برای ورود کالای مجاز (قطعات الکترونیکی) از مبدأ کشور A،ساخت کشور B ثبت سفارش می کند.

۲- پس از ورود کالا، صاحب کالا یا نماینده قانونی او کالا را به گمرک اظهارمیکند. اظهار منطبق با اسناد است.

٣- تعیین مسیر، ارزیابی کالا را به طور کامل نشان می دهد (مسير قرمز) .

۴- پس از ارزیابی معلوم می گردد اظهار کالا از لحاظ نام کالا و کد کالا صحیح بوده ولی کالا ممنوع الورود است.

مطلوبست

١- دلیل ثبت سفارش کالایی که بدون تغییر در نام و نوع و کد آن و حتی سایر مشخصات مثل ارزش، مقدار، مبدأ حمل، مبدأ ساخت عین وارد گردیده است، ولی گمرک کالا را ممنوع الورود میداند.

۲- مواردی که موجب ممنوعیت کالا می شود.

٣- نحوه برخورد گمرک با کالا و با صاحب کالا از این لحاظ که اظهار را منطبق با تخلف با قاچاق می دانند یا خیر؟

 حل مسئله ثبت سفارش کالا ، واردات قطعات الکترونیکی و ترخیص کالا از گمرک

برای رسیدن به پاسخ صحیح چند گزینه را باید مرور کنیم:

گزینه اول: هر کالایی که دارای عبارت یا علامتی باشد، مخالف نظم عمومی یا شؤن ملی یا عفت عمومی یا مذهب رسمی کشور، اعم از اینکه این عبارت یا علامت ها روی خود کالا یا روی لفاف یا بسته بندی (لفاف یا بسته بندی که به دست مصرف کننده می رسد) کالا یا حتی در اسناد مربوط به آن کالا باشد موجب ممنوع الورود شدن کالا می شود.
(مدلول بند «د» ماده ۱۲۲ قانون گمرک)

۱)

اطلاع از ضوابط و مقررات واردات در کشورها (بازارهای هدف صادرات ) از جمله موارد مهمی است که صادرکنندگان در بازاریابی مورد توجه قرار می دهند.

قرار می دهند. بنابراین به نظر نمی رسد از ممنوعیت هایی که در گزینه اول اشاره شده بی اطلاع باشند. با این حال واردکننده نیز به نوبه خود باید ملاحظات نظیر ممنوعیت های قانونی و شرعی را بشناسند تا بعدا دچار اشکال نشوند.

۲)

برچسب علایم و نشانه ها به صورت اشكال ، تصاویر، نوشته ها که انطباق با موارد ممنوعیت دارد، نباید بر روی کالایی که می خواهیم وارد کنیم وجود داشته باشد، زیرا در غیر این صورت کالایی که قانونا جزء اقلام مجاز است ممنوع الورود می شود.

۳)

ممکن است کالای مجازی که ثبت سفارش شده فاقد هرگونه نشانه، علامت یا عباراتی که موضوع ممنوعیت قرار می گیرد باشد، ولی در سربرگ فاکتوريا سایر اسناد یا کالابرگ های (کاتالگ) همراه بسته بندی جهات ممنوعیت وجود داشته باشد، در این صورت ممنوعیت به کالا نیز تسری پیدا میکند.

۴)

موارد مذکور در گزینه اول حتی اگر قابل برداشتن و پاک کردن بوده باشد، گمرک مجاز نیست عمل از بین بردن جهات ممنوعیت را بپذیرد و لذا نباید زمینه ورود چنین کالاهایی را به دست خود فراهم نماییم که پیامدی جز تحمیل هزینه و زیان در برگرداندن کالا به خارج یا انهدام آن در داخل ندارد.

۵)

کالاهایی که به لحاظ وجود موارد مذکور در گزینه اول ممنوع الورود هستند، پس از ورود به کشور و اظهار به گمرک و ارزیابی آنها مشمول قاچاق گمرکی و حتی تخلف به زیان دولت نمی شود، بلکه فقط قابل ترخیص از گمرک نخواهد بود و باید مرجوع شود.

۶)

کالای ممنوع الورود موضوع گزینه اول که مشخصات و نام کالا به درستی اظهار شده و اسناد خلاف واقعی هم تسلیم نشده باشد با تنظیم صورت مجلس توصیه می شود که ظرف مدت سه ماه از کشور (قلمرو گمرکی) خارج گردی در غیر این صورت کالا ضبط می شود و فقط صاحب کالا می تواند ظرف دو ماه به دادگاه ارجاع دهد و مراتب را ظرف ۱۵ روز به گمرک اعلام نماید، در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت در می آید.

۷)

در مواردی که وجود علایم یا عبارات مخل نظم عمومی و امنیت ملی یا مواردی از این قبیل است، گمرک بدون استعلام از مراجع ذی صلاح عمل نمی کند.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

 

گزینه دوم: کالا از مبدأ كشور A حمل شده، ولی ساخت کشور B می باشد. علامتیا مارک روی کالا، سازنده و کشوری را معرفی میکند که بر خلاف گواهی مبدا صادره برای کالا از کشور A می باشد. این علامت یا مارک دارای شهرت و مزیتی است که به اعتبار آن از کالای مشابه ساخت کشور B متمایز است. ورود چنین کالایی ممنوع می باشد.
(مدلول بند «ر» ماده ۱۲۲ قانون گمرک )

۱)

علامت یا مارک، حتی نشانی با نام و مشخصات دیگر بر روی کالا یا روی الفاف و بسته بندی (بسته بندی که در خرده فروشی به دست مصرف کننده می رسد) اگر موجبات اغفال مصرف کننده را نسبت به مبدأ ساخت یا خواص با مشخصات اصلی کالا فراهم آورد، موجب ممنوعیت ورود کالا خواهد شد.

۲)

کالاهای به اصطلاح Original یا اصل که در بازار داخلی به مشتریان و مصرف کنندگان معرفی می شود، معمولا به اعتبار علامت بازرگانی (مارک)، نام یا نشانی و هرگونه مشخصه دیگری است که مزیت کالا را نسبت به کالای مشابه می رساند. حال اگر این علایم و مشخصات تقلبی و صوری باشد، گمرک از ترخیص کالا جلوگیری می نماید، زیرا ممنوع الورود است مگر اینکه با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آنها از بین برود.

۳)

کالاهای تقلبی (عرضه شده با علامت، نام، نشانی و مشخصات کالاهای اصل) معمولا از سوی صادرکنندگان غیر معتبر و کشورهایی صادر می شوند که حقوق مالکیت وسرقفلی ناشی از این علایم و مشخصات را رعایت نمی کنند.

۴)

استفاده از نام، نشانی، علامت یا مارک و سایر مشخصات بر روی کالا، لفاف و بسته بندی دارای مزیت و سرقفلی در بازار عرضه و تقاضا برند معروف) توسط سازندهای غیر از سازنده اصلی در کشور دیگر به شرط داشتن امتیاز ساخت (لیسانس) ساخت ایرادی ندارد و ممنوعیت برای چنین کالایی در ورود به شرط احراز صحت آن وجود نخواهد داشت.

ثبت سفارش | واردات کالا | ترخیص کالای وارداتی | ترخیص کالا | ترخیص کالای وارداتی از گمرک

ثبت سفارش « واردات کالا و ترخیص کالای وارداتی از گمرک »

ثبت سفارش « واردات کالا و ترخیص کالای وارداتی از گمرک »

در این مطلب سعی داریم در مورد ثبت سفارش « واردات کالا و ترخیص کالا ی وارداتی از گمرک » مطالب لازم را بیان نماییم امیدواریم این مقاله به شما مفید باشد.

ثبت سفارش | واردات کالا | ترخیص کالای وارداتی | ترخیص کالا | ترخیص کالای وارداتی از گمرک

ثبت سفارش | واردات کالا | ترخیص کالای وارداتی | ترخیص کالا | ترخیص کالای وارداتی از گمرک

ادامه مطلب …

مجله گمرک شماره 855 و 856 نشریه گمرک ایران 855 و 856 اخبار ترخیص کالا

مجله گمرک شماره ۸۵۵ و ۸۵۶

مجله گمرک شماره ۸۵۵ و ۸۵۶ ( نشریه گمرک ایران ۸۵۵ و ۸۵۶ )

در این شماره از نشریه گمرک جمهوری اسلامی ایران مطالب زیر را در خصوص واردات و صادرات ، ثبت سفارش ، ارز مبادله ای ، ترخیص کالا و قاچاق می خوانید :

۱٫کرباسیان درباره ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار به مردم اطمینان داد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تجار و فعالان کسب و کار نباید نگران شرایط آینده
کشور باشند، گفت: تصمیم ترامپ نمی تواند اقتصاد را لرزان کند.

۲٫ گزارش موفقیت های گمرک ایران در اجلاس روسای گمرکات آسیا – اقیانوسیه از سوی رئیس کل گمرک ایران ارائه شد.

۳٫ دستورالعمل جدید ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر مرکز واردات کالا و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک اصلاحیه ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافر را جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.

۴٫ دریافت نقدی حقوق ورودی همزمان با اظهار کالا در گمرک: فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران با صدور بخشنامه ای اعلام کرد: گمرکات از تاریخ ۱/۳/۹۷ حقوق ورودی اظهاری
صاحب کالا را همزمان با اظهار کالا به صورت نقدی پیش دریافت می نمایند.

۵٫ در بخشنامه جدید رئیس کل گمرک اعلام شد: اضافه شدن ۹ گروه کالا به فهرست کالاهای اساسی مشمول اخذ ضمانتنامه بانکی و همچنین بخشنامه دفتر تعیین ارزش و تعرفه گمرک درباره ارزشگذاری خازن قدرت.

۶٫ شرط عدم ارائه ثبت سفارش برای ورود کالای تولیدی از مناطق آزاد و ویژه به سرزمین اصلی.

۷٫ مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران با صدور بخشنامه ای درخصوص صادرات سه قلم کالای گندم، قیر و کیوم باتوم از طریق رینگ صادراتی بورس نکاتی را به گمرکات اجرایی یادآور شد.

۸٫ تعیین مهلت خروج موقت وسایط نقلیه غیرموتوری.

۹٫ برگزاری کارگاه آموزشی حسابرسی پس از ترخیص توسط سازمان جهانیگمرک در ایران. متعاقب دریافت درخواست رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، کارشناسان سازمان جهانی گمرک ( WCO ) یک کارگاه آموزشی درخصوص ممیزی پس از ترخیص کالا ( PCA ) برای کارشناسان گمرکی این کشور در تهران برگزار کردند. این کارگاه با پشتیبانی
صندوق همکاری های گمرکی ژاپن برگزار شد.

۱۰٫ انتشار کتابچه راهنمای همکاری گمرک و پلیس.

۱۱٫ نهایی شدن طرح عملیاتی دیمیتر ۴ برای مبارزه با حمل و نقل ضایعات غیرقانونی.

۱۲٫ راه اندازی آکادمی آنالین سازمان جهانی گمرک برای جامعه تجاری.

۱۳٫ معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک در کارگاه آموزشی مالکیت فکری: راه حل مناسب برای برخورد با ناقضان مالکیت فکری مدیریت ریسک هوشمند است.

۱۴٫ در بین بیش از ۱۸۰۰ سازمان و دستگاه دولتی ،  گمرک ایران در عرضه خدمات الکترونیکی و تحول دیجیتالی در نظام اداری حائز رتبه برتر شد.

۱۵٫ آموزش اظهارنامه ارزش در رویه دوراظهاری ورود موقت در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی- قسمت اول

۱۶٫ مشاور رئیس کل گمرک در امور عمرانی تشریح کرد : اقدامات و برنامه های گمرک برای نوسازی ساختمان های اداری و منازل سازمانی کارکنان.

۱۷٫ نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: باید به گمرک برای مقابله با تخلفات قدرت بدهیم و سپس برمبنای قدرتی که داده ایم از آن انتظار داشته باشیم. در غیر این صورت گمرک هیچ تقصیری در واردات کالاهای غیرمجاز ندارد.

۱۸٫ نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: راه اندازی سامانه جامع گمرکی موجب شفاف سازی و پیشگیری از تخلفات شده است.

۱۹٫ برای نخستین بار در سطح گمرکات کشور: فرآیند تخصیص کارشناس و ارزیاب در درب خروج گمرک بوشهر سیستمی شد.

۲۰٫ مدیرکل گمرکات استان یزد با بیان اینکه این گمرک تلاش در جهت افزایش صادرات غیرنفتی را از وظایف اصلی خود می داند، گفت: برای افزایش صادرات آمادگی همکاری و تعامل با بخش خصوصی را داریم.

۲۱٫ افتتاح ساختمان جدید گمرک منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا.

۲۲٫ دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در دیدار با مدیرکل، معاونین و مدیران گمرکات این استان گفت: در شرایطی كه یكی از بزرگترین حربه های دشمنان در مقابل ملت ایران جلوگیری از پیشرفت در عرصه های مختلف از جمله عرصه اقتصادی به شمار می رود روی آوردن به اقتصاد مقاومتی، تقویت كار و تولید ملی از ضرورت های شرعی و عقلی است.

۲۳٫  افزایش ۲۰ درصدی صادرات کالا از گمرکات آذربایجان شرقی در سال ۹۶: ناظر گمرکات استان آذربایجان شرقی و مدیرکل گمرک تبریز اعلام کرد: یک میلیون و ۵۰۳ هزار و ۸۶۳ تن کالا به ارزش بیش از یک میلیارد و ۲۳۱ میلیون دلار در سال گذشته از گمرکات استان صادر شد که از لحاظ ارزش دلاری ۲۰ درصد و از حیث وزن ۳۱ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش داشت.

۲۴٫ رشد ۲۰ درصدی صادرات از گمرک فریدونکنار در سال ۹۶٫

۲۵٫ کشف ۶ تبعه سوری از محموله های ترانزیتی در گمرک بازرگان.

۲۶٫ مدیرکل گمرک جلفا گفت: در سال ۹۷ با توجه به رویکرد گمرک در حمایت از تولید و کالای ایرانی بنا داریم به صورت همه جانبه از تولید حمایت کنیم که در این راستا کارکنان گمرک جلفا به صورت شبانه روزی در خدمت تولیدکنندگان خواهند بود.

۲۷٫ کشف ۵ کیلوگرم بذر ماده مخدرگل توسط مأموران گمرک دوغارون.

۲۸٫ روش های جدید قاچاق مواد مخدر.

۲۹٫ با حضور مسئولان ایرانی و جمهوری آذربایجان برگزار شد: همایش تجاری نقش راه آهن آستارا در تسهیل حمل و نقل بین المللی.

۳۰٫ ابتکار جالب گمرک سمنان در ارتباط با مخاطبان جوان خود : مدیرکل گمرک سمنان در ابتکاری جالب پای صحبت مخاطبان جوان این گمرک نشست و به حرف ها و پیشنهادهای آنان گوش داد.

۳۱٫ ابلاغ برنامه های عملیاتی سال ۹۷ واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی از سوی رئیس کل گمرک صورت گرفت.

۳۲٫ مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان های گمرک ایران : واگذاری مدیریت ۲۳ مرز زمینی و ۴۳ مرز دریایی به گمرک.

۳۳٫ توافق گمرک و مناطق آزاد برای تعیین شیوه فعالیت تجار.

۳۴٫ پیاده سازی سیستم مدیریت جامع کیفیت ( ایزو ) در گمرکات کشور.

۳۵٫ سازمان ملل دو دستگاه آشکارساز مواد مخدر به گمرک ایران اهدا کرد.

مجله گمرک شماره 855 و 856 نشریه گمرک ایران 855 و 856 اخبار ترخیص کالا

مجله گمرک شماره ۸۵۵ و ۸۵۶ نشریه گمرک ایران ۸۵۵ و ۸۵۶ اخبار ترخیص کالا

ترخیص کالا از گمرک ترخیص کار گمرک شرکت ترخیص کالا ترخیص از گمرک مجله گمرک شماره ۸۵۵ – ۸۵۶ 

قاچاق | قاچاق کالا | قانون گمرک ایران | شرکت بازرگانی ترخیص کارا | کالای قاچاق

مصادیق کالای قاچاق و قاچاق کالا بر اساس قانون گمرک ایران توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا

مصادیق کالای قاچاق و قاچاق کالا بر اساس قانون گمرک ایران توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا

 

قاچاق | قاچاق کالا | قانون گمرک ایران | شرکت بازرگانی ترخیص کارا | کالای قاچاق

قاچاق | قاچاق کالا | قانون گمرک ایران | شرکت بازرگانی ترخیص کارا | کالای قاچاق

در این مطلب که در ادامه مطلب

مقایسه مصادیق قاچاق در دو قانون توسط بازرگانی ترخیص کارا  می باشد سعی داریم سایر مقایسه مصادیق قاچاق کالا و کالای قاچاق در قانون گمرک را بیان نماییم.

موارد اشتراک و افتراق مصادیق قاچاق در دو قانون:

 • قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰
 • قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲

مفاد احکام قاچاق کالا :

قانون     ماده    بند

۱۳۹۰       ۱۱۳     د

د. کالای جایگزین شده، ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.

نکته: انگیزه جایگزین کردن می تواند از جمله موارد زیر باشد:

 • کالایی که ممنوع الصدور یا مشروط بوده، امکان صدور پیدا کند.
 • کالای با ارزش کمتر را جایگزین می کند، ولی پروانه با ارزش همان کالایی که ا برداشته شده اعتبار خود را حفظ می نماید و به این ترتیب از امتیازهای کالای با ارزش بیشتر که دیگر وجود ندارد مثل: جوایز صادراتی ، جواز واردات به ارزش مندرج در پروانه در رویه واردات کالا در مقابل صادرات کالا و حتی پولشویی استفاده نماید.

جمع بندی. در قانون ۱۳۹۲ نه تنها وارد کردن کالای موضوع بند (ر) ماده (۱۲۲) قاچاق محسوب نمی شود، بلکه به موجب تبصره ذیل بند (ر) حتی از ممنوعیت هم درخواهد آمد.

( به احتمال زیاد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که در مجلس اعلام وصول شده و بعید نیست در چند ماه آینده به تصویب برسد، مفاد بند «ث» ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ به موجب بند (۱۰) ماه واحده لايحه مذکور حذف می شود.)

مفاد احکام کالای قاچاق :

قانون     ماده    بند

۱۳۹۲      ۲         ج

ج. اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایران، بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه

نکته. استفاده از نام یا علامت تجاری ایرانی بر روی کالای ورودی بدون أخذ مجوز قانونی اصولا با انگیزه خاص باید صورت گرفته باشد که از جمله موارد زیر است:

وارد کردن کالای ارزان قیمت که می تواند به اعتبار آنچه در بند «ج» آمده، با قیمت کالای ساخت ایران با قیمت بالاتر از آنچه تمام شده عرضه نماید. دراین صورت قصد متقلبانه خود به خود وجود داشته که به این عمل مبادرت ورزیده است.

کالای وارده با استفاده از نام با علامت تجاری ایرانی برای این باشد که از معافیت گمرکی به بهانه اینکه کالای صادراتی را عینا به کشور برگشت داده (به هر علت، مطابق مفاد بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون ۱۳۹۰) استفاده نماید. در این حالت نیز قصد متقلبانه خود به خود محرز است.

جمع بندی. این حکم در قانون ۱۳۹۲ (هر چند در قانون گمرک (۱۳۹۰) جزو مصادیق قاچاق نیامده) ولی از بعضی جهات یعنی در مواردی که وارد کننده در استفاده از نام یا علامت تجاری ایرانی خواسته باشد از مزایای معافیت گمرکی به بهانه اینکه کالای وارده قبلا جزو صادرات کشور بوده استفاده نماید، ممکن است هم در تطبیق با بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک (به عنوان قاچاق) و هم به اعتبار ماده ۱۴۳ قانون گمرک با آن رفتار شود که در هر حال وقتی در قانون ۱۳۹۲ به صراحت تعیین تکلیف شده شاید نیاز به استناد قانون گمرک و مواد مذکور نباشد.

مفاد احکام کالای قاچاق :

قانون     ماده    بند

۱۳۹۲       ۲      چ

چ. واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شدهدر قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی های مرزنشینی و ملوانی درصورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک.

متن قبلی عبارت بود از: خ. ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی .

جمع بندی. ارز به صورت پول کاغذی (پول خارجی کاغذی) مربوط به هرکشوری غیر از ایران و حتی اسکناس یا مسکوکات ایرانی، به عنوان کالا در کتاب مقررات صادرات و واردات دارای کد ۸ رقمی است.

مفاد احکام قاچاق کالا در قانون گمرک ایران :

قانون     ماده    بند

۱۳۹۰       ۲       د

د. عرضه کالا به استناد حواله های فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاهها، مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله

نکته: درحقیقت اسناد (حواله های فروش سازمان…) مثبته گمرکی را که با کالای کشف شده به ظن قاچاق، تطبيق ندارد و بر خلاف واقع ارائه شده و برای رفع اظن قاچاق معتبر نمی باشد، بی ارتباط با کالای مکشوفه می داند و بنابراين بند «د» محملی برای ایراد قاچاق قرار می دهد.

جمع بندی. با وجود بند «الف» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ [مدلول بند «الف» دلالت دارد بر کالاهای مکشوفه در داخل قلمرو گمرکی که فاقد هرگونه سندی (سند ترخیص کالا یا سایر اسناد مثبته گمرکی موضوع ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی مصوب آبان ۱۳۹۰) ] برای اثبات اینکه با انجام تشریفات گمرکی وارد و ترخیص شده است می باشد. بنابراین می توان نظیر این بند «د» ماده ۲ قانون ۱۳۹۰ راهمان بند «الف» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ دانست که در عمل تفاوتی با هم ندارند.

نکته: هرچند مفاد این بند از ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبهم است، ولی درهر حال به عنوان یکی از مصادیق قاچاق محسوب می شود که در عمل معلوم خواهد شد چگونه تحقق می یابد.

جمع بندی. ابهامات موجود در این مصداق، به خصوص “عدم اظهار کالا به عنوان تجاری” موجب بروز اختلاف نظر خواهد شد، اول اینکه قید تجاری یا غیرتجاری اصولا در اظهار و اظهارنامه ها به عمل نمی آید و در حقیقت بعداز تشخیص گمرک معلوم می شود کدام عنوان درست بوده و یا باید انتخاب شود. از این رو تصور نمی رود به اعتبار مناجات بند چ ؟ از لحاظ مراجع قضایی تلقی قاچاق قابل اثبات باشد.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

مفاد احکام قاچاق کالا در قانون گمرک ایران :

قانون     ماده    بند

۱۳۹۲     ۲         ح

ح. خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی نکته. مصداق جدید قاچاق است که پیش از این وجود نداشته و تنها به ایناعتبار می توان تلقی قاچاق نمود.

جمع بندی. نکات مهم در این بند «ح: تجمیع کالای وارداتی و عدم رعایت تشریفات قانونی است، بحث تجمیع به اعتبار اینکه کالاهای يکسان، بسته بندی های مشابه و در اختیار قرار دادن آنها به شخص یا اشخاص غیراز هریک از دارندگان اولیه، احراز می شود و تشخیص یا احراز رعایت تشریفات قانونی با اطمینان از انجام کلیه ضوابط مربوط به قانون خاص (به طور مشخصی قانون مربوط به مبادلات مرزی و آیین نامه ای مربوطه) در ورود یا واگذاری و انتقال به خارج از استان مربوطه که تسهیلات مرزنشینی در آنجا اعمال شده امکان پذیر است. نکته ای که همچنان بحث برانگیز می ماند، کالای مسافری است که چندان قابل احراز در انطباق با حکم بند «ح» موصوف نمی باشد.

مفاد احکام قاچاق در قانون گمرک ایران :

قانون     ماده    بند

۱۳۹۲     ۲        خ

خ. عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز

* متن اصلاحی طبق قانون اصلاحی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱

قانون     ماده    بند

۱۳۹۲     ۲        ذ

ذ. عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت ماده (۱۰) این قانون

نکته: تا قبل از اینکه برای تطبیق کالاهای خارجی وارداتی به اعتبار شناسه قابل رهگیری با آنچه برای آن برگ سبز گمرکی صادر شده است و در بازار داخلی عرضه می شود، چنین حکمی در قانون وضع شود، بعضا انطباق بعضی کالای عرضه شده با اسناد گمرکی (اسناد مثبته) با درنظر گرفتن چند عامل مثل: نام و نوع کالا، بعضی خصوصیات (مثلا در مورد یک دستگاه یخچال، ظرفیت آن  به واحد فوت) وزن، مارک کالا و از این قبیل صورت می گرفت. بدیهی است با وجود ذ ماده ۲ قانون ۱۳۹۰ على القاعده اسناد ترخیص گمرکی باید به نحوی
باشند که متضمن شناسه کالا بوده تا برای انطباق کالاهای عرضه شده در بازار  داخلی مورد استفاده قرار گیرند به طوری که معلوم شود کالایی که عرضه می شود از محل پروانه گمرکی معینی است که اگر غیر از این باشد از مصادیق بند «ذ» موصوف محسوب می شود.

قانون     ماده    بند

۱۳۹۰      ۱۱۳     الف

الف الف. کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمروگمرکی وارد یا از آن خارج گردد، همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد. تبصره. منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۰۳) این قانون است.

نکته: مفاد این بند شامل وارد کردن و هم شامل خارج کردن کالا به پا از قلمرو گمرکی است.

قانون     ماده    بند

۱۳۹۲     ۲          ر

ر. هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قراین و امارات موجود.

نکته: به این بند، ناظر به مواردی است که فرآیند اظهار و ترخیص در گمرک یا اصولا طی نشده یا نهایتا ناقص و ناتمام مانده که در نتیجه فاقد سند گمرکی با پرواز صادراتی است.

مثلا: (بند «ر» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) سپس با فرض وجود کالا موضوع جرم ، برای احراز عنصر معنوی قطعة مرجع ذیصلاح نمی تواند غیر از مراجع قضایی یا دادگاه های انقلاب باشد.

جمع بندی. همان طور که ملاحظه می شود مواردی از قانون ۱۳۹۲ به نحو مناسبی در قانون ۱۳۹۰ وجود دارد و البته این قانون ۱۳۹۰ کمبودهایی هم داشته و دارد که قانون ۱۳۹۲ جبران نموده است. منتهی تداخل دو قانون از لحاظ مصادیق در عمل ممکن است ایجاد اشکال نماید.

مفاد احکام کالای قاچاق در قانون گمرک ایران :

قانون     ماده    بند

۱۳۹۲     ۲        ز

سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر توضیح لازم ندارد.

 

بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای غیرمجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا

بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا

بیان تفاوت ترخیص انواع کالا اعم از کالای مجاز کالای مشروط ، کالای غیر مجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا

ادامه مطلب …

مصادیق قاچاق | بازرگانی ترخیص کارا | ترخیص | قاچاق گمرکی | قانون گمرک

مقایسه مصادیق قاچاق در دو قانون توسط بازرگانی ترخیص کارا

مقایسه مصادیق قاچاق در دو قانون توسط بازرگانی ترخیص کارا

در این مقاله سعی داریم مصادیق قاچاق در دو قانون توسط بازرگانی ترخیص کارا را بیان نماییم امیدواریم این مقاله برای شما راهنمای مناسبی باشد.

مصادیق قاچاق | بازرگانی ترخیص کارا | ترخیص | قاچاق گمرکی | قانون گمرک

مصادیق قاچاق | بازرگانی ترخیص کارا | ترخیص | قاچاق گمرکی | قانون گمرک

الف: از لحاظ تعداد مصادیق قاچاق

الف/۱ قانون گمرکی مصوب ۱۳۹۰:

 1. ماده ۱۱۳ با ۱۱ مورد
 2. مفهوم مخالق ماده ۱۲۰ فقط ۱ موزد
 3. قسمت اخیر مواد: ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۷۲ و بخشی از ماده ۱۱۰

به این ترتیب مصادیق قاچاق در قانون گمرک در ۱۱ مورد به طور مستقل و ۹ مورد با عطف به مقررات قاچاق گمرکی تصریح شده است.

نکات مهم:

اشخاصی که متهم به ارتکاب قاچاق گمرکی می شوند، همواره باید مطمئن شوند که عمل آنها با یکی از این مصادیق قابل انطباق است، درغیراین صورت از لحاظ قانون گمرک ایراد اتهام فاقد پایه و اساس است.

چنانچه مستندات گمرک درخصوص قاچاق گمرکی، غیراز موارد مذکور در قانون گمرک متکی به قانون مبارزه با قاچاق و کالا مصوب ۱۳۹۲ یا هر قانون دیگری بوده این نامه ها به هیچ وجه متکای قانونی محسوب نمی شوند.

الف / ۲. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲

ماده ۲ با ۱۳ مورد

ب. موارد اشتراک و افتراق مصادیق قاچاق در دو قانون:

 • قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰
 • قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲

قانون             ماده     بند
۱۳۹۰            ۱۱۳       چ

مفاد احکام قاچاق گمرکی :

وسایل نقلیه و کالایی که صدور آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نشود. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.

مفاد احکام قاچاق گمرکی :

قانون             ماده     بند

۱۳۹۲             ۲        الف

برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر، درصورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا

جمع بندی :

مدلول دو مصداق یکی است، با این تفاوت که در بند الف ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ موارد” قوه قهریه ” دیده نشده است، با این حال به نظر نمی رسد بحث ”قوه قهریه ” نادیده گرفته شود.

مفاد احکام قاچاق گمرکی در قانون گمرک :

قانون             ماده     بند

۱۳۹۰             ۱۱۳     (  ج ) و ( ت )

بند ج: وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط براینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.

نکته مهم:

با توجه قسمت اخیر بند «ج» کالای عبوری (ترانزیتی) در هر حال اگر کالای اضافی کشف شود.قاچاق محسوب نمی شود این حکم برخلاف قانون ۱۳۹۲ (بند «ب») می باشد که ذیلا ملاحظه می شود.

بند ت. کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.

مفاد احکام قاچاق گمرکی در قانون گمرک :

قانون             ماده     بند

۱۳۹۲              ۲        ب

اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله های عبوری در داخل کشور

جمع بندی: با مجود بند “ب” ماده ۲ قانون ۱۳۹۲:

 •  اضافه کردن (کالای اضافی) به محموله عبوری (ترانزیتی)
 • کاهش (که مستلزم برداشتن از محموله است.)
 •  تعویض

قاچاق محسوب می شوند، درحالی که به موجب بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ فقط درصورت تعویض یا برداشتن از محموله قاچاق تلقی می شود.

 

av_icon_box position=’top’ boxed=” icon=’1′ font=’entypo-fontello’ title=’شرکت بازرگانی واردات و صادرات’ link=’manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/’ linktarget=’_blank’ linkelement=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=”]

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

مفاد احکام قاچاق گمرکی در قانون گمرک :

قانون             ماده             بند

۱۳۹۰                ۱۱۳         خ

خ. كالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.

نکته: در این بند چندگزینه در استفاده من غیرحق از معافیت گمرکی مطرح است:

اظهار نامه خلاف

اسناد غیرواقعی

مجوزهای جعلی

با این ترتیب هریک از این گزینه ها به تنهایی که موجب گردد، من غير حق از معافیت استفاده شود، برای تلقی قاچاق کفایت می کند.

مفاد احکام قاچاق گمرکی در قانون گمرک :

قانون             ماده             بند

۱۳۹۲               ۲                پ

پ. اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی

نکته . دراین مصداق انگیزه ای که سبب می شود کالا با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی اظهار شود به وضوح و برخلاف مندجات بند خ ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ بیان نشده ولی می تواند هریک از موارد زیر باشد

ترخیص کالا ی غیرمجاز یا ممنوع با ارائه مجوز جعلی.

استفاده از معافیت های گمرکی با تخفیف در حقوق و عوارض ورودی.

گواهی های جعلی مثل: گواهی بهداشت جعلی، گواهی استاندارد جعلی،  گواهی مبدأ جعلی و غیره.

اسناد جعلی مثل: قبض انبار یا ترخیص کالا جعلی، اسناد بانکی جعلی.

جمع بندی. بند «پ» ماده ۲ قانون ۱۳۹۲ ضمن اینکه موضوع بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون ۱۳۹۰ پوشش می دهد، به مراتب موارد بیشتری را هم شامل شده و تا حدودی خلاء ناشی از فقدان تکیه گاه قانونی برای پیشگیری را از ارتکاب قاچاق را به اعتبار قید عبارت : «اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی»، جبران نموده است.

کالا و ارز قاچاق | جریمه قاچاق کالا | شرایط واردات | صادرات کالا | کالا قاچاق

تعیین تکلیف کالا و ارز قاچاق، میزان جریمه ها از لحاظ شرایط ورود و صدور کالا (مجاز، مشروط، ممنوع)

تعیین تکلیف کالا و ارز قاچاق، میزان جریمه ها از لحاظ شرایط ورود و صدور کالا (مجاز، مشروط، ممنوع)

در این مقاله که در ادامه مقاله مصادیق قاچاق طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ است سعی داریم در مورد تعیین تکلیف کالا و ارز قاچاق، میزان جریمه ها از لحاظ شرایط ورود و صدور کالا ( مجاز، مشروط، ممنوع ) صحبت نماییم.

همان گونه که می دانیم شرایط واردات کالا و صادرات کالا در هر کشوری بر اساس قانون و مقررات آن کشور تعیین می شود .در مرزهای گمرکی در صورتی که کالایی بر خلاف قوانین و مقررات امور گمرکی کشوری وارد گردد و یا در هنگام اظهار کالا اشتباهی صورت گیرد کارشناس گمرک کالا را قاچاق تبقی می کند و اجازه ترخیص کالا از گمرک به صاحب کالا ، ترخیص کار یا نماینده قانونی صاحب کالا داده نمی شود.

در صورتی که سهوا کالای وارداتی به گمرک کشوری قاچاق تلقی شود صاحب کالا با داشتن مدارک و دلایل درست می تواند با پی گیری از مراجع قانونی اسن ادعا را برطرف نماید و کالای خود را از گمرک ترخیص کند.

جدول زیر نمایانگر بند های الف ب پ ت  ماده ۱۸ و بندهای الف ب پ ت ماده ۲۲ قانون گمرک جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص موضوع قاچاق کالا، شراط و تکلیف کالا و میزان جریمه در نظر گرفته شده برای آن ها می باشد.

کالا و ارز قاچاق | جریمه قاچاق کالا | شرایط واردات | صادرات کالا | کالا قاچاق

کالا و ارز قاچاق | جریمه قاچاق کالا | شرایط واردات | صادرات کالا | کالا قاچاق

نکات مهم 

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴/۰۷/۲۱:

عبارت زیر به انتهای بند (ت) ماده (۱۸) قانون، الحاق می شود:

” جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز ، دو برابر بهای ریالی آن ”

عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات ها مقرر دراین ماده محکوم می شود.

خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرد به صورت تجاری مانند فرآورده های نفتی و دارویی، خارج از ضوابط تعینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.

ماده ۱۸ مکرر:

نگهداری، عرضه یا فروش کالا . ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می شود:

الف. مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق

ب. مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی قاچاق

ج. مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی قاچاق کالا و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت شش ماه

توقیف وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق از نوع مجاز و مشروط ماده ۱۸

جدول زیر نمایانگر بندهای الف ب پ ت ث ماده ۲۰ قانون گمرک جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ و در خصوص نوع وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق و ارزش کالای قاچاق می باشد که در ادامه بر اساس قانون و نحوه عملکرد گمرک و میزان جریمه آن توضیح داده ایم.

کالا و ارز قاچاق | جریمه قاچاق کالا | شرایط واردات | صادرات کالا | کالا قاچاق

کالا و ارز قاچاق | جریمه قاچاق کالا | شرایط واردات | صادرات کالا | کالا قاچاق

نکات مهم:

در مورد ماده ۲۱:

در مواردی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا کمتر باشد با قید در صورت جلسه کشف به امضاء متهم می رسد و درصورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تمکیلی تحویل می شود.

ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می گردد.

مهلت اعتراض ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ است.

تکرار در مرتبه سوم علاوه بر ضبط کالا یا ارز محکوم به پرداخت جریمه موضوع (ماده ۱۸) این قانون است .

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

سایر موارد:

طبق مدلول ماده ۲۳ چنانچه کالای ممنوع (قاچاق) و ارزش آن بیش از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد وسیه نقلیه مورد استفاده در صورت وجود هریک از شرایط زیر ضبط می شود:

الف. متعلق به شخص مرتکب قاچاق کالا باشد.

ب. ثابت شود که مالک وسیله نقلیه کاملا آن را برای استفاده حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب نگذاشته باشد.

به طور کلی قید عبارت مشعر به ضبط دراین قانون، ضبط قطعی که سلب مالکیت نماید نیست بلکه این عمل در مراحل اولیه صورت می گیرد که در حقیقت توقیف وسیله حمل است. بدیهی است تعیین تکلیف نهایی به موجب احکام قضایی صورت می گیرد.

 

شرکت بازرگانی ترخیص کار ا تمامی امور خدمات بازرگانی واردات کالا را بر اساس قانون به بازرگانان ارائه می دهد و با داشتن ترخیص کار های حرفه ای می تواند کالاهای وارداتی را با کم ترین میزان خطا و به بهترین نحو از گمرکات مختلف کشور ترخیص نماید.

قاچاق کالا | قانون گمرک | ترخیص کارا | مصادیق قاچاق کالا | قاچاق گمرکی

بیان مصادیق قاچاق کالا طبق قانون گمرک توسط بازرگانی ترخیص کارا

در این مقاله سعی بر این داریم به بیان مصادیق قاچاق کالا طبق قانون گمرک توسط ترخیص کارا بپردازیم امیدواریم این مطلب در جهت پی بردن به این قوانین برای شما مفید باشد.

قاچاق کالا | قانون گمرک | ترخیص کارا | مصادیق قاچاق کالا | قاچاق گمرکی

قاچاق کالا | قانون گمرک | ترخیص کارا | مصادیق قاچاق کالا | قاچاق گمرکی

ادامه مطلب …

ترخیص کالا از گمرک | ترخیص کار گمرکی | گمرک | اظهار کننده کالا | ترخیص کالا

حل اختلاف بین گمرک و اظهار کننده کالا در ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی

حل اختلاف بین گمرک و اظهار کننده کالا در ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی

ترخیص کالا از گمرک | ترخیص کار گمرکی | گمرک | اظهار کننده کالا | ترخیص کالا

ترخیص کالا از گمرک | ترخیص کار گمرکی | گمرک | اظهار کننده کالا | ترخیص کالا

در این مقاله توسط بازرگانی ترخیص کارا راه های حل اختلاف بین گمرک و اظهارکننده کالا در خصوص ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی را برای شما بیان می کند.

 

اختلاف تعرفه گمرکی (کد هشت رقمی – HS CODE )

اختلاف تعرفه یا کد هشت رقمی، (غیر از موارد قاچاق) منجر به اخد التفاوت و جریمه از ۱۰ درصد تا صددرصد مابه التفاوت می شود. اگر ما به التفاوت از ۵۰ درصد آنچه اظهار شده بیشتر باشد، میزان جریمه، حداقل ۵۰ درصد و حداکثر صددرصد مابه التفاوت است.

اختلاف تعرفه را نباید ناشی از تفاوت نرخ تعرفه یا یکسان نبودن نرخ حق بودن نرخ حقوق ورودی بین دو کد هشت رقمی دانست.

نظام طبقه بندی در اصل، بدون توجه به نرخ حقوق ورودی، براساس قاعده و اصول معینی متناسب با نوع و خواص مواد و کاربرد کالاها، برای هر کالا یا گروهی از کالاها جایگاه مناسبی تحت عنوان کد کالا تعیین نموده است. کشورهایی که از این نظام طبقه بندی پیروی می کنند بر حسب ملاحظات و سیاست های مالی، اقتصادی، حمایتی و مالیاتی خود در مقابل هرکد یک نرخ یا مأخذ به عنوان حقوق گمرکی یا حقوق ورودی و مانند این ها قرار می دهند.

در ایران بین بالغ بر ۵۰ درصد کدهای هشت رقمی دارای نرخ های برابرند. مثلا ۴ درصد، ۱۰ درصد، … با این وجود اختلاف در طبقه بندی در میان کدهای هشت رقمی با مأخذ برابر به لحاظ آماری وجود دارد، بدون اینکه ماخذ آن ها تفاوتی نماید. شرایط ورود و الزامات قانونی کدهای هشت رقمی نیز الزاما یکی نیست و همین امر موجب اختلاف است که سهوا یا عمدا از سوی اظهارکننده کالا رخ می دهد.

ممکن است تعرفه یا کد هشت رقمی اظهار شده با مأخذ مثلا ۳۰ درصد حقوق ورودی باشد، ولی گمرک کد دیگری را تعیین نماید که مأخذ پایین تری دارد (مثلا ۱۰ درصد)، ولی شرایط ورود متفاوت باشد یا الزامات قانونی یکسان نباشد.

 • شرایط ورود مثل (غیرمجاز، یا ممنوعیت، یا مستلزم اخذ مجوز).
 • الزامات قانونی مثل (استاندارد اجباری، گواهی بهداشت، ایمنی کالا).

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

 

شرح مقابل کدهای (تعرفه های سیستم طبقه بندی HS، در خصوص بسیاری از اقلام به صورت کلی مثلا به شرح زیر باشد:

کد کالا:۲۹۳۵

شرح کالا:سولفون آمیدها

این شرح کلی، خود زیرمجموعه گسترده ای دارد که باز هم ممکن است در جدول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات چندتای آنها را نامبرده باشند (به صورت کدهای هشت رقمی)، مثلا استارولامیدها، فاموتیدین، سولفامتوکسازول، ولی نام بردن تمام ترکیبات شیمیایی تحت عنوان کلی “سولفون امیدها” امکان پذیر نبوده و لازم هم نیست که زیر مجموعه کلی را که به صدها قلم بالغ می شود نامبرد. آنچه مسلم است کسی که در کار تولید، واردات ، عرضه یا صادرات ترکیبات سولفون امیدها می باشد، شناخت مواد دارد و می داند که چه اقلامی را باید در ذیل کد ۲۹۳۵ طبقه بند باشد، شناخت دقیق از این ۲۹۳۵ طبقه بندی نماید.

شناخت درست از کالا راه دستیابی به کد صحیح کالا در هر نظام طبقه بندی از جمله نظام طبقه بندی HS می باشد.

یادداشت های توضیحی تفسیر طبقه بندی، افزون بر دانش واردکنندگان کالا از لحاظ شناخت، منبع خوبی برای طبقه بندی است.

جدول تعرفه مبتنی بر سیستم طبقه بندی HS که ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می شود، خود هفتصد صفحه است، بنابراین اگر قرار برنام بردن همه کالاها در مقابل شرح هرکد (تعرفه) باشد، هزاران صفحه نیز کفایت نمی کند، از این رو با تکیه به شناخت کالاها به وسیله واردکنندگان با تولیدکنندگان نیازی از این بابت وجود ندارد.

واردکنندگان می توانند برای اطمینان از کد صحیح کالا و اینکه بعد که از کد صحیح کالا و اینکه بعد از ورود اشكال مواجه نشوند، پیشاپیش اقدام به استعلام تعرفه طبق مدلول ماده ۴۳ قانون گمرک نمایند.

سایر اختلافات گمرک و اظهار کننده هنگام ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی

سایر اختلاف ها در اجرای قانون گمرک ممکن است منجر به تلقی تخلف و یا حتی قاچاق گمرکی شود.

قانون گمرک بایدها و نبایدها را مقرر کرده که اظهارکننده ها (اعم از صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی آن ها و ترخیص کار های گمرکی ) موظفند آنها را رعایت نمایند در غیر این صورت اظهار منطبق با تخلف یا حتی بعضأ قاچاق گمرکی خواهد بود.

نادیده گرفتن الزامات قانون گمرک منجر به تخلف و مستوجب اصلاح و پرداخت جریمه است. اگر این موارد با مصادیق قاچاق انطباق داشته باشد، در این صورت علاوه بر جریمه و ضبط کالا ممکن است مجازات دیگری هم متوجه صاحب کالا شود.

وقتی صحبت از جریمه تخلفات و یا جریمه و مجازات های مربوط به قاچاق گمرکی می شود، روی سخن «صاحب کالا» است نه اشخاصی که به عنوان اظهارکننده از طرف صاحب کالا با در دست داشتن وکالت نامه رسمی و ثبتی به گمرک مراجعه و اقدام به اظهار کالا می کنند.

شخصی که به عنوان صاحب کالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرک احراز شده است در صورت بروز تخلف یا قاچاق گمرکی نمی تواند به بهانه اطلاع نداشتن از مقررات قانونی، خود و کالای خود را از عواقب سوء ناشی از اظهار خلاف برهاند.

چنانچه سفارش کالا و پرداخت هزینه های ورود و ترخیص کالا عملا به عهده شخصی باشد که از لحاظ گمرک (طبق قانون گمرک) صاحب کالای اظهار شده محسوب نمی گردد، در صورت بروز تخلف یا قاچاق گمرکی مخاطب گمرک قرار نمی گیرد، زیرا در اظهارنامه صاحب کالا شخص دیگری است.

اشخاصی که به صورت حق العمل کار گمرکی (طبق قانون تجارت) از طرف اشخاص و به حساب آنها اقدام به وارد کردن کالا به کشور می کنند و در گمرک به عنوان “صاحب کالا” طبق قانون گمرک شناخته می شوند، در صورت بروز تخلف یا قاچاق مسئولیت دارند و گمرک حتی در صورت احراز اینکه مالک اصلی کالا شخص ثالثي است نمی تواند به این شخص ثالث مراجعه نماید بنابراین صاحب کالا همان است که طبق قانون گمرک تعیین می شود.