دانشنامه ترخیص

با توجه به نیاز روزافزون به دانش و اطلاعات در زمینه امور بازرگانی , صادرات و واردات و نیز خدمات ترخیص کار از گمرک ما سعی کردیم که در این قسمت از سایت با نام دانشنامه ترخیص به عنوان مرجعی عمل کنیم تا کاربران بتوانند به اطلاعات به روز در این حیطه دسترسی داشته باشند. در وبلاگ پیش رو سعی شده است که اطلاعات پایه ، اخبار به روز و مقالات مرتبط با ترخیص کالا ،  واردات و صادرات ، خدمات بازرگانی ، ثبت سفارش کالا ، کارت بازرگانی ، ترخیص کالا از گمرک ، نحوه پیدا کردن یک ترخیص کار گمرک خوب ، ارسال حواله ارز بانکی و دولتی ، باز کردن ال سی ، آشنایی با نحوه اخذ معافیت های گمرکی از وزارت صنعت ، دریافت مجوز واردات کالا ، اخذ مجوز استاندارد ، استرداد حقوق گمرکی در صادرات کالا ، کنوانسیون آ ت آ ، تخصیص ارز دولتی و بانکی ، گشایش اعتبار اسنادی ، بیمه بین المللی کالا و حمل و نقل بین المللی و کشتیرانی و فورواردری کالا ، کراس استاف Cross Stuff و سوییچ بی ال Switch BL و …در این بلاگ برای شما گردآوری و نشر داده نشود.

بیان نکات مهم در خصوص زمان نگهداری کالا در انبار های گمرک و حداکثر زمان مهلت ترخیص کالا از گمرک

بیان نکات مهم در خصوص زمان نگهداری کالا در انبارهای گمرک و حداکثر زمان مهلت ترخیص کالا از گمرک

بیان نکات مهم در خصوص زمان نگهداری کالا در انبارهای گمرک و حداکثر زمان مهلت ترخیص کالا از گمرک

بیان نکات مهم در خصوص زمان نگهداری کالا در انبارهای گمرک و حداکثر زمان مهلت ترخیص کالا از گمرک

بیان نکات مهم در خصوص زمان نگهداری کالا در انبارهای گمرک و حداکثر زمان مهلت ترخیص کالا از گمرک

کالاهای موجود در انبارهای گمرک از تاریخ تحویل به مدت سه ماه در گمرک نگه داری می شود و امکان تمدید زمان نگهداری کالا در انبارهای گمرک و ترخیص کالا از گمرک  به مدت حداکثر دو ماه دیگر نیز وجود دارد.

گزینه ۱: زمان سه ماه مدت مجاز نگه داری کالا در انبارهای گمرکی ممکن است برحسب نوع کالا از زمان ورود تا پایان این مهلت در نوسان باشد. مثلا کالاهای سریع الفساد، حیوانات زنده، گل وگیاه زنده و همانند اینها باید باید بلافاصله ترخیص کالا از گمرک انجام شود. بعضی کالاها با زمان بیشتری و بالاخره کالاهایی که نوعا در این مدت به لحاظ ماهیت آنها از بین نمی روند در مهلت سه ماه یا در صورت تمدید حداکثر تا دو ماه دیگر در انبار نگه داری می شوند.

۱ / ۱- هفتم

انبارهای گمرکی اماکنی هستند «انبارهای سرپوشیده و مسقف، محوطه های سرپوشیده، محوطه های سربازی که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون و با اجازه گمرک ایران به وسیله اشخاص حقوقی تاسیس می شود تا مسئولیت تحویل و نگهداری کالاهای گمرک نشده را به عهده بگیرند.
(مذلول ماده ۲۳ و بند «ک» ماده ۱ قانون گمرک)

۱ / ۲ – هفتم

انبارهای گمرکی، شامل «انبار اختصاصی» یا «سردخانه های عمومی» نمیگردد.

با توجه به قسمت اخیر بند «ت» ماده ۱ قانون گمرک

۱ / ۳- هفتم

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

مهلت مجاز توقف کالا در انبارهای اختصاصی» موضوع ماده ۲۷ قانون گمرک محدود به سه ماه مهلت مجاز توقف کالا در انبارهای گمرکی» نبوده ، بلکه مهلت آن از طرف گمرک ایران تعیین می شود. (ماده ۲۹ قانون گمرک)

۱ / ۴ – هفتم

کالاهایی که در اثر اختلاف بین گمرک و صاحب کالا ترخیص نشده و موضوع اختلاف به گمرک ایران یا کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر منعکس می گردد و منجر به اظهارنظر قطعی گمرک ایران با رأی قطعی کمیسیون ها می شود از تاریخ ابلاغ این نتایج حداکثر تا سه ماه مجاز به توقف است.
. (ماده ۴۷ آیین نامه قانون گمرک)

 

۱ / ۵- هفتم

انبارهای گمرکی، به لحاظ قرار داشتن در محدوده تشکیلات اداری گمرک اجرایی که ورود با خروج کالا به این انبارها یا از این انبارها را کنترل و نظارت نموده و فرآیند تشریفات گمرکی تا صدور پروانه گمرکی در آنجا صورت می گیرد و حصار پیرامونی و درب های ورود و خروج عملا در اختیار گمرک قرار دارند، از انبارهای عمومی رسمی یا انبارهای اختصاصی که گمرک در آنجا حضور ندارد، قابل تمیز است.

۱ / ۶- هفتم

اداره یا واحد گمرکی در محل انبارهای اختصاصی و انبارهای عمومی رسمی که در تصرف گمرک نیستند، وجود ندارد. کالاهای موجود در انبارهای اختصاصی کلا زیر کلید گمرک قرار دارند و در انبارهای عمومی رسمی و سردخانه های عمومی اگر کالای گمرک شده انتقال یافته باشد با اجازه گمرک و به صورت ترانزیت داخلی بوده و دارندگان این اماکن متعهدند تا فقط در برابر ارایه پروانه گمرکی کالاها را در اختیار صاحبان آنها قرار دهند. (پروانه ورود قطعی)

گزینه ۲: اگر نسبت به کالاهای موجود در انبارهای گمرکی بعد از انقضای مهلت مقرر (سه ماه) یا در صورت تمدید بعد از انقضای این مدت دو ماه از تاریخ انقضای مهلت اولیه برای انجام تشریفات گمرکی اقدام نشود، مشمول مقررات متروکه می شود.

۲ / ۱- هفتم

این حکم شامل کالاهای سریع الفساد یا حیوانات زنده، گل وگیاه و همانند ا که بلافاصله بعد از ورود و حصول در مقصد بارنامه باید تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک  انجام گیرد، نمی شود.
(مدلول تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون گمرک)

۲ / ۲ – هفتم

کالاهایی که به گمرک اظهار شده و پس از انجام تشریفات گمرکی سند ترخیص آنها صادر می شود، اگر ظرف یک ماه از تاریخ صدور پروانه از گمرک خاری نشود، مشمول مقررات متروکه میگردد.

۲ / ۳ – هفتم
صرف انقضای مهلت های مجاز توقف کالا در انبارهای گمرکی که منجر به «متروکه شدن کالا می گردد، موجب نمی گردد تا صاحب کالا نتواند اقدامی در جهت حفظ کالا نماید، زیرا تا زمانیکه مراتب متروکه شدن کالا برای تحویل به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام نشده، اگر صاحب کالا مراجعه نماید، می تواند اقدامات مربوط به اظهار برای ترخیص کالا را انجام دهد.

۲ / ۴ – هفتم

تا زمانی که کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف است، کالا متروکه نمی شود.

گزینه ۳: مهلت مجاز توقف سه ماه شامل همه انبارهای مربوط به «اماکن گمرکی» نمیشود

۳ / ۱ – هفتم

انبارهای اختصاصی که در قانون گمرک جزء اماکن گمرکی محسوب می شود.مدت مجاز توقف آنها محدود به سه ماه نیست.

امیدواریم این مقاله به شما در خصوص زمان نگهداری کالا در انبار های گمرک و حداکثر زمان مهلت ترخیص کالا از گمرک کمک کرده باشد برای مشاهده سایر مقالات تخصصی درباره ی ترخیص کالا از گمرک و نکات مهم پیرامون آن با ما همراه باشید.

حمل یکسره کالا / ترخیص قطعی / ترخیص قطعی کالای وارداتی / کالای ورودی از گمرک

آیا « حمل یکسره کالا » به « ترخیص قطعی کالا » کالای ورودی از گمرک منجر می شود؟

رابطه «حمل یکسره کالا » و « ترخیص قطعی کالای وارداتی » برای کالای ورودی از گمرک

حمل یکسره کالا / ترخیص قطعی / ترخیص قطعی کالای وارداتی / کالای ورودی از گمرک

حمل یکسره کالا / ترخیص قطعی/ ترخیص قطعی کالای وارداتی / کالای ورودی از گمرک

در این مقاله سعی داریم نکاتی را پیرامون حمل یکسره کالا و ترخیص قطعی کالا برای کالای ورودی از گمرک بیان کنیم.

تعریف ترخیص قطعی کالا در گمرگ

« ترخیص قطعی » که در واژه نامه گمرک (تهیه شده به وسیله سازمان جهانی گمرک) با واژه « Release » نقل شده، فرآیندی است که منجر به در اختیار قرار گرفتن کالا به وسیله صاحب آن می شود.

در اختیار قرار گرفتن کالای خارجی که به قلمرو گمرکی وارد شده، زمانی خواهد بود که تشریفات گمرکی به طور کامل انجام می گیرد و کالای وارده با صدور پروانه ورودی از گمرک خارج می شود و از آن پس صاحب کالا حق دارد با کالای وارده به هر شکل عمل نماید.

کالای وارداتی تا زمانی که با صدور پروانه گمرک خارج نشده است، در هر مرحله ای که باشد (اظهار شده، پروانه صادر شده یا نشده باشد. ) نمی توان گفت « ترخیص قطعی » شده است. زیرا صاحب کالا هنوز نمی تواند کالا را در اختیاره خود قرار دهد و هرطور که می خواهد با آن رفتار نماید.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

تشریفاتی که منجر به ترخیص کالا از گمرک می شود، « تشریفات قطعی » نامیده می شود.

تعریف حمل یکسره کالا از منظر قانون گمرک برای ترخیص قطعی کالای وارداتی

« حمل یکسره » همان « ترانزیت به داخل » (inward Transit) است که به غلط « ترانزیت داخلی » نیز نامیده می شود.
– بیج کالاهای ورودی که در اسناد حمل مقصد کالا یکی از شهرهای داخلی قید شده و در آن شهر گمرک مجاز برای عملیات گمرکی وجود ندارد، با صدور پروانه عبور داخلی (ترانزیت داخلی به صورت «حمل یکسره» به مقصد بارنامه حمل می شود.

کالاهای ورودی که به صورت « حمل یکسره » از مرز ورودی به مقصد بارنامه با صدور پروانه ترانزیت به داخل (یا همان اصطلاح «ترانزیت داخلی») جابه جا می شود، در گمرک مرز ورود تخلیه نمی شود. .

تشریفات گمرکی که نسبت به کالای حمل یکسره در گمرک مرز ورود انجام می شود («ترانزیت داخلی» یا به عبارت درست تر «ترانزیت به داخل») تشریفات غيرقطعی» نامیده میشود.

منظور از « تشریفات غیرقطعی » این است که در این مرحله فقط عمليات معرفی کالا به وسیله حامل (شرکت حمل کننده به گمرک مرز ورود و درخواست صدور پروانه حمل یکسره انجام می گیرد که پس از انجام « تشريفات اجمالی » و صدور پروانه، شرکت حمل کننده متعهد میگردد کالا را بدون دخل و تصرف به گمرک خانه ای که در همان مرز ورود مشخص می شود تحویل داده و رسید دریافت نماید. بدیهی است سایر عملیات موکول به مراجعه صاحب کالا و انجام تشریفات قطعی است.

از جمله تفاوت های اصطلاح «ترانزیت به داخل» یا « حمل یکسره کالا » با «عبور داخلی این است که در « حمل يكسره » متقاضی صدور پروانه ترانزیت داخلی، شرکت حمل کننده یا حامل است، ولی در ترانزیت یا « عبور داخلی » به طور اخص، متقاضی خود صاحب کالا یا نماینده قانونی او می باشد.

در «حمل یکسره» تودیع تضمین به عهده شرکت حمل کننده است، ولی در ترانزیت داخلی تودیع تضمینی به وسیله صاحب کالا صورت می گیرد.

پذیرش تقاضای شرکت حمل کننده به مقصد بارنامه به وسیله گمرک در مواردی که مقصد بارنامه یکی از شهرهای داخلی است، به شرط وجود گمرک خانه مجاز در آن شهر الزامی است، در حالی که گمرک با توجه به اوضاع و احوال در پذیرش تقاضای صاحب کالا به ترانزیت داخلی کالا از گمرک خانه ای که کالا در آنجا نگهداری شده به مقصد گمرک خانه دیگر مختار است.

حمل یکسره کالا و ترخیص قطعی کالا ورودی از گمرک

صاحب کالا برای ترانزیت داخلی کالایی که در یک گمرک خانه نگهداری می شود به گمرک خانه دیگر باید دلایل و جهات موجهی ارایه نماید که در هر حال پذیرش آن به نظر گمرک بستگی دارد، در حالی که در حمل یکسره گمرک موظف به پذیرش تقاضای حمل یکسره به شرط وجود گمرک خانه مجاز در مقصد بارنامه است.

منظور از « تشریفات اجمالی » مذکور در  بالا در « حمل یکسره » این است که کالای موضوع بارنامه به طور اجمال وارسی و با اسناد حمل و خرید که در اختیار شرکت حمل کننده است تطبیق داده می شود. عملیاتی مثل ارسال به آزمایشگاه برای تشخیص نوع کالا، ارزش گذاری و سایر موارد که در مقصد بارنامه، بعد از مراجعه صاحب کالا و اظهار کالا برای انجام تشریفات قطعی صورت میگیرد شامل نمی شود. به همین لحاظ «تشریفات غیرقطعی» نامیده می شود.

در « حمل یکسره کالا » شرکت حمل کننده (متقاضی حمل یکسره) صرفا اسناد حمل و تصویر سیاهه خرید را به گمرک مرز ورودی تسلیم می نماید، در حالی که: در «ترانزیت داخلی به وسیله صاحب کالا برای انتقال کالایی که در گمرک خانه مقصد بارنامه نگه داری می شود، به گمرک خانه مجاز دیگر، با فرض پذیرش تقاضای ترانزیت توسط گمرک، باید اسناد خرید، حمل، گواهی های مورد نیاز حسب مورد، ترخیصه در احراز مالکیت و همچنین سایر اسناد (مثلا کارت بازرگانی )، مجوزهای ورود، مدارک مربوط به ثبت سفارش و در صورتی که کالا با استفاده از سیستم بانکی گشایش یافته، واهی و موافقت بانک گشایش کننده اعتبار به هرشکل که مورد قبول گمرک است به اظهارنامه ترانزیت داخلی پیوست و احراز شود.

 

کالای وارداتی | کالای مجاز | کالای مشروط | کالای غیرمجاز | کالای ممنوع شرعی و قانونی

بیان تفاوت بین انواع کالای وارداتی اعم از کالای مجاز ، کالای مشروط ، کالای غیرمجاز و کالای ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا

بیان تفاوت بین انواع کالای وارداتی اعم از کالای مجاز و مشروط ، کالای غیرمجاز و ممنوع شرعی و قانونی توسط بازرگانی ترخیص کارا

در این مطلب سعی داریم تفاوت بین انواع کالا وارداتی اعم از کالای مجاز و مشروط ،کالای غیر مجاز  و ممنوع شرعی و قانونی را توسط شرکت بازرگانی ترخیص کار ا برای شما بیان کنیم. ادامه مطلب …

حقوق ورودی کالای تجاری | واردات کالا تجاری | ترخیص کالا در گمرک کشور

راه های پیش نهادی در واردات کالا تجاری برای واردکننده ای که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری خود برای ترخیص کالا در گمرک کشور نباشد.

حقوق ورودی کالای تجاری واردات کالا تجاری ترخیص کالا در گمرک کشور

حقوق ورودی کالای تجاری واردات کالا تجاری ترخیص کالا در گمرک کشور

راه های پیش نهادی در واردات کالا تجاری برای واردکننده ای که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری خود برای ترخیص کالا در گمرک کشور نباشد.

در این مطلب سعی داریم راه ها و روش های  واردات کالا تجاری را برای واردکنندگانی که قادر به پرداخت نقدی و قطعی حقوق ورودی کالای تجاری خود نیستند و راه حل های قانونی جهت  ترخیص کالا از گمرک  را بیان کنیم. تا با استفاده از این راه حل ها ترخیص کار ها بتوانند امور ترخیص را بهتر و سریع تر انجام دهند و در تشریفات گمرکی دچار مشکل نشوند.

ادامه مطلب …

تشخیص قاچاق کالای قاچاق بازرگانی ترخیص کارا ترخیص کالا تجاری قوانین واردات کالا

ملاک تشخیص قاچاق و کالای قاچاق بر اساس قوانین واردات کالا توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا و راه های قانونی ترخیص کالا تجاری

تشخیص قاچاق | کالای قاچاق | بازرگانی ترخیص کارا | ترخیص کالا تجاری | قوانین واردات کالا

تشخیص قاچاق | کالای قاچاق | بازرگانی ترخیص کارا | ترخیص کالا تجاری | قوانین واردات کالا

ملاک تشخیص قاچاق یا غیرقاچاق بودن کالاها ی خارجی تجاری موجود در قلمرو گمرک چیست؟

امروزه با مکانیزه شدن گمرکات کشور و با استفاده از دستگاه های ایکس ری در گمرکات مبارزه با قاچاق کالا به شدت افزایش یافته و مرزهای ورودی کشور برای قاچاقچیان تنگ تر گشته است. اما گاهی ممکن است کالایی به صورت قانونی وارد مبادی گمرکی کشور شده باشد ولی در گمرک به دلایل مختلف مانند اشتباهات اظهار کننده یا ترخیص کار گمرکی یا اشتباهات موجود در مدارک اظهار کالا ، کالای تجاری وارده از سوی گمرک به عنوان کالای قاچاق تلقی شود که در در این مطلب شزکت بازگانی ترخیص کارا سعی دارد راهنمایی هایی برای تشخیص قاچاق یا غیرقاچاق بودن کالا های خارجی تجاری موجود در قلمرو گمرک را بیان کنیم. و به واردکنندگانی که کالای آن ها در گمرک به عنوان کالای قاچاق ضبط شده است راه حل های قانونی ارائه کنیم.

ادامه مطلب …

واردات کالا و صادرات کالا | ترخیص کالا در گمرک | ترخیص کالا از گمرک کشور | بازرگانی کارا

بررسی و بیان نکات مهم در واردات کالا و صادرات کالا و ترخیص کالا از گمرک کشور ها و قلمرو گمرکی توسط شرکت بازرگانی کارا

بررسی و بیان نکات مهم در واردات کالا و صادرات کالا و ترخیص کالا از گمرک کشور ها و قلمرو گمرکی توسط شرکت بازرگانی کارا

در دو مطلب قبل برخی نکات مهم پیرامون واردات کالا و صادرات کالا و ترخیص کالا در گمرک کشور ها و قلمرو گمرکی را بیان کردیم در این مطلب که در ادامه دو مطلب قبل  می باشد سعی بر این داریم تا دو نوشته قبل را تکمیل نماییم و ادامه نکات را بیان کنیم.

بررسی نکات واردات کالا ، ترخیص قطعی کالا از گمرک ، ترخیص و صادرات کالا به کشور ها توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا – بخش دوم

بیان نکات ترخیص کالا از گمرک ، صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور و بررسی قوانین ترخیص – بخش اول

 

رؤیت محتویات بسته ها قبل از اظهار به گمرک، به وسیله صاحب کالا اصطلاحا ” انوانتره (Inventory) ” خوانده می شود. انوانتره در لغت یعنی صورت برداری از کالا در انبار، تهیه فهرست قیمت،انبارگردانی و …

۹ / ۲ – اول

انوانتره کالا در انبار به تقاضای صاحب کالا، موکول به ارایه اسناد مالکیت و م با نظارت مأموران گمرک انجام می گیرد.(ماده ۵۹ آیین نامه گمرک)

۹ / ۳ – اول

مسئولیت بروز هرنوع خسارت در ضمن «انوانتر» به عهده صاحب کالاست و این امر درضمن تقاضا باید تصریح شود. (مدلول ماده ۵۹ آیین نامه گمرک)

۹ / ۴ – اول

انجام عملیات بانوانتره و شرح جزییات به موجب صورت مجلس تنظیمی به امضای صاحب کالا یا نماینده قانونی او، مرجع تحویل گیرنده کالا انبارداری و مأمور گمرک که نظارت می کند، رسمیت می یابد.(مدلول تبصره ماده ۵۹ آیین نامه گمرک)

واردات کالا و صادرات کالا | ترخیص کالا در گمرک | ترخیص کالا از گمرک کشور | بازرگانی کارا

واردات کالا و صادرات کالا | ترخیص کالا در گمرک | ترخیص کالا از گمرک کشور | بازرگانی کارا

نکات مهم در واردات کالا و صادرات کالا و ترخیص کالا از گمرک کشور ها

گزینه ۱۰: اطلاعات مورد نیاز گمرک، به وسباه ” صاحب کالای تجاری ” در گمرک مقصد بارنامه، در اظهارنامه ای که تسلیم می شود، درج می گردد.

۱۰ / ۱ – اول
اطلاعات مورد نیاز گمرک عبارتند از:

نام و نوع کالا، كد هشت رقمی کالا (شماره تعرفه)، ارزش گمرکی کالا، مقدار کالا، وزن کالا، کشور مبدأ كالا، نرخ حقوق ورودی، وجوهی که باید به عنوان حقوق ورودی و عوارض و همانند به گمرک پرداخت شود.

۲/۱۰- اول

در جدول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات کالا، مقابل هركد هشت رقمی اطلاعات زیر وجود دارد

 • نرخ حقوق ورودی
 • نرخ مالیات بر ارزش افزوده
 • شرایط ورود
 • تخفیف های مربوطه به “ترجیحات تعرفه ای” با کشورهای طرف موافقتنامه ترجیحات
 • ضوابط مربوط به بهداشت با استاندارد (معمولا در ضمایم جدول منظورمی شود.)

۱۰ / ۳ – اول

صاحب کالا به چند طریق از کد صحیح کالا مطلع می شود:

 • به وسیله فروشنده که معمولا در پیش فاکتور درج می گردد.
 • مراجعه به گمرک ایران ، دفتر تعرفه واستعلام تعرفه (ماده ۴۳ قانون گمری)
 • قبل از تنظیم و تسلیم اظهارنامه، درخواست رؤیت کالا (انوانتر) و با بررسی جزییات تعرفه صحیح را انتخاب نماید. (مدلول ماده ۵۹ آیین نامه گمرک)
 • از گمرک محل نگه داری کالا درخواست نماید تا پیش از تنظیم اظهارنامه (با ارائه اسناد مالکیت) و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید و برای اطمینان و قطعی شدن نتیجه این تعرفه بندی به درخواست او به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی (موضوع ماده ۱۴۴ قانون گمرک) ارجاع و رأی صادر شود که در
  این صورت برای طرفین لازم الاجراست. (ماده ۴۳ قانون گمرک)
 • رأسا با مراجعه به جدول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات کالا نسبت به انتخاب تعرفه هشت رقمی اطمینان حاصل نماید.

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

۹ / ۱ – اول

ترخیص کالا در گمرک کشور ها و قلمرو گمرکی

گزینه ۱۱: اشتباه در درج کد هشت رقمی ممکن است منجر به زیان مالی دولت یا نادیده گرفتن شرایط ورود و به طور کلی بروز تخلف گمرکی با قاچاق گمرکی شود که آثار هریک برای صاحب کالا زیان بار خواهد بود.

۱۱ / ۱ – اول

کد هشت رقمی کالا که در اظهارنامه درج گردیده در کتاب مقررات با نرخ حقوق ورودی n درصد است در حالی که نظر گمرک کد دیگری با نرخ درصد و بزرگ تر از ۱ درصد است.

اگر نام و نوع کالا به درستی درج شده باشد، تخلف محسوب وجريمه آن ۱۰ درصد تا صددرصد مابه التفاوت می باشد (مدلول ماده ۱۰۸ قانون گمرک)

۱۱ / ۲ – اول

مورد مذکور در بند ۱۱ / ۱ اگر مابه التفاوت حقوق ورودی به زبان دولت، از ۵۰ درصد حقوق ورودی محاسبه شده با کد اولیه به وسیله صاحب کالا بیشتر باشد در این صورت حداقل جریمه ۵۰ درصد و حداکثر صددرصد مابه التفاوت حقوق ورودی خواهد بود. (تبصره ۲ ماده ۱۰۹ قانون گمرک)

۱۱ / ۳ – اول

اگر کد هشت رقمی اظهار شده در اظهارنامه تسلیمی n درصد و کد هشت رقمی مورد نظر گمرک درصد ( بزرگ تر از n درصد) باشد و کالای اظهار شده با آنچه گمرک استنباط نموده هر دو مجاز باشد، ولی با نام دیگر و با اسناد خلاف واقع اظهار شده باشد، قاچاق محسوب می شود. نتیجه آن، ضبط کالا و تعلق حداقل دو برابر ارزش کالا به عنوان جریمه است.
(بندح ماده ۱۱۳ قانون گمرک)

۱۱ / ۴ – اول

کد هشت رقمی کالا و نام کالا به وسیله صاحب کالا اظهار شده، معرف این است که کالا مجاز یا مجاز مشروط است، ولی بعد از رؤیت کالا به وسیله گمرک معلوم می گردد که کالا ممنوع الورود می باشد، در این صورت کالا  قاچاق محسوب می شود که علاوه بر ضبط آن، جریمه ای که حداقل دو برابر ارزش کالا است تعلق میگیرد. (بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرک)

گزینه ۱۲: اظهاری که از هر لحاظ منطبق با کالای موجود در گمرک باشدصرف نظر از اینکه شرایط ورود آن مجاز، مشروط یا ممنوع است، مشمول تخلفات گمرکی یا قاچاق نمی گردد. (کالاهایی که وارد کردن آنها جرم شناخته می شود از شمول این عنوان خارج هستند.)

۱/۱۲ – اول

اظهار کالای ممنوع الورود با نام و مشخصات کامل و صحیح تخلف یا قاچاق محسوب نشده، فقط صاحب کالا مکلف می شود تا ظرف سه ماه نسبت به خارج کردن کالا از کشور اقدام نماید. در غیر این صورت کالا ضبط می شود و فقط از تاریخ ضبط كالا دو ماه وقت دارد به دادگاه صالحه دادخواست تسلیم نموده و مراتب را ظرف ۱۵ روز از تاريخ تسليم دادخواست به گمرک اعلام نماید وگرنه کالا به ضبط قطعی دولت درخواهد آمد.
(ماده ۱۰۵ قانون گمرک)

۱۲/ ۲ – اول

کالای ممنوع الورودی که با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شده باشد، در عین حال اسناد خلاف واقعی هم ضميمه اظهارنامه نبوده باشد، اشتباه از گمرک خارج شود، به شرط اینکه از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته باشد و ضمنا کالا در اختیار صاحب کالا باشد، فوری توقيف شده و پس از رد حقوق ورودی دریافتی همان رفتاری را با آن می کنند که در بند ۱۲ / ۱ به آن اشاره شد.
(ماده ۱۰۶ قانون گمرک)

 

۱۲ / ۳ – أول

مثال بند ۱۲ / ۲ بالا که از ترخیص آن بیش از چهار ماه گذشته باشد، قابل توقیف نبوده، فقط مابه التفاوت احتمالی حقوق ورودی قابل وصول می باشد. بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون گمرک)

امیدواریم این مقاله به شما در فراگیری نکات مهم در واردات کالا و صادرات کالا و ترخیص کالا از گمرک کشور کمک کرده باشد.با سایر مقالات تخصصی ترخیص کالا با شرکت بازرگانی ترخیص کارا همراه باشید.

بیان نکات ترخیص کالا از گمرک ، صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور و بررسی قوانین ترخیص

بیان نکات ترخیص کالا از گمرک ، صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور و بررسی قوانین ترخیص

بیان نکات ترخیص کالا از گمرک ، صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور و بررسی قوانین ترخیص

این مقاله  ادامه مطلب بررسی نکات واردات کالا ، ترخیص قطعی کالا از گمرک ، ترخیص و صادرات کالا به کشور ها توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا می باشد.

در مطلب قبل بعضی از نکات و قوانین مهم در خصوص واردات کالا و صادرات کالا و ترخیص کالا   و قلمرو گمرکی توسط شرکت بازرگانی کارا را بیان کردیم در این مطلب نیز سعی داریم ادامه مطلب را در همین مورد بیان نماییم.

با ما همراه باشید…

نکات ترخیص کالا از گمرک:

۵ / ۲ – أول

“بدهی قطعی”، ممکن است پیش از شروع فرآیندهای گمرکی یا در ضمن با قبل از خروج کالا از گمرک معلوم گردد.

۵ / ۳ – اول

بدهی قطعی» وجوهی است که بعد از ترخیص کالا از گمرک در ضمن بازبینی معلوم می شود و کتبا به موجب مطالبه نامه به صاحب کالا با نماینده قانونی او ابلاغ می گردد، ولی اگر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراضی به عمل تیاید، یا اگر اعتراض نماید و مجددا گمرک مطالبه خود را تکرار نماید (ابلاغ ثانوی)، این بار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نکند، بدهی قطعی شده تلقی می شود.

۵ / ۴ – اول

تأخیر در پرداخت بدهی های قطعی موجب مشکلات زیر است:

 • به ازای هرماه تأخیر از تاریخ قطعی شدن بدهی جریمه ای معادل نیم درصد (٪۰ / ۵ ) مبلغ بدهی باید پرداخت شود.(ماده ۱۳۹ قانون گمرک)
 • کالاهای موجود در گمرک، متعلق به صاحب کالایی که بدهی قطعی شده . دارد، به عنوان وثیقه مطالبات گمرک توقیف می شود. (ماده ۷ و ماده ۱۳۹ قانون گمرک)

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

۵/۵ اول

اگر بعد از قطعی شدن، تا شش ماه، مبلغ معادل بدهی به علاوه جریمه های تأخیر تأدیه (۰ / ۵ درصد برای هر ماه) تأمین شود، صاحب کالا می تواند موضوع را به عنوان اختلاف با گمرک در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، موضوع ماده ۱۴۴ قانون به این کمیسیون ارجاع دهد.

صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور:

گزینه ۶: «صاحب کالا، برای ” ترخیص کالای تجاری ” وارده در گمرک خانه مقصد بارنامه، باید اقدام به «اظهار کالا» در گمرک نماید.

بیان نکات ترخیص کالا از گمرک ، صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور و بررسی قوانین ترخیص

بیان نکات ترخیص کالا از گمرک ، صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور و بررسی قوانین ترخیص

۶ / ۱ – اول

اظهار کالا در گمرک، یعنی: ارایه اطلاعات مورد نیاز گمرک، برای اجرای مقررات گمرک. ( مدلول بند “الف” ماده ۱ قانون گمرک )

۶ / ۲ – اول

اظهار کالا به وسیله شخص حقیقی به نمایندگی از طرف صاحب کالا صورت می گیرد. ( مدلول بند “ب” ماده ۱ قانون گمرک )

۳/۶ – اول

نماینده قانونی صاحب کالا با کارمندر صاحب کالا می باشد، یا ترخیص کار گمرکی ، که در هر حال به موجب وکالت نامه رسمی و ثبتی تعیین می شود مگر صاحب کالا بخش دولتی بوده که در این صورت کارمندان آن بخش به اعتبار معرفی نامه رسمی معرفی می شوند.

۶ / ۴ – اول

در اظهار کالا باید بسیار دقیق بود، در غیر این صورت هرگونه اظهار خلاف ممکن است منجر به یکی از موارد زیر شود: ( ماده ۱۰۴ لغایت ۱۱۳ قانون گمرک )

۱. پرداخت جریمه انتظامی

۲. پرداخت جریمه معادل ۱۰ درصد و بعضا ۵۰ درصد تا صددرصد مابه التفاوت .

٣. تلقی قاچاق که ضبط كالا و جریمه معادل دو برابر ارزش کالا را در بردارد.

۶ / ۵ – اول

جریمه و آثار سوء ناشی از اظهار خلاف متوجه صاحب کالا می گردد، نه ! اظهارکننده.

بررسی قوانین ترخیص و نکات ترخیص کالا از گمرک :

گزینه ۷: «صاحب کالا» بعد از اظهار کالای تجاری متعلق به خود می تواند با رعایت شرایطی، درخواست تغییر رویه یا ابطال اظهارنامه را به “گمرک مقصد بارنامه” تسلیم نماید.

ا/۷- اول

قبول درخواست صاحب کالا برای تغییر عنوان اظهارنامه (نسبت به تمام یا ا بخشی از کالا) به شرطی پذیرفته میشود که کالا از گمرک خارج نشده باشد
و در عین حال اظهاراوليه منطبق با قاچاق نباشد یا اگر فقط تخلف گمرکی .بوده، جریمه متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه پرداخت شود.

گزینه ۸: «صاحب کالا» برای انجام تشریفات مربوط به ترخیص کالا ی تجاری وارده در گمرک مقصد بارنامه باید «ارزش گمرکی کالا را از روی اسناد خرید یا سایر اسناد، (بیمه نامه باربری، فاکتور حمل و غیره) پس از تبدیل به ریال، به نرخ برابری های اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار محاسبه نمايد. (مدلول ماده ۱۴ قانون گمرک)

۸ / ۱ – أول

ارزش گمرکی کالای ورودی عبارت است از ارزش CIF کالا به اضافه سایر هزینه هایی که به کالا تا ورود به نخستین دفتر گمرکی تعلق میگیرد.

CIF +X = CV

X یعنی سایر هزینه ها و CV یعنی ارزش گمرکی

۸ / ۲ – أول

CIF :

بهای خرید در مبدأ “ارزش صادراتی” Cost

هزینه بیمه باربری Insurance

کرایه حمل از مبدأ تا مقصد بارنامه Freight

۸ / ۳ – اول

حقوق ورودی کالا و مالیات بر ارزش افزوده از ارزش گمرکی وصول می شود.

 • اگر حقوق ورودی n درصد باشد و ارزش گمرکی A ریال فرض شود :

… حقوق ورودی nA = a %

 • اگر مالیات بر ارزش افزوده درصد باشد

… مالیات برارزش افزوده ‘ n'( A + a ) = a %

۸ / ۴ – اول

عوارض موضوع ماده ۱۶۳ قانون گمرک

(۰ / ۵ درصد حقوق ورودی برای هلال احمر):
– اگر حقوق ورودی د ریال باشد

– عوارض هلال احمر  ۰٫۵a = b %

۸ / ۵ – اول

جریمه اظهار خلاف راجع به ارزش کالای ورودی (بعد از اظهار و پیش از ترخیص از گمرک) که متضمن زیان مالی دولت باشد، حداقل ۱۰ درصد مابه التفاوت و حداکثرصددرصد مابه التفاوت است. مگر اینکه مابه التفاوت ناشی از اظهار خلاف راجع به ارزش کالا، بیش از ۵۰ درصد حقوق ورودی کالای إظهار شده باشد که در این صورت: حداقل جریمه ۵۰ درصد مابه التفاوت و حداکثرصددرصد مابه التفاوت خواهد بود.

۸ / ۶ – اول

اظهار خلاف راجع به ارزش کالا به هیچ وجه منجر به تلقی قاچاق گمرکی نمی شود. زیرا حکمی از این بابت در بخش مربوط به مصادیق قاچاق (ماده : ۱۱۳ تا ۱۱۸ قانون گمرک) مذکور نیست.

۸ / ۷- اول

صاحب کالا نمی تواند پیش از تنظیم و تسلیم اظهارنامه به گمرک راجع  به اینکه نظر گمرک در خصوص ارزش کالای ورودی چیست، از گمرک : استعلام نماید.

نکات ترخیص کالا از گمرک ، صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور و بررسی قوانین ترخیص

گزینه ۹: «صاحب کالا تجاری» ورودی می تواند از گمرک محل نگهداری کالا (گمرک مقصد بارنامه بخواهد تا قبل از اظهار کالا، نسبت به محتویات بسته برای اطمینان از انطباق با اسنادیا نمونه برداری و مقاصد دیگر(تجديد وتعويض لفاف و بسته بندی، توزین) و هر اقدامی که در جهت حصول اطمینان در تنظیم اظهارنامه می باشد، اقدام نماید. این امر در صورت احراز مالکیت امکان پذير است

بازرگانی و ترخیص کارا با مهارت و تخصص خود در ضمینه انجام امور ثبت سفارش کالا و اخذ مجوز بازرگانی از وزارت بازرگانی می پردازد. بازرگانی کالا در حداقل زمان ممکن کد فیدای فروشنده را دریافت می نماید و انجام اصلاحیه ثبت سفارش کالا و دریافت ارز بانکی و دولتی مبادرت می نماید.

مشاهده ادامه مطلب در

بررسی و بیان نکات مهم در واردات کالا و صادرات کالا و ترخیص کالا از گمرک کشور ها و قلمرو گمرکی توسط شرکت بازرگانی کارا – بخش سوم

نکات واردات کالا | ترخیص و صادرات کالا | ترخیص قطعی کالا از گمرک | شرکت بازرگانی ترخیص

بررسی نکات واردات کالا ، ترخیص قطعی کالا از گمرک ، ترخیص و صادرات کالا به کشور ها توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا

بررسی نکات واردات کالا ، ترخیص قطعی کالا از گمرک ، ترخیص و صادرات کالا به کشور ها توسط بازرگانی ترخیص کارا

واردات کالا ، ترخیص و صادرات کالا و ترخیص قطعی کالا از گمرک از جمله اصلی ترین و مهم ترین فعالیت های بازرگانی در کشورها می باشند. تاجران و شرکت های بازرگانی صادرات و واردات فراوانی در این زمینه مشغول به فعالیت می باشند. البته این نکته را نباید فراموش کرد که تجارت کاری تخصصی است و برای موفقیت در آن نیاز به دانش و تجربه کافی می باشد. شرکت ترخیص کار ا به عنوان یک شرکت بازرگانی ترخیص و به عنوان ترخیص کار رسمی گمرک ایران با کمک تیم حرفه ای خود و با دانش کافی در زمینه بازرگانی و بازاریابی و ترخیص کالا خدمات فراوانی را در زمینه صادرات و واردات کالا به بازرگانان ارائه می نماید. ادامه مطلب …

مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا

مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا

مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا

مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا

مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا

الف) مفروضات مساله واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کارا

 1. شرکت «الف» برای , واردات کالا  از کشور A و ساخت این کشور (کشور مبدأ) با ارائه پیش فاکتور درخواست ثبت سفارش می نماید.
 2. پس از واردات کالا، نماینده قانونی صاحب کالا با پیوست کردن اسناد خرید، حمل، مجوز ورود و سایر مدارک مورد نیاز گمرک اقدام به تسلیم اظهارنامه می نماید.
 3.  اطلاعات مندرج در سیاهه خرید و اظهارنامه ، عینا همان است که در پیش فاکتور درج گردیده است.
 4. کالا عبارت است از: شمش از فولاد زنگ نزن ، مشمول تعرفه ۷۲۱۸۱۰۰۰
 5.  در ارزیابی کالا به وسیله گمرک چون سابقه ای از شمش از فولاد زنگ نزن با خصوصیات کالای اظهار شده وجود نداشت، گمرک به سابقه ای با ۳۵ روز فاصله از لحاظ تاریخ خرید با کالای اظهار شده از کشور B و ساخت همین کشور برای شمش از فولاد زنگ نزن با همان خصوصیات و کیفیت شمش های فولادی اظهار شده ساخت کشور A دسترسی پیدا کرده که از لحاظ مقدار نیز برابر بوده و به همین لحاظ چون ارزش کالای سابقه ۳۰ درصد بیشتر از ارزش کالای اظهار شده بوده، صاحب کالا را ناگزیر به پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی بر این اساس می نماید (ارزش های مقایسه شده هردو FOB مبدأ حمل بوده است).
 6. مستند گمرک ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب۱۳۹۱ / ۱۲ / ۶ هیأت وزیران است.
 7.  وسیله حمل هردو محموله مورد اختلاف و مورد استناد کشتی می باشد. ۰۸ صاحب کالا نظریه گمرک را نپذیرفته و معترض است.
 8. صاحب کالا نظریه گمرک را نپذیرفته و معترض است.

ب) مطلوب است:

ا. درستی یا نادرستی نظریه گمرک در استفاده از معیارهای ارزش گذاری موضوع ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ تا ۲۱ آیین نامه قانون گمرک

۲. دلایل یا مستنداتی که صاحب کالا برای اثبات ارزش اظهار شده، دارد.

٣. نظریه کارشناسی راجع به این ارزش گذاری

۴. نظریه قطعی گمرک ایران

۵. در صورت طرح دعوی از سوی صاحب کالا، نظریه ای که دیوان عدالت اداری ابراز خواهد کرد.

ج) حل مسئله مهارت ترخیص کالا از گمرک

ج)۱

درستی یا نادرستی نظریه گمرک که با استناد به ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ تا ۲۱ آیین نامه قانون گمرک بویژه مدلول بند «ب» جزء ۱ ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون گمرک ۳۰ درصد افزایش ارزش برای کالای ورودی تعیین نموده است. مفاد بند “ب” موصوف به شرح زیر است:

“ب: کالای وارد شده، مثل یا مشابهی که در کشوری غیر از کشور تولیدکننده، تولید شده، می تواند مبنای ارزش گذاری گمرکی قرار گیرد.”

نکات مهم:

۱. بند «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرک به شرح زیر است: 

الف: سوابق ترخیص کالا ی مثل «همزمان»، از “همان کشور مبداء”

ب: سوابق ترخیص کالا از گمرک «همزمان»، از “همان کشور مبدأ”

۲. قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون گمرک درتعریف ارزش گمرکی کالای ورودی: “ماده ۱۴: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد … از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود …”

۳٫ با توجه به مندرجات بند «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرک که : در خانه ۱ بالا ملاحظه می شود برای امکان مقایسه سیاهه خرید مورد اختلاف و استناد، دوشرط مهم دیگر غیر از مثل یا مشابه بودن وجود دارد که عبارتند از: وحدت در “کشور مبدأ” و “همزمانی”

۴٫ ماده ۱۵ قانون یک تبصره دارد که به موجب آن رعایت تقدم و تأخر در به کارگیری معیارهای موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ث» ذیل این ماده الزامی است، ولی تنها در مورد بندهای “پ” و”ت” : جابه جایی را مجاز دانسته است.

۵٫ بند «ب» جزء ۱ ذیل ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون گمرک مصوب هیات وزیران، بدون تکیه گاه قانونی، مقایسه دو کالای مثل و مشابه از دو کشور مبدأ (منظور از کشور مبدأ، کشور سازنده یا تولیدکننده کالاست) را قابل مقایسه در ارزش گذاری دانسته است.

۶٫ با توجه به مفاد ماده ۱۴ قانون گمرک، پیش از هر چیز دیگر ملاک در ارزشگذاری اسناد تسلیمی صاحب کالاست. بدیهی است در صورتی که گمرک دلایل و مدارک قابل قبول داشته باشد که در رد ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالاست، می تواند طبق معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون عمل نماید.

جمع بندی مهارت ترخیص کالا از گمرک ، واردات کالا و صادرات توسط بازرگانی ترخیص کار ا

۱٫با توجه به مفروضات مسئله، گمرک برخلاف مدلول مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون که مقایسه دو کالای مورد اختلاف و استناد را منحصر به وحدت در “کشور مبدأ” نموده، برخلاف این قاعده عمل نموده و کالای مربوط به “کشور مبدأ A” را با کالای «کشور مبدأ B» مقایسه می نماید که حتما با استناد به بند «ب» جزء ۱ ماده ۱۷ آیین نامه قانون گمرک است که فاقد محمل قانونی و مردود است، زیرا آیین نامه نمی تواند قانون را تخصیص بزند.

۲٫ شرط “همزمانی” برای امکان مقایسه کالای مورد اختلاف و کالای مورد استناد (موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۵ قانون گمرک) با احراز سایر شروط کالای مثل یا مشابه از همان کشور مبدأ) به این معنا نیست که «زمان صادرات کالا ی مثل یا مشابه» با هم نزدیک باشند، بلکه همانگونه که در بند «ت» ذیل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون گمرک تصریح شده، منظور زمانی است که در آن مدت قیمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده باشد.

“ت: همزمانی، زمانی است که در آن مدت قیمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است.”

نکته: اصولا قید عبارت «نزدیک بودن زمان …» در جزء «الف» بند ۱ ماده ۱۷ آیین نامه قید درستی نبوده، زیرا با هیچ معیار شفافی «نزدیک بودن» قابل اندازه گیری نمی باشد و برای کالاهای گوناگونی قابل تسری نیست. در حالیکه در بند «ت» ذیل ماده ۱۰ آیین نامه به وضوح معلوم است که با چه معیاری همزمانی قابل احتراز است، یعنی ثابت بودن قیمت فروش کالا در کشور مبدأ (البته منظور قیمت فروش برای صادرات) به آسانی قابل حصول می باشد. از طرف دیگر در بیان نادرست بودن عبارت «نزدیک بودن زمان …» باید توجه داشت که برای کالاهای عرضه شده در بورس (مثلا بورس فلزات) که حتی در سه نوبت در بیست و چهار ساعت نرخهای صادراتی تغییر می کند، نزدیک بودن در ۸ ساعت مصداق پیدا میکند و برای بسیاری از کالاها دوره های چند و چندین روز و چند ماه و بالاخره کالاهایی مثل ماشین آلات مربوط به پروژه های تولید، بیش از یک و یا چند سال را باید انتظار داشت، از این رو مناسب ترین گزینه همان است که در بند «ت» ذیل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون گمرک در تعریف «همزمانی» انتخاب شده است.

۳٫ همانطور که در قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون گمرک نقل گردیده است، در تعریف ارزش گمرکی کالای ورودی، اصل همان اسناد تسلیمی صاحب کالا می باشد، بنابراین مادامی که گمرک دلایل اسناد و مدارک قابل قبولی در نازل بودن یا حتی بالا بودن ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا موضوع قسمت نخست ماده ۱۵ قانون گمرک ارائه ندهد، نمی تواند استاد صاحب کالا را نپذیرد.

به عبارت دیگر استفاده از معیارهای چهارگانه ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک وقتی قابل توجیه است که گمرک به استناد دلایل و مدارک قابل قبول (قطعا قابل قبول بودن به وسیله صاحب کالا مورد نظر است) اسناد تسلیمی صاحب کالا وارد نماید.

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

ج) ۲. دلایل یا مستنداتی که صاحب کالا برای اثبات ارزش اظهار شده دارد

صاحب کالا با اطمینان از اینکه خرید کالا در شرایط متعارف بدون هرگونه سازشی با فروشنده دایر به فاکتورسازی (درج ارزش هایی به انتخاب خریدار در سیاهه) معامله شده است، در درستی اسناد تسلیمی خود مصر بوده و به استناد:

 •  ماده ۱۴ قانون در خصوص تعیین ارزش کالای ورودی از روی سیاهه خرید تسلیمی صاحب کالا به گمرک، و :
 • الزام گمرک به پذیرش ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا، مادامی که دلایل با مدارک قابل قبولی از طرف گمرک در رد سیاهه خرید ارائه نشده باشد.
 • مردود دانستن سوابق ترخیص که گمرک ارائه نموده و کالای مورد استناد ساخت کشور مبدأیی غیر از کشور مبدأ كالای ورودی است. نظر گمرک را نمی پذیرد.

ج) ۳. نظریه کارشناسی راجع به ارزش گذاری گمرک

۱٫ اقدام گمرک به سبب ایراد در ارائه اسناد و مدارک بی ارتباط با آنچه در ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک (بندهای «الف» و «ب») توصیه شده، مردود است. کالای ساخت دو کشور برخلاف آنچه به موجب بند «ب» از جزء ۱ ذیل ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون گمرک آمده است، چون متکای قانونی ندارد، قابل مقایسه نیستند) و مصوبات هیأت وزیران نمی تواند برخلاف آن باشد.

۲. چنانچه گمرک بسته به اصالت سیاهه خرید تسلیمی تردید دارد، مجاز است که از صاحب کالا بخواهد سیاهه کنسولی ارائه دهد.

ج) ۴. نظریه قطعی گمرک ایران چه خواهد بود

در صورت پذیرش اسناد تسلیمی صاحب کالا با توجه به مواردی که در بندهای ج۱، ج۲ و ج)۳ گفته شد یا اگر موضوع به گمرک ایران برای تصمیم گیری ارجاع گردید و نظر صاحب کالا قبول شد، نتیجه این تصمیم گیری ها می شود نظر قطعی گمرک و برخلاف این فرآیند، چنانچه کار به کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی یا تجدید نظر گمرک ختم شود، نظریه قطعی که حسب مورد از سوی هر یک از کمیسیون های مذکور صادر کردد، همانا نظریه قطعی گمرک محسوب می شود.

جمع بندی:

 1. اگر نظریه قطعی گمرک ایران، منطبق با اظهار صاحب کالا باشد، اختلاف بین گمرک و صاحب کالا وجود نخواهد داشت.
 2. در صورتی که نظریه قطعی گمرک ایران برخلاف خواست صاحب کالا باشد، در هر حال طبق نظریه اقدام خواهد شد و صاحب کالا ملزم به پرداخت مابه التفاوت و حتی جریمه تخلفات گمرکی می باشد.
 3.  البته حق خواهد داشت طبق مدلول تبصره ۴ ماده ۱۴۶ قانون گمرک در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی کمیسیون ها اگر از نظر شکلی آرای صادره را درست نمی داند، به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

ج) ۵. رأی دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟

طرح دعوی در دیوان عدلت اداری از سوی صاحب کالا با توجه به ایراداتی که به رأی کمیسیون تجدید نظر وارد می کند، یعنی مقایسه کالای وارده که ساخت کشور است با کالایی که کشور مبدأ آن کشور B می باشد، به احتمال زیاد به نقض رأی صادره از این لحاظ منجر می شود، زیرا طبق مندرجات بندهای «الف» و «ب» ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک، شرط مقایسه علاوه بر اینکه باید کالای مثل یا مشابه و همزمان باشد، وحدت در کشور مبدأ است و آیین نامه اجرایی قانون گمرک نمی تواند ناقض آن باشد.

ترخیص کالای ورودی ، نکات ترخیص کالا در خصوص واردات کالا از آلمان توسط شرکت واردات صادرات

ترخیص کالای ورودی ، نکات ترخیص کالا در خصوص واردات کالا از آلمان توسط شرکت واردات صادرات

ترخیص کالای ورودی ، نکات ترخیص کالا در خصوص واردات کالا از آلمان توسط شرکت واردات صادرات

ترخیص کالای ورودی ، نکات ترخیص کالا در خصوص واردات کالا از آلمان توسط شرکت واردات صادرات

شرکت بازرگانی ترخیص کارا ، ترخیص کالای ورودی ، نکات ترخیص کالا در خصوص واردات کالا از آلمان توسط شرکت واردات صادرات

الف) مفروضات  ترخیص کالای ورودی و نکات ترخیص کالا در خصوص واردات کالا از آلمان توسط شرکت واردات صادرات

١. شرکت «الف» به موجب اظهارنامه تسلیمی در گمرک xxx اقدام به اظهار کالا با مشخصات و اسناد زیر می نماید:

 •  پیش فاکتور برای ۱۰۰/۰۰۰ یارد منسوج الياف پنبه به ارزش هریارد نیم دلار جمع) ۵۰/۰۰۰$
 • فاکتور (سند خرید عینا با مشخصات پیش فاکتور و فاکتور ممهور به مهر اتاق بازرگانی محل صدور کالا در کشور آلمان می باشد که دارای گواهی کنسولی نیز می باشد (اصطلاحا چنین سیاهه ای را سیاهه کنسولی یا فاکتور کنسولی می نامند).
 • ثبت سفارش با همین مشخصات است. و کالا ساخت کشور آلمان است.

۲.گمرک در ضمن انجام تشریفات گمرکی ، در ارزش گذاری کالا به اعتبار یک فقره اظهارنامه که کالا با همین مشخصات (یعنی نوع الیاف، وزن مترمربع یکسان از همان کشور مبدأ (آلمان) که تاریخ فاکتور آن دو ماه قبل از تاریخ فاکتور موضوع مسئله می باشد، ارزش کالای ورودی را ۶۰ درصد افزایش می دهد.

٣. در نتیجه ضمن اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی اقدام به اخذ جریمه ای که حداقل آن ۵۰ درصد و حداکثرصددرصد مابه التفاوت است، می نماید.

ب) مطلوب است:

۱٫ رویکرد صاحب کالا به ارزش گذاری گمرک

۲. رویکرد صاحب کالا نسبت به اصل یا میزان جریمه

٣. رویکرد گمرک در خصوص معیارهای ارزش گذاری

۴. نتیجه گیری کارشناسانه از ارزش گذاری گمرک

۵. نتیجه گیری کارشناسانه از اصل یا میزان جریمه ای که در مورد افزایش ارزش کالای ورودی برقرار می شود.

ج) حل مسئله ترخیص کالای ورودی در خصوص واردات کالا از آلمان توسط شرکت واردات صادرات

باتوجه به گزینه های مذکور در ذیل بند «ب» مسئله به شرح زیر پاسخ داده خواهد شد؛

ج) ۱. رویکرد صاحب کالا به ارزش گذاری

به طور کلی در مورد هر واردکننده ای که کالایی را برای ورود قطعی به گمرک اظهار میکند (در رابطه با ارزش کالای ورودی) دو حالت متصور است:

حالت اول:

در شرایط عادی (بدون هر گونه تبانی با فروشنده) بازاریابی نموده و ارزش معاملاتی واقعی کالا در اسناد خرید انعکاس یافته است.

در این صورت معلوم است، نسبت به ارزش گذاری گمرک که با افرایش دادن آن به کم نمایی (Under invoice) ارزش مهر تایید می زند، معترض بوده و بر صحت ارزش های اظهار شده (مبتنی بر اسناد خريد) تأكید نماید. هر چند فرآیند اعتراض تا حصول نتیجه طولانی باشد.

نکته مهم :

فرآیند مربوط به نپذیرفتن ارزش گذاری در گمرک محل اظهار کالا :

 • طرح موضوع در یک تشکل اداری در همان گمرک محل اظهار کالا 
 • در صورتی که موضوع در گمرک محل خاتمه نیابد، ارجاع به دفتر  تعیین ارزش بالاترین متولی ارزش گذاری در گمرک ایران 
 • باز هم چنانچه مشکل حل نشود، ارجاع به کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر

جمع بندی نکات ترخیص کالا در خصوص واردات کالا از آلمان توسط شرکت واردات صادرات :

در این حالت، اگر نتیجه به زیان صاحب کالا باشد، تنها گزینه ای که باقی می ماند، تسلیم دادخواست به وسیله صاحب کالا به دیوان عدالت اداری است که ظرف ۳۰ روز از تاریخ رأی نهایی این کمیسیون ها صورت میگیرد. رعایت موعد ۳۰ روز از سوی شاکی (صاحب کالا، الزامی است، در غیر این صورت این حق از او سلب می شود. (تبصره ۴ ماده ۱۴۶ قانون گمرک)

نکات مهم واردات کالا از آلمان :

١. بعد از آرای قطعی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و . تجدید نظر موضوع مواد ۱۴۴ و ۱۴۶ قانون ۱۳۹۰ گمرک در هر حال و در صورتی که به زیان صاحب کالا بوده باشد، مابه التفاوت حقوق ورودی و جریمه مربوط به تخلفات گمرکی با رعایت ماده ۱۰۸ قانون گمرک و تبصره ۱ آن وصول می شود. بنابراین ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری مانع این اقدام گمرک نمی شود، بدیهی است اگر و رأی دیوان نهایت موجب گردد که نظر صاحب کالا تایید شود، وجوه دریافتی بابت حقوق ورودی و جریمه مسترد خواهد شد.

۲٫ در خصوص اصل یا میزان جریمه که طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۸قانون گمرک تعیین می شود، اگر اختلافی بین گمرک و صاحب کالا  وجود داشته باشد که به زیان صاحب کالا بوده و مورد اعتراض او : واقع شود، موضوع قابل طرح در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. (ماده ۱۱۱ قانون گمرک)

حالت دوم:

در این حالت فرض بر این است که واردکننده با تبانی از فروشنده خواسته است تا اطلاعات نادرست از ارزش کالا در پیش فاکتور و فاکتور بدهد تا با کم نمایی ارزش به مقاصدی که مورد نظر اوست برسد.

در صورتی که گمرک در ارزش گذاری به افزایش ارزش طبق معیارهای قانونی (ماده ۱۵ قانون گمرک) دستور دهد. معمولا یا بلافاصله تسلیم نظر گمرک می شود و یا می پذیرد که مابه التفاوت و جریمه مربوط به اظهار خلاف را به طور سپرده پرداخت نماید (ماده ۴۵ قانون گمرک) و کالا را از گمرک ترخیص کند و درخواست نماید تا با گمرک ایران (دفتر تعیین ارزش مکاتبه شود و هرگاه پرونده در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر مطرح شود، بر اساس نظر قطعی گمرک عمل خواهد شد.

انگیزه کم نمایی ارزش که ممکن است خواسته واردکننده باشد، می تواند یک یا چند مورد از موارد زیر باشد:

 1. فرار از پرداخت حقوق ورودی و عوارض به رقم صحيح
 2. فرار مالیاتی
 3. در صورتی که برای واردات از اعتبار ارزی پروانه های صادرات استفاده نموده باشد، پایدار ماندن اعتبار پروانه های ارزی مورد استفاده در دفعات بیشتر
 4. در صورتی که صدور مجوز برای ورود کالا یا کالاهایی با سقف محدود صورت گرفته باشد، استفاده بیش از سقف تعیین شده، از طریق کم نمایی ارزش. (مثلا واردات در مبادلات مرزی)
 5. در مواردی که واردکننده در رقابت با واردکننده یا واردکنندگان دیگر است، خواسته باشد با کم نمایی چالشی برای آنها ایجاد نماید.

در مقابل اهدافی که واردکننده به قصد انتفاع از کم نمایی ارزش دارد، زیانهایی برای او خواهد داشت که بعضی از آنها در ذیل “نکات مهم” ملاحظه می شود.

نکات ترخیص کالا از گمرک :

۱٫در موارد بروز خسارت هیچ ارزشی جز آنچه در اسناد تسلیمی پیوست اظهارنامه گمرکی ارائه شده، پذیرفتنی نیست، هر چند به وضوح و در مقایسه با هر معیاری بتوان ثابت نمود که ارزش واقعی معاملاتی متفاوت از مندرجات پیش فاکتور، فاکتور و اظهارنامه – و تسلیمی به گمرک است.

۲، در صورت بروز کلاهبرداری یا خیانت در امانت به وسیله شخص ثالث که به عنوان “حق العملکاری” به نام خود و به حساب صاحب  اصلی محموله وارداتی اقدام می نماید و کالا را بعد از ترخیص از گمرک مورد استفاده (خرید و فروش یا واگذاری قرار می دهد، برفرضی که محکوم به پرداخت خسارت شود، هرگز جز معادل آنچه . به در اسناد و اظهارنامه (ارزش کالا) بوده مبلغی اضافه ترنمی پردازد.

٣. چنانچه بعد از ورود و ترخیص کالا از گمرک، نظارت مؤثر و نظام یافته ای برای رهگیری تا مرحله خرده فروشی وجود داشته باشد، امکان اعمال مابه التفاوت ارزش (آنچه اظهارنشده) دربهای عمده فروشی، بنکداری، خرده فروشی وجود نخواهد داشت.

۴. در صورت اعمال مقررات مربوط به برخورد با پدیده پول شویی، آن مبالغ حاصل از مابه التفاوت قیمت اظهار شده در گمرک و پرداخت شده به فروشنده از لحاظ مقررات بانکی و قانون مبارزه با پولشویی و غیره، بلاتکلیف از لحاظ انتقال یا حسابداری در دفاتر و بستن : حساب های هردوره مالی خواهد ماند.

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

ج) ۲. رویکرد صاحب کالا نسبت به اصل یا میزان جریمه

در رابطه با اصل یا میزان جریمه دو حالت پیش می آید:

۱٫اعتراض به اصل جریمه

بدون تفاوت بین حالتی که کم نمایی تعمدی است یا اصولا بهای صادرات واقعی اظهار می شود که در هر حال به نظر گمرک کم نمایی تلقی شده ، استدلال واردکننده این است که ارزش مندرج در سیاهه خرید (فاکتور) بهای واقعی معاملاتی است که نهایتا با ارائه سیاهه کنسول قابل احراز است، بنابراین هر آینه باز هم گمرک آن را نپذیرد، دلیل یا توجیهی برای طرح جریمه وجود ندارد و نباید جریمه به جرمی که ثابت نشده، تعلق بگیرد (ادعای صاحب کالا).
قبول این ادعا از سوی گمرک بعید است، زیرا به طور کلی هر نوع مغایرت بعد از اظهار و پیش از ترخیص کالای ورودی از گمرک اگر موجب زیان مالی دولت شده باشد، مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه خواهد بود، که علاوه بر اخذ مابه التفاوت با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای که حداقل ۱۰ درصد مابه التفاوت و حداکثرصددرصد مابه التفاوت است، دریافت می شود.

٢. اعتراض نسبت به میزان جريمه

در صورت پذیرش مغایرت و ناگزیر از پرداخت جریمه، صاحب کالا می تواند در صورتی که گمرک محل تسلیم اظهارنامه تعديل لازم نسبت به میزان جریمه را نپذیرد، درخواست نماید پرونده را به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع ماده ۱۴۴ قانون ارجاع نمایند.

ج) ۳. رویکرد گمرک در خصوص معیارهای ارزش گذاری

کاربرد معیارهای قانونی ارزش گذاری در مواقعی است که:

اول: سیاهه خرید ( Invoice) به گمرک تسلیم نشده باشد، یا:

دوم: ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد.

سوم: سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد

نکات مهم:
١. سیاهه خرید ( Invoice) که یک سند حسابداری است و از سوی دیگر در حکم قرارداد بین خریدار و فروشنده است، به خودی خود نشان می دهد که یک دادوستد در شرایط عادی به دور از هرگونه سوء جریان صورت گرفته است. بنابراين در نبود چنین سندی گمرک حق دارد با استفاده از معیارهای ذیل ماده ۱۵ قانون گمرک و جزئیات مربوط موضوع مواد ۱۰ تا ۲۱ آیین نامه اجرایی این قانون عمل نماید. عمل نماید. .
۲٫ در استفاده از معیارهای قانونی، برای اینکه از درستی یا نادرستی ارزش اظهار شده اطمینان حاصل شود، رعایت ترتيب الزامی است. یعنی از پنج معیار مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون گمرک (الف، ب، پ، ت وث) ابتدا معيار «الف» و اگر به دلیل نبود سوابق  کالای مثل، هم زمان از همان کشور مبدأ ناگریز باید کنار گذاشته شود، به معیار بعد و به همین ترتیب تا به آخر عمل می شود.

۳٫ به طور معمول چون برای ورود کالا، پیشاپیش باید مجوز ( ثبت سفارش کالا ) صورت گیرد که در این صورت با ارائه پیش فاکتوری انجام می شود، در هنگام اظهار کالا به گمرک نیز یک سیاهه (فاكتور) – پیوست اظهارنامه می شود، بنابراین به ندرت، بدون ارائه سیاهه به گمرک فرآیند تشریفات ادامه می یابد.

دوم: ارزش مندرج در سیاهه تسلیمی صاحب کالا به گمرک به استناد دلايل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک قرار نمی گیرد.
در این حالت ( برای نپذیرفتن مندرجات سیاهه نخست باید از سوی گمرک مدارک قابل قبول یا دلایل موجه ارائه گردد.
این مدارک که در قانون گمرک (ماده ۱۵) تصریح شده، قابل قبول بودن آنها را قاعدتا باید صاحب کالا یا در صورت اعتراض و طرح در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر این مراجع بپذیرند، در غیر این صورت مردود خواهند بود.
در خصوص «دلایل موجه» که «موجه بودن» نه تنها از منظر صاحب کالا بلکه عقلا و منطقا با ارائه شواهد و نشانه ها امکان پذیر است، می تواند ملاک گمرک برای نپذیرفتن ارزش اظهار شده باشد.
برای اینکه با جزئیات بیشتری از این معیارها آشنا شوید، ماده ۱۵ قانون گمرک و مواد ۱۰ تا ۲۱ آیین نامه اجرایی آن را مطالعه نمایید.

ج)۴. نتیجه گیری کارشناسانه از ارزش گذاری گمرک

در مواردی که سیاهه ای به گمرک تسلیم می شود و این سیاهه را صادرکننده با فروشنده ای در خارج از قلمرو گمرکی تهیه و تنظیم نموده باشد که اگر پیگیری شود، معلوم می گردد وجود خارجی دارد و به اصطلاح حاصل فاکتورسازی نبوده و مخصوصا دارای تاییدیه یک مرجع رسمی در کشور محل صدور است (یعنی اتاق بازرگانی)، پس می توان نتیجه گرفت که در فرآیند یک دادوستد و در شرایط عادی، چنین سندی (سند حسابداری تحت عنوان سیاهه بازرگانی (Commercial invoice) صادر گردیده است و مادامی که نتوان ثابت کرد که این سند واقعیت نداشته و یا جعلی است، یعنی فروشنده که پای آن را مهر و امضا نموده، وجود نداشته و ساخته و پرداخته خود واردکننده است، قابل رد کردن، نمی باشد، البته از آنجا که ممکن است احراز مراتب موصوف برای گمرک به آسانی مقدور نباشد، تبدیل سیاهه به «سیاهه کنسولی» هر بهانه ای را از میان برمی دارد.
از این رو چنانچه سیاهه کنسولی ارائه شود، قاعدتا نمی تواند محل ایراد بعدی در کم بودن ارزش مندرج در سیاهه قرار بگیرد.

ج) ۵. نتیجه گیری کارشناسانه از اصل یا میزان جریمه در مواردی که ارزش کالای ورودی به وسیله گمرک افزایش می یابد

در صورت ارائه گواهی کنسولی، اگر باز هم گمرک نظر خود را تغییر ندهد یا به طور کلی نظر قطعی گمرک (نظر قطعی گمرک وقتی است که آرای قطعی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی یا تجدید نظر) دایر به افزایش ارزش گمرکی باشد، صاحب کالا می تواند در خصوص میزان جریمه که بیش تا صددرصد مابه التفاوت تعیین شده است اعتراض نماید و بخواه کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی از این لحاظ طرح و رای صادر شود.