ضمانت صادرات

انجمن صادراتی ضمانت کننده , تضمین و ضمانت در صادرات کالا

انجمن صادراتی ضمانت کننده انجمن متناظر برای صادرات کالا Corresponding Issue Association انجمی است برای صدور (ضمانت نامه) که در قلمرو طرف متعاهد دیگری ایجاد می شود و وابسطه به همان زنجیره ی ضمانت کنندگان است. این واژه در پیوست عهدنامه ی استانبول تعریف شده است.     انجمن ضمانت کننده در صادرات کالا Guaranteeing […]

اظهار کالا به گمرک

اظهار کالا و اظهارکننده کالا در گمرک , ترخیص کار

اظهار کالا و اظهارکننده کالا در گمرک ( ترخیص کار ) اظهار کننده کالا – ترخیص کار Declarant هر شخصی که اظهار نامه گمرکی را تنظیم می کند یا اظهار نامه به نام او تنظیم می شود. شخصی است که اظهارنامه گمرکی را تنظیم و امضا می نماید، در نظام جدید (پنجره واحد تجارت فرامرزی) […]

اصطلاحات بین المللی در گمرک 1

اصطلاحات بین المللی در گمرک , رویه کابوتاژ , مبادلات مرزی , مسافر

اصطلاحات بین المللی در گمرک , رویه کابوتاژ , مبادلات مرزی , مسافر در ادامه به تشریح برخی اصطلاحات بین المللی گمرک از جمله مبادلات مرزی و کابوتاژ می پردازیم. عامل اقتصادی مجاز در گمرک Autorized Economic Operator (AEO) طرفی است که در جا به جایی بین المللی کالا، با هر کارکردی که به وسیله […]

ترخیص و واردات موقت نمایشگاهی آ ت آ – ATA و ورود موقت خودرو تحت کارنه CPD

ترخیص و واردات موقت نمایشگاهی آ ت آ –  ATA  و ورود موقت خودرو تحت کارنه CPD

ترخیص و واردات موقت نمایشگاهی آ ت آ –  ATA  و ورود موقت خودرو تحت کارنه CPD دفترچه A.T.A A.T.A Carnet یک سند بین المللی گمرکی است که طبق شرایط عهدنامه A.T.A  و عهدنامه استانبول صادر و شامل یک تضمین معتبر بین المللی است و ممکن است به جای اسناد ملی گمرک و به عنوان […]

واردات و ترخیص خودرو و وسایل نقلیه

واردات و ترخیص خودرو و وسایل نقلیه  در تعریف دو نوع وسیله نقلیه جهت ترخیص از گمرک وجود دارد: ترخیص  وسایل نقلیه برای مصارف بازرگانی Means of Transport for Commercial Use ترخیص و واردات هر نوع کشتی ( اعم از دوبه های بزرگ و کوچک، کشتی های باری و شناورهای آبی ) هاورکرافت، هواپیما، وسیله نقلیه […]

بسته بندی در ترخیص کالا از گمرک

بسته بندی در ترخیص کالا از گمرک

بسته بندی در ترخیص کالا از گمرک بسته بندی کالا Packings تمام اقلام و مواردی هستند که به همان صورتی که وارد می شوند، برای بسته بندی، چیدن و جدا کردن کالا ها استفاده شده یا می شوند، به جز مواردی مانند پوشال، کاغذ، پشم شیشه، تراشه و غیره که به صورت فله برای بسته […]