مصادیق قاچاق | قانون مبارزه با قاچاق ارز | مبارزه با قاچاق کالا | قاچاق کالا

مصادیق قاچاق طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳

مصادیق قاچاق طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ مصادیق قاچاق طبق قانون مبارزه با قاچاق کالادر این مقاله سعی داریم مصادیق قاچاق طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۰ را برای شما بیان نماییم. این قانون از ۷۷ ماده و ۷۹ تبصره تشکیل شده است که در این جا […]

قاچاق کالا | قانون گمرک | ترخیص کارا | مصادیق قاچاق کالا | قاچاق گمرکی

بیان مصادیق قاچاق کالا طبق قانون گمرک توسط بازرگانی ترخیص کارا

در این مقاله سعی بر این داریم به بیان مصادیق قاچاق کالا طبق قانون گمرک توسط ترخیص کارا بپردازیم امیدواریم این مطلب در جهت پی بردن به این قوانین برای شما مفید باشد.

ترخیص کالا از گمرک | ترخیص کار گمرکی | گمرک | اظهار کننده کالا | ترخیص کالا

حل اختلاف بین گمرک و اظهار کننده کالا در ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی

حل اختلاف بین گمرک و اظهار کننده کالا در ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی در این مقاله توسط بازرگانی ترخیص کارا راه های حل اختلاف بین گمرک و اظهارکننده کالا در خصوص ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی را برای شما بیان می کند.   اختلاف تعرفه گمرکی (کد هشت رقمی […]

ترخیص قطعی کالا | گمرک و اظهارکننده | ترخیص کالا | ترخیص قطعی کالا از گمرک | واردات

بروز اختلاف بین گمرک و اظهارکننده قبل از ترخیص قطعی کالا از گمرک و راه حل اختلاف

موارد بروز اختلاف بین گمرک و اظهارکننده قبل از ترخیص قطعی کالا از گمرک و راه حل اختلاف در این مقاله سعی داریم موارد بروز اختلاف بین گمرک و اظهارکننده قبل از ترخیص قطعی کالا از گمرک و راه حل اختلاف آن را برای شما بیان نماییم. اختلاف در خصوص ارزش کالا بروز اختلاف راجع […]

ترخیص کالا | ترخیص کالا از گمرک | گمرک | وزن کالا | حقوق ورودی

در هنگام ترخیص کالا از گمرک در چه مواردی وزن به اصطلاح قانونی ملاک عمل است؟

در هنگام ترخیص کالا از گمرک در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا دریافت می شود، وزن به اصطلاح قانونی ملاک عمل است. حقوق ورودی و وزن کالا در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا در یافت می شود، وزن به اصطلاح قانونی ملاک عمل است. وزن قانونی یعنی وزن ناخالص […]

قوانین و نکات مهم در خصوص استعلام تعرفه کالا ( کد هشت رقمی کالا ) و ثبت سفارش کالا در واردات

نکات مهم در خصوص استعلام تعرفه کالا ( کد هشت رقمی کالا ) و ثبت سفارش کالا در واردات

قوانین و نکات مهم در خصوص استعلام تعرفه کالا ( کد هشت رقمی کالا ) و ثبت سفارش کالا چنانچه در مورد کد کالا تردید وجود داشته باشد، استعلام تعرفه کالا و اطمینان از انتخاب کد هشت رقمی درست پیش از اقدام به ثبت سفارش کالا با عقد قرارداد ضروری است.