تعرفه کالا و سیستم هماهنگ HS Code کالا ( اچ اس کد کالا )

تعرفه کالا و سیستم هماهنگ HS Code کالا ( اچ اس کد کالا )

تعرفه کالا و سیستم هماهنگ HS Code کالا طبقه بندی تعرفه کالا Tariff Classification of Goods سیستم بین المللی نام گذاری کد تعرفه گمرک و تعرفه کالا در گمرک است که در ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار گمرک و تشریفات گمرکی به کار می رود. و به موجب آن کالا های خاصی باید طبقه […]

قاچاق در گمرک , قاچاق کالا در گمرک

قاچاق در گمرک

قاچاق در گمرک | قاچاق کالا در گمرک  قاچاق در گمرک ، قاچاق و مصادیق قاچاق کالا در گمرک در این مقاله طبق قانون گمرک به تفضیل بیان خواهد شد. قاچاق | SMUGGLING قاچاق کالا در گمرک تخلف گمرکی شامل جابه جایی کالا در یک مرز گمرکی به روشی مخفیانه به منظور فرار از نظارت […]

عهدنامه های بین المللی گمرک , عهدنامه استانبول , عهدنامه ژوهانسبورگ , عهدنامه های گمرکی , عهدنامه کیوتو

عهدنامه های بین المللی گمرک

عهدنامه های بین المللی گمرک عهدنامه های بین المللی گمرک : امورات گمرکی در کل دنیا تابع قوانینی است که در قالب عهد نامه های بین المللی گمرک منعقد و منتشر شده اند. عهدنامه استانبول ، عهدنامه ژوهانسبورگ ، عهدنامه کیوتو ، عهدنامه نظام هماهنگ ، عهدنامه نایروبی در ادامه ما این عهدنامه های بین […]

قواعد مبدا و گواهی مبدا کالا

قواعد مبدا و گواهی مبدا کالا

قواعد مبدا و گواهی مبدا کالا قواعد مبدا و گواهی مبدا کالا :ما در این مقاله سعی داریم که در خصوص قواعد مبدا کالا  و گواهی مبدا کالا به بحث و بررسی بپردازیم. قواعد مبدا Rules of Origin  قواعد مبدا عبارت است از مقررات ویژه ناشی از اصول مصوب به وسیله قوانین ملی یا موافقت […]

مجوز های واردات و صادرات , مجوزهای واردات کالا , مجوزهای صادرات

مجوزهای واردات و صادرات

مجوزهای واردات و صادرات | مجوزهای واردات کالا مجوزهای واردات و صادرات : در این مقاله ما قصد دارید که در خصوص مجوزهای واردات کالا و مجوزهای صادرات توضیح دهیم. برای این منظور ابتدا بایستی یک دسته بندی از کالاها را داشته باشیم. کالا ها را می توان به سه دسته تقسیم نمود: کالاها در […]

ارزش گمرکی و ارزش گذاری کالا در گمرک , دایره ارزش , دایره صندوق

ارزش گمرکی و ارزش گذاری کالا در گمرک , دایره ارزش , دایره صندوق

 ارزش گمرکی و ارزش گذاری کالا در گمرک و در دایره ارزش , پرداخت در دایره صندوق فلوچارت تشریفات ترخيص کالا از گمرک در برخی از گمرکات کشورهای خارجی به صورت زیر می باشد.    دایره ارزش گزاری کالا در گمرک گمرک موظف است براساس مندرجات مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و موادی […]