حقوق گمرکی , عوارض گمرکی

حقوق گمرکی – حقوق ورودی , عوارض گمرک یا حقوق و عوارض ورودی کالا در واردات و صادرات

حقوق گمرکی , عوارض گمرک یا حقوق و عوارض ورودی حقوق گمرکی , حقوق ورودی Customs Duties حقوقی است که طبق تعرفه گمرکی وضع شده و به کالاها هنگام واردات یا صادرات از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد. و بدون پرداخت آن ها کالا نمی تواند از گمرک ترخیص گردد. ” حقوق گمرکی ” واژه […]

ترخیص فوری کالا از گمرک توسط ترخیص کار و حق العمل کار و کارگزار رسمی گمرک

ترخیص فوری کالا از گمرک

ترخیص فوری کالا از گمرک شرکت بازرگانی ترخیص کارا با توانمندی در خصوص ارائه خدمات گمرکی به ارائه خدمات بازرگانی و واردات کالا از نقاط مختلف دنیا از جمله واردات از چین و سفارش کالا از چین , واردات از ترکیه و ارائه کلیه خدمات بازرگانی از مرحله ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت و […]

ترخیص کالا از گمرک , ترخیص کار گمرک , شرکت ترخیص کالا , ترخیص از گمرک - نشریه گمرک شماره 823

مجله گمرک شماره ۸۲۳ ۸۲۴

واردات کالا

چگونگی واردات کالا و دریافت مجوز واردات کالا

چگونگی واردات کالا و دریافت مجوز واردات کالا در بخش چگونگی واردات کالا به چگونگی تنظیم  واردات کالا و دریافت مجوز واردات کالا به کشور می پردازیم . در ابتدا به تشریح مجوز واردات کالا و سهمیه واردات و ثبت سفارش واردات کالا و انواع آن پرداخته و در ادامه به معرفی واردات ممنوع و روش های  […]

بارنامه سند کالا در واردات و ترخیص کالا

بارنامه سند کالا در واردات و ترخیص کالا

بارنامه حمل کالا سند کالا در واردات و ترخیص کالا بارنامه حمل کالا به صورت دریایی یا سند حمل بین المللی کالا به عنوان مهم ترین سند بازرگانی در واردات و ترخیص کالا محسوب می گردد، این امر از راه نامه زمینی یا راه نامه هوایی جدا بوده و این درجه از اهمیت برای این […]

واردات ترموستات و مانوستات - ترخیص ترموستات و مانوستات

واردات ترموستات و مانوستات – ترخیص ترموستات و مانوستات 

واردات ترموستات و مانوستات – ترخیص ترموستات و مانوستات  ترموستات و مونوستات از مهم ترین و کاربردی ترین ابزار و قطعات در تولید صنایع برقی و الکترونیکی می باشد. ترموستات وسیله ای است که برای کنترل درجه حرارت در تولید دستگاه های گرم و یا سرد کننده به کار می رود و مانوستات وسیله ای برای […]