ترخیص ورق استیل و بازرگانی ورق استیل

ترخیص ورق استیل و بازرگانی ورق استیل

واردات ورق استیل به ایران بر اساس آمار ارائه شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۵ ماه اول سال ۱۳۹۵ بیش از ۵۹ هزار تن با ارزش دلاری بیش از ۲۹ میلیون دلار می باشد. این میزان واردات ورق استیل ۱٫۷ درصد ارزش دلاری و ۴٫۵ درصد حجم کل واردات کالا در این ۵ ماه می باشد.

ورق استیل از جمله کالاهایی است که در صنایع مختلف کاربردهای فراوانی دارد و با ضخامت های گوناگون به شکل رول یا شیت به صورت سرد نورد یا گرم نورد وارد کشور می شود. در پنج ماه نخست سال ۹۵ بیش ترین حجم واردات استیل از طریق واردات از تایوان، خرید از چین و واردات از چین، کره، واردات از ترکیه و امارات متحده عربی بوده است که به صورت دقیق در نمودار نشان داده شده است.

ترخیص ورق استیل

ترخیص ورق استیل

بر اساس آمار می توان گفت که از لحاظ حجمی، ۴۲ درصد واردات استیل از تایوان، ۲۵ درصد واردات استیل از چین، ۱۶ درصد واردات استیل از کره، ۴ درصد واردات ورق استیل از ترکیه، ۴ درصد واردات استیل از امارات عربی و مابقی از سایر کشورها بوده است.

همچنین بر اساس ارزش دلاری، سهم واردات و ترخیص ورق استیل از هر کشور را می توان گفت که ۴۳ درصد واردات و ترخیص استیل از تایوان، ۲۳ درصد واردات ورق استیل از چین، ۱۹ درصد واردات و ترخیص استیل از کره، ۳ درصد واردات استیل از ترکیه، ۳ درصد واردات از دبی و مابقی از سایر کشورها می باشد.

شرکت بازرگانی ورق استیل و ترخیص ورق استیل شرکت ترخیص کارا

همان گونه که در رابطه با خدمات بازرگانی ورق استیل و ترخیص ورق استیل بیان شد ورق استیل در ضخامت های گوناگون و با طرح های مختلفی تولید می شود و بر اساس مشخصه های خاص هر کدام کد تعرفه ای به آن ها تعلق می گیرد تا در گمرک، امور ترخیص کالا و تشریفات گمرکی دقیق تر انجام شود. همچنین ترخیص کار و حق العمل کار گمرکی بر اساس این کد تعرفه ها بتوانند فعالیت های مربوط به ترخیص کالا را انجام دهند. با توجه به مقررات صادرات و ورادات مصوب سال ۱۳۹۵ واردات انواع ورق استیل تحت کد تعرفه ۷۲۱۹ تا ۷۲۲۰ صورت می گیرد.

قابل توجه است که بیش ترین میزان ورادات ورق استیل از لحاظ حجمی مربوط به کد تعرفه ی ۷۲۱۹ یعنی محصولات از فولاد زنگ نزن تخت فقط سرد نورد شده، با پهناي ۶۰۰mm يا بيشتر به ضخامت ۵/۰ لغايت ۱mm می باشد که ۳۵ درصد واردات و ترخیص ورق استیل در این دوره ی پنج ماهه را به خود اختصاص داده است.

بعد  از این نوع استیل بیش ترین میزان واردات استیل مربوط به محصولات از فولاد زنگ نزن تخت فقط سرد نورد شده ، با پهناي ۶۰۰mm يا بيشتر به ضخامت ۱ لغايت ۳mm با کد تعرفه ی ۷۲۱۹ با حقوق ورودی ۵ درصد می باشد که ۲۲ درصد کل واردات استیل در این مدت بوده و ۱۷ درصد واردات ورق استیل مربوط به محصولات از فولاد زنگ نزن تخت نورد شده، با پهناي ۶۰۰mm، يا بيشتر که در جاي ديگر ذکر نشده، با کد تعرفه ۷۲۱۹ و حقوق ورودی ۵ درصد می باشد.

همچنین ورق استیل با کد تعرفه ۷۲۱۹۳۵ یعنی محصولات از فولاد زنگ نزن تخت فقط سرد نورد شده، با پهناي ۶۰۰mm يا بيشتر به ضخامت کمتر از ۵/۰ mm در این بازه زمانی ۱۱ درصد کل واردات ورق استیل را به خود اختصاص داده است و ۱۵ درصد واردات ورق استیل از سایر کدهای تعرفه می باشد.

انجام ثبت سفارش ورق استیل توسط شرکت ثبت سفارش کننده ی ترخیص کارا به  در سامانه ثبتارش با اخذ مجوز بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه جامع تجارت ایران به بهترین شکل انجام می گردد و دریافت کد فیدا ی فروشنده ی کالا در اسرع وقت و انجام اظهار حمل و تعیین منشا ارز پس از واردات کالا توسط این شرکت صورت می گیرد.

ترخیص کالای بازرگانی ورق استیل و ترخیص ورق استیل

زمانی که ورق های استیل در کانتینرهای ۲۰ فوتی وارد گمرک ایران می شوند شرکت های ترخیص کار مانند شرکت خدمات بازرگانی ترخیص کارا فعالیت خود را در گمرک توسط ترخیص کار گمرکی آغاز کرده و پس از طی تشریفات گمرکی ورق استیل ترخیص شده را جهت ارسال به انبار صاحب کالا بارگیری می نمایند و یا محموله را تحویل نماینده قانونی صاحب کالا می دهند. همان گونه که می دانیم ورق استیل از کشورهای مختلفی خریداری شده و وارد گمرکات مختلفی می گردد و در آنجا توسط ترخیص کار و حق العمل کار گمرکی یا کارگزاری گمرک ترخیص می شود.

در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۵ بیش ترین میزان ترخیص ورق استیل از لحاظ حجمی به ترتیب با ترخیص از گمرک شهید رجایی، گمرک سیرجان، ترخیص از گمرک بازرگان و معاونت واردات و ترانزیت تهران یا ترخیص از گمرک شهریار بوده است. همچنین از لحاظ ارزش دلاری می توان بیان کرد که ۹۲ درصد ترخیص استیل از گمرک شهید رجایی، ۳ درصد ترخیص از گمرک سیرجان، ۲ درصد ترخیص استیل از طریق ترخیص کالا از گمرک تهران، ۱ درصد ترخیص از گمرک بازرگان و مابقی ترخیص ورق استیل در سایر گمرکات کشور صورت گرفته است.ترخیص کالا از گمرک