سیاست های کد تعرفه گمرکی و مزیت نسبی در صنعت کشور

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص کد تعرفه گمرکی مطالبی را ارائه دهیم. شرکت بارزگانی ترخیص کارا در راستای بالا بردن کیفیت و دانش در این حوزه اقدام به بارگذاری این مطالب در بلاگ می کند.

بازرگانی ترخیص کارا دارای سابقه درخشان و طولانی در حوزه ترخیص کالا از گمرک ، ثبت سفارش کالا ، واردات از چین ، واردات از آلمان ، واردات از ایتالیا ، واردات از ترکیه و … می باشد. لذا برای ثبت سفارش در سامانه جامع ثبت سفارش کالا و یا اخذ مجوز وزارت صمت می توانید با شماره های موجود در سایت تماس گرفته و از کارشناسان بازرگانی مربوطه در شرکت مشاوره های لازم و رایگان را دریافت نمایید.

بررسی سیاست های کد تعرفه گمرکی بخش های پویا به تنهایی نشان دهنده میزان حمایت ها نیست که قرار گرفتن آنها در کنار مزیت های نسبی است که می تواند سمت و سوی حمایت ها نشان دهد.
با عنایت به اینکه نرخ تعرفه کالاها در سطح کدهای ۶ رقمی سیستم هماهنگ (HS) و آمار صادرات کالاها نیز در همان سطح موجود می باشد، سعی شده است که با تطبيق کسهای SITC سه رقمی (بخش های پویا به کدهای ۶ رقمی HS ، سیاست های تعرفه ای کشور و مزیت نسبی در بحش های پویا در سطح کدهای ۶ رقمی HS محاسبه و تحلیل گردند.

محاسبات مربوط به کد تعرفه گمرکی

به منظور محاسبه مزیت نسبی از شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) فرمول بالاسا ماده شده است.
در کل از ۶۹۷ قلم کالای مربوط به بخش های پویا، ایران در ۳۱۳ قلم آن دارای صادرات بوده است. از ۳۱۳ قلم کالای صادراتی ایران در ۳۹ قلم آن دارای مزیت ترخیص کالا نسبی آشکار شده است. همچنین در ۱۱۳ قلم کالای صادراتی ایران، علی رغم نداشتن مزیت تسبی، مزیت نسبی ایران در طی سال های ۲۰۰۳-۱۹۹۹ تقویت شده است. ایران در سایر اقلام صادراتی بخش های پویا (۱۶۱ قلم کالا) ضمن اینکه دارای مزیت نسبی نبوده، از مزیت آنها نیز کاسته شده است. در زیر به تفصیل هر یک از گروه های فوق مورد بررسی قرار می گیرد. ترخیص کالا
کد تعرفه گمرکی جدول (۴۲) متوسط شاخص مزیت نسبی آشکار شده کالاهای دارای مزیت نسبی آشکار شده (۱<.RCA) که در طی دوره با روند افزایشی مزیت نسبی مواجه بوده اند (طی دوره ۲۰۰۳-۱۹۹۹ (۸۲-۱۳۷۸)) را به همراه نرخ تعرفه اسمی (سود بازرگانی و حقوق گمرکی) نشان میدهد.
بر اساس اطلاعات مندرج در این جدول، عمده کالاهای دارای مزیت نسبی (از مجموعه بخش های پویا) متعلق به گروه پوشاک می باشند که در سال ۱۳۸۳ از نرخ تعرفه ۵۰ درصدی برخوردار بوده اند. این نرخ در سال ۱۳۸۴ به منظور حمایت بیشتر از این صنایع به سطح ۷۰ درصد افزایش یافت.
در مورد گروه پوشاک ذکر این نکته لازم است که مزیت نسبی ایران در خصوص این محصولات در دورانی بوده است که هنوز سیستم سهمیه بندی در قالب موافقتنامه الياف
ترخیص کار چندگانه وجود داشته است و به طور کامل حذف نشده است (از ابتدای سال ۲۰۰۵ سهمیه بندی پوشاک و منسوجات به طور کامل برداشته شد). ترخیص انتظار می رود روند مزیت نسبی صادراتی ایران در این مجموعه از محصولات از سال ۲۰۰۵ به علت برداشتن سیستم سهمیه بندی صادراتی پوشاک دستخوش تغییراتی گردد.
از بخش های ترکیبات آلی و غیر آلی، محصولات دارویی، صفحه و ورق از مواد پلاستیکی، کد تعرفه گمرکی محصولات لاستیکی، ماشین آلات برقی و تجهیزات توزیع برق هر کدام یک کالا دارای مزیت نسبی بوده اند که در طی دوره مزیت نسبی آنها تقویت نیز شده است.
برخی ترخیص کالا دیگر از محصولات گروه پوشاک (۶ قلم) علی رغم داشتن مزیت نسبی در طی سال های ۲۰۰۳-۱۹۹۹ و حمایت تعرفه ای بالا از آنها با کاهش در مزیت نسبی آشکار شده مواجه بوده اند (جدول ۳-۴). ترخیص

کد تعرفه گمرکی بررسی شاخص مزیت نسبی آشکار شده طی سالهای ۲۰۰۳-۱۹۹۹ برای تقریبا ۷۰۰ قلم گروه کالایی در سطح کدهای ۶ رقمی HS) در بخش های پویا نشان میدهد که ایران تنها در ۳۹ قلم آنها دارای مزیت نسبی آشکار شده (۱<.RCA) بوده است که در ۳۲ قلم آنها با روند افزایش و ۷ قلم آنها با روند کاهشی مواجه بوده اند.

کد تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی

همچنین در میان ۳۹ قلم فوق ۳۲ قلم آنها متعلق به گروه پوشاک و ۷ قلم دیگر متعلق به بخش های ترکیبات آلی و غیرآلی، محصولات دارویی، صفحه و ورق از مواد پلاستیکی، ماشین آلات برقی و تجهیزات توزیع برق بوده اند. ترخیص کار
ترخیص کالا / در مجموع مقایسه نرخ های تعرفه کالاهای دارای مزیت نسبی نشان میدهد که کالاهای دارای مزیت نسبی آشکار شده به جز در مورد ترکیبات آلی و غیر آلی و صفحه و ورق از مواد پلاستیکی که از نرخ تعرفه پایین برخورداند سایر کالاهای مزیت دار از سطح تعرفه های بالایی (بالاتر از ۳۰ درصد) برخوردارند.
در مقابل جدول (۴۴) متوسط شاخص مزیت نسبی آشکار شده کالاهای دارای عدم مزیت نسبی آشکار شده (۱>RCA) که در طی دوره با روند افزایشی مزیت نسبی مواجه بوده اند را به همراه نرخ تعرفه اسمی (سود بازرگانی و حقوق گمرکی) نشان میدهد.
چنانچه از جدول فوق ملاحظه می گردد ۳۳ قلم از کالاهای فوق مربوط به پوشاک، ۱۹ قلم به صفحه و ورق از مواد پلاستیکی، ۱۳ قلم به دستگاه های قطع و وصل برق و ۸ قلم و به مبلمان تعلق دارد.
کد تعرفه گمرکی به جز تعداد اندکی از اقلام صادراتی این گروه، سایر کالاها عمدتا از سطح تعرفه های بالایی ( بالاتر از متوسط ساده کل کالاهای وارداتی) برخوردارند.
همچنین ترکیب کالاهای فوق نشان می دهد که عمده کالاها صادراتی این گروه اختصاص به کالاهای کاربر و با فناوری پایین دارد.

دیگر مقالات: ترخیص تجهیزات پزشکی ، ترخیص مواد اولیه دارو ، خدمات بازرگانی