نقاط قوت ایران در حوزه واردات و صادرات

نقاط قوت ایران در حوزه واردات و صادرات : گذار از مرحله وضع موجود و دستیابی به هدف های توسعه صادرات با تکیه بر صنایع پویا و رقابت پذیر مستلزم دگرگونی در ساختار و نهادها و همچنین تنظيم حرکت ها به گونه ای است که بتواند زمینه های رشد صادرات پویا و پیوسته که متکی بر تحولات فناورانه است را فراهم سازد. از همین رو حرکت به سمت توسعه صادرات پایدار، با انجام اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد ، ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری های وسیع، تغییر گرایش بخش صنعت کشور، در جهت تولید محصوالات با ارزش افزوده بالا و نیازمند به فناوری، ارتباط نزدیک دارد.
در مقالات قبلی نقاط ضعف صنایع کشور به طور عام و صنایع پویا به طور خاص تحولات رخ داده در جهان که کشور از انها بی بهره بوده و عوامل موثر بر مشارکت بیشتر ایران در صادرات بخش های پویا مورد بررسی قرار گرفت. در این فصل در نظر است توانایی های بخش صنعتی کشور به همراه فرصت ها و تهدیدات د الزامات ایران در روند مشارکت بیشتر در صادرات بخش های پویا مورد کنکاش قرار گیرد. ترخیص کالا از گمرک

نقاط قوت ایران در حوزه واردات و صادرات

نقاط قوت ایران در حوزه واردات و صادرات | ترخیص کالا و ترخیص کالا از گمرک

نقاط قوت بخش صنعت کشور

در این بخش به مزیت ها و نقاط قوت صنایه کشور که می تواند در روند آتی در رسیدن به اهداف یاری رساند پرداخته شده است.
با عنایت به اینکه حیل عظیمی از تحصیل کرده ها در سال های اخیر وارد بازار کار شده اند، ولیکن به دلیل کمبود تقاضا نیروی کار ترخیص کالا از گمرک به صف بیکاران کشور پیوسته اند. در واقع پتانسیل بالقوه ای از نیروی کار که جهت آموزش های کاربردی و تخصصی آمده اند. به دلیل قفدان سازکارهای سازماندهی شده به سمت مشاغل غیر رشته تحصیلی رو آورده اند. که این مسئله هزینه های بسیاری به جامعه تحمیل می کند. نقاط قوت ایران در حوزه واردات و صادرات
فراوانی انرژی در کشور و در نتیجه قیمت نازل آن، فرصت مغتنمی به تولید کنندگان کشور داده است و آنها را از مزیت طبیعی برخوردار نموده است. به نظر می رسد در حال حاضر ایران می تواند با بهره برداری مناسب از این منابع خدادادی در راستای ایجاد مزیت رقابتی از طریق جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی واردات و صادرات استفاده نماید زیرا با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، استفاده از انرژی یارانه ای بسیار سخت و محدود خواهد شد. ترخیص کالا

منابع طبیعی فراوان از نقاط قوت ایران در حوزه واردات و صادرات

ایران به جز نفت و گاز از منابع طبیعی دیگری نظیر زغال سنگ، مس، کروم، روی، سرب، منگنز، گو گرد و فولاد برخوردار است. این مسئله مزیت طبیعی زیادی برای کشور به همراه دارد که خوراک کارخانجات بسیاری در کشور است و به جهت فراوانی، با قیمت نازلی در اختیار شرکت های تولیدی قرار می گیرد. ترخیص کار

موقعیت ژئوپولیتیک ایران در منطقه

قرار گرفتن ایران در شاهراه شرق و غرب از یک سو و جنوب و شمال از سوی دیگر، موقعیت مناسبی را برای ایران فراهم آورده است.

بازار بزرگ داخلی

بر اساس نظریات مزیت رقابتی پورتر بازار بزرگ داخلی یکی از عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی برای صنایع کشور است. این وضعیت او باعث ایجاد صنایعی با کالاهای متنوع به جهت تقاضای بالا می شود و ثانیا باعث افزایش توان ترخیص رقابتی بنگاه ها در داخل و اوج گیری آنها به سوی بازارهای خارجی می گردد. پورتر عقیده دارد که شرکت هایی در بازارهای خارجی موفق خواهند بود که در بازار رقابتی داخلی موفق باشند. نقاط قوت ایران در حوزه واردات و صادرات

در ادامه به فرصت ها و تهدیدات جهانی و منطقه ای در بخش های پویا می پردازیم.

انتقال فعالیت ها به کشورهای با دستمزد پایین از نقاط قوت ایران در حوزه واردات و صادرات

در اکثر کشورهای توسعه یافته بالای ۷۰ درصد تولیدات صنعتی مواجه با رقابت بین المللی به شکل واردات یا رقابت در بازارهای صادراتی است. تحت شرایط تجارت آزاد، یک کشور باید کالاهایی را وارد کند که در آن با عدم مزیت نسبی روبروست. یک بنگاه داخلی که با کالاهای وارداتی رقابت می کند بعید است. ترخیص کار گمرک که دارای مزیت رقابتی باشد. چرا که به علت افزایش در قیمت کالاهای تولید داخل و یا به دلیل مسایلی نظیر سلیقه، کیفیت یا خدمات متمایز، متقاضیان به سمت واردات سوق می یابند. از سوی دیگر به دلیل فقدان حاشیه امنیت رقابتی در مقابل واردات، بنگاه داخلی ممکن است . نقاط قوت ایران در حوزه واردات و صادرات در جستجوی حمایت خود از طریق محدودیت های دولتی بر واردات باشد. ترخیص
بنابراین، مزیت رقابتی بنگاهی با راهبردهای جهانی، بستگی به مکانی دارد که بنگاه فعالیت های مختلف خود را در آن مستقر کرده است. اگر یک بنگاه رقابت کننده در سطح جهانی فعالیت های خود در کشورهای مختلف را بر اساس مزیت نسبی شرکت بازرگانی کارا هر کشور مستقر نماید آن گاه بنگاه به طور همزمان می تواند به مزیت رقابتی دست یابد..
کشورهای توسعه یافته به جهت رقابت شدید در فضای بین المللی، به ناچار برای دستیابی به مزیت های رقابتی بخشی از فعالیتهای خود را به دلیل گرانی هزینه عوامل تولید به ویژه نیروی کار سعی نموده اند به سمت کشورهای با دستمزد پایین سوق دهند. البته در میان آنها فرایندهای پیچیده تولید را به کشورهای در حال توسعه انتقال نداده اند و نزد خود نگه داشته اند. نقاط قوت ایران در حوزه واردات و صادرات

ترخیص کارا به عنوان مثال در صنایع خودروسازی تغییر مکان فعالیت های تولیدی کاربر در حد محدود و نه وسیع) به مناطق با دستمزد پایین اتفاق افتاده است و فرایندهای پیچیده این گروه هنوز در اختیار کشورهای پیشرفته باقی مانده است. و با تولید محصولات گروه نساجی، پوشاک و کفش از کشورهای ثروتمند به سمت کشورهای فقیر حرکت کرده است. با این تفاوت که عملیات خیلی ساده نظیر مونتاژ کاری به مکان های با دستمزد پایین منتقل شده و عملیات پیچیده همچنان در کشورهای ثروتمند باقی مانده است در این میان ایران به جهت دارا بودن دستمزد پایین به ویژه در فعالیت های کاربر نه چندان ماهر از مزیت بسیار بالایی برخوردار است و می تواند از این مزیت در راستای انتقال صنایع کار بر از کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای در حال توسعه با دستمزد پایین بهره مند گردد.

دیگر مطالب ما: ترخیص مواد اولیه دارو ، نحوه کالا از گمرک ، ترخیص کار ، ترخیص لوله از گمرک ، اخذ مجوز وزارت صمت ، اخذ مجوز ثبت سفارش کالا ، ترخیص کالا از گمرک بندرعباس ، ترخیص تجهیزات پزشکی