ارزیابی کالا , بازبینی و پژوهش خواهی در ترخیص کالا از گمرک

ارزیابی کالا , بازبینی و پژوهش خواهی در ترخیص کالا از گمرک

 ارزیابی حقوق و عوارض گمرکی در ترخیص کالا

Assessment of Duties and Taxes

ارزیابی حقوق و عوارض در تشریفات گمرکی و ترخیص کالا به این ترتیب است که کالا موضوع « حقوق و عوارض » از لحاظ زیر مورد بررسی و بازبینی قرار میگیرند :
– نوع کالا برای امکان دستیابی به کد یا کد تعرفه گمرکی مناسب که به نرخ صحیح حقوق مربوطه می رسد. در این راه ممکن است حسب مورد، آزمايش کالا، يا کارشناسی کالا از هر لحاظ توصیه شود، زیرا شیوه کدگذاری برخی کالا ها به اعتبار نوع مواد متشکله آن صورت می گیرد. ترخیص کالا از گمرک
همین طور است در مورد کالاهایی که برحسب کاربرد آن ها کار طبقه بندی یا کدگذاری یا تعیین ” شماره تعرفه ” برای ترخیص از گمرک کالا صورت می گیرد و به همین دلیل ممکن است اظهار نظر کارشناسی لازم باشد. شرکت ترخیص کالا

 ارزش کالا در گمرک

از دیگر عوامل مؤثر در تعیین میزان واقعی حقوق و عوارض ( هزینه ترخیص کالا از گمرک ) ، تعیین ارزش صحیح كالا در امور گمرکی و ترخیص کالا است که این امر از کارهای مشکل برای تمام کشورها در زمینه امور گمرکی و ترخیص کار گمرک است.
به همین مناسبت ضمن اینکه معیارهایی برای تعیین ارزش کالا در قوانین کشورها پیش بینی شده، در سازمان جهانی تجارت نيز، معیارهای تعیین ارزش به عنوان یکی از نکاتی که کشورهای عضو باید به آن پایبند باشند در قالب موافقتنامه هایی راجع به ارزش گذاری گمرکی پیش بینی و کاربرد آن ها توصیه شده است، کشورهایی که قصد الحاق به آن سازمان را دارند نیز باید از این معیارها برای ارزش گذاری کالا پیروی نمایند. شرکت ترخیص کالا

  • مقدار کالا
  • مبدأ کالا (کشورمبدأ)
  • علامت بازرگانی معین، موثر در ارزش کالا
  • کیفیت کالا
  • سایر نکات

 

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

 

بررسی کالا – ارزیابی کالا در گمرک

Examination of Goods

بازرسی فیزیکی کالا توسط گمرک است، برای این که گمرک نسبت به ماهیت کالا ، مبدا کالا ، شرایط، مقدار و ارزش کالا ها مطابق با جزئیاتی که در اظهارنامه ی کالا ذکر شده است، اطمینان حاصل یابد.ترخیص کالا از گمرک

 

ارزیابی کالا در گمرک – نظارت گمرکی بر کالا 

Customs Control

اقداماتی است که توسط گمرک برای اطمینان از رعایت قانون گمرک و قوانین ترخیص کالا اعمال می شود. این اقدامات ممکن است کلی باشند. برای مثال در مورد کلیه کالا هایی که وارد قلمرو گمرکی می شوند، یا ممکن است مربوط به موارد خاصی باشند، مانند :

الف) محل کالا

ب) ماهیت کالا ( مشمول نرخ حقوق گمرکی بالا و غیره )

ج) رویه گمرکی که در مورد کالا  اعمال می شود. ( ترانزیت گمرکی و غیره )

حسابرسی بعد از ترخیص کالا در گمرک

Post Clearance Audit

یک اقدام پیوسته است برای بازبینی گمرک به منظور دقت و صحت اظهارنامه ها از طریق بررسی دفاتر، سوابق سیستم های تجاری و داده های بازرگانی نگهدای شده به وسیله ی اشخاص، شرکت ها که مستقیم یا غیر مستقیم در بازرگانی مشارکت دارند.ترخیص کار

 

 

ارزیابی حقوق و عوارض | ارزیابی کالا | بازبینی | پژوهش خواهی در ترخیص کالا از گمرک

ارزیابی حقوق و عوارض | ارزیابی کالا | بازبینی | پژوهش خواهی در ترخیص کالا از گمرک

بازبینی مبتنی بر حسابرسی

Audit-Based Control

اقداماتی است که به وسیله ی آن گمرک از طریق بررسی دفاتر، سوابق، سیستم های تجاری و داده های بازرگانی مربوط که اشخاص ذی ربط در اختیار دارند، نسبت به دقت و صحت اظهارنامه ها متقاعد می شود.  بازبینی مبتنی بر حسابرسی پشتوانه ای است برای اجرای طرح سه مسیره در انجام تشریفات گمرکی که به موجب آن با قرار گرفتن در مسیر سبز گمرک یا زرد تشریفات گمرکی به ترتیب در اولی از لحاظ بازرسی ملموس کالا کاملاً منتفی است و در مورد دوم نیز هرچند ممکن است برای نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه یا تشخیص کالا، در مرحله کارشناسی و ارزش گذاری، بسته ای را بازکنند، درنتیجه تشریفات بازرسی کالا به طور کلی يا به صورت تفصیلی انجام نشود، گمرک بتواند بعد از ترخيص کالا با مراجعه به محل انبار یا محل فعالیت های اداری صاحب کالا و ملاحظه جریان نقل انتقال کالا ثبت دفتر و اطلاعات ، از درستی یا نادرستی اظهار کالا در مراحل اولیه درگمرک اطمینان حاصل نماید. ترخیص کار

پژوهش خواهی در ترخیص کالا از گمرک

Appeal

عملی است که به موجب آن شخص از تصمیم یا غفلت گمرک در پورسه تشریفات گمرکی و ترخیص کالا که توسط ترخیص کار گمرک انجام می شود مستقیما آسیب دیده و خود را مغبون می پندارد. از این رو در صدد جبران آن آسیب نزد مقام صلاحیت دار بر می آید. پژوهش خواهی، معمولاً در هنگامی است، که مقامات گمرک نمی توانند صاحب کالا را به پذیرش نظر خود وادار نمایند، که در این گونه موارد، یک مرجع صلاحیت دار نظر نهایی و لازم الاجرای خود را ابراز می کند، در ایران این مرجع یکی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برای ترخیص کالا ، و یکی دیگر کمیسیون تجديد نظر است که طبق قانون گمرک به وجود آمده اند و به منزله یک دادگاه اداری هستند ، که به لحاظ عدم ساختار آن ها با محاکم دادگستری، تحت عنوان « کمیسیون » خوانده می شوند.

بررسی و وارسی فیزیکی کالایی که قرار است توسط شرکت ترخیص کالا و ترخیص کار گمرک ، ترخیص شود، توسط گمرک انجام می گیرد. برای این که گمرک نسبت به موجودیت کالا ، محل واردات کالا و شرایط و اطلاعات ، ارزش کالا وارداتی مطابق با مشخصاتی که در هنگام ترخیص از گمرک در اظهارنامه گفته شده ، اطمینان یابد و کالا را برای طی الباقی مراحل ترخیص کالا روانه کند.

بیشتر بخوانید: ترخیص کالا از چین ، شرکت ترخیص کالا