رویه واردات قطعی کالا در ترخیص – ورود قطعی

ورود قطعی یا رویه واردات قطعی کالا در ترخیص

ورود قطعی

اصطلاحات گمرکی بین المللی یعنی آنچه در قالب ” مجموعه واژه نامه های بین المللی گمرکی ” توسط شورای همکاری گمرکی ( سازمان جهانی گمرک ) تهیه و منتشر شده است با استناد به ماده ۱ قانون امورگمرکی مصوب ۱۳۹۰ که مقرر می دارد: « مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده دراین قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری های گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده یا می شود » مورد استفاده گمرک ایران قرار می گیرد.
مطابق این اصطلاحات بین المللی، واردات ، ترخیص کالا ، عمل وارد کردن یا فراهم کردن موجبات ورود کالایی به یک قلمرو گمرکی می باشد که به صورت ذیل تعریف گردیده است.

IMPORTATION

The act of bringing or causing any goods to be brought in to a customs territory

ورود قطعی برای مصرف داخلی (Clearance for home use)


ورود قطعی رویه گمرکی است ( Costumes Procedure ) که براساس آن کالا های وارده و ترخیص شده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات گمرکی ( هزینه ترخیص کالا از گمرک ) و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می شود. حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض در صورت تعلق، فقط از واردات قطعی کالا دریافت می شوند. تشریفاتی که برای ورود قطعی انجام می شود،  تشریفات قطعی نامیده می شود.

به این ترتیب، بعد از این که کالای موضوع این عنوان با انجام تشریفات قطعی از گمرک ترخیص می گرد، هرگاه مقررات صادرات کالا و واردات کالا و ترخیص کالا از گمرک تغییر نماید، چه به نفع صاحب کالا و چه به زیان او باشد، در مورد کالای ترخيص شده تأثیری ندارد. ولی مادام که کالا در اماکن گمرکی قرار داد، علی رغم این که بیشتر تشریفات مربوط به آن انجام و سند ترخيص صادر گردیده باشد، باز هم تشریفات قطعی کالا انجام نشده و هرگاه تغییراتی در مقررات حاصل شود، در مورد کالای موجود نیز قابل اعمال خواهد بود مگر قانون یا تصویب نامه های مربوطه، کالای موجود در گمرک را به جهاتی، از شمول این مقررات خارج دانسته باشد.

واردات قطعی کالا , www.tarkhiskara.com

واردات قطعی کالا , ورود قطعی|ترخیص کار گمرک

( Glossary of international customs terms ) یا « مجموعه واژه نامه های بین المللی گمرکی » یکی از متون و ابزاری (TOOLS) است که « سازمان جهانی گمرک » تدوین نموده و در آن ۱۴۹ واژه گمرکی تعریف شده است. گرچه این متون غير رسمی است و الزامی برای پذیرش آن توسط اعضاء سازمان جهانی گمرک وجود ندارد، ولی ماده ۱ قانون امور گمرکی کشور مابه آن ها جنب قانونی داده است. ترخیص از گمرک

این واژه نامه که مرتباً حک و اصلاح و واژهه ای جدیدی به آن اضافه می شود، حدوداً ۴۵ سال قبل توسط مرحوم بهارمست ترجمه شده و پس از آن نیز چندین بار ترجمه گردیده است. علی رغم این که تاکنون از این واژه نامه در اجرای قانون و مقررات استفاده چندانی نشده است ولی روی هم رفته حاوی اطلاعات مفیدی برای مطالعه و حصول اطلاع از واژه های گمرکی است.ترخیص کالا از گمرکترخیص کار

واردات قطعی، ممکن است با  ارز دولتی , حواله ارز مبادله ای یا به طور کلی ارزی، تهاتری ( پایاپای قراردادی )، مبادلات مرزی، پایانه مرزی (محلی)، غیر ارزی ( بدون انتقال ارز )، در مقابل صادرات ( ارز صادرات غیر نفتی )، ارز R.C.D ، ارز T.C ، ارز حساب مخصوص و همچنین از طریق مسافری و هدیه و سوغات وارد کشور شود که در تمام این موارد، تشریفات مربوط به آنها واردات قطعی و حقوق پایه و سود بازرگانی ( حقوق ورودی ) نیز در صورت تعلق، قابل وصول خواهد بود. هزینه ترخیص کالا از گمرک

بنابراین، نتیجه می گیریم که هر یک از اجزا حقوق ورودی ( نظیر حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض )، به استثناء هزینه های گمرکی، به هیچ یک از رویه های گمرکی ( نظیر ورود موقت، مرجوعی و ترانزيت خارجی )، تعلق نمی گیرد و این رویه ها کلا از حقوق ورودی به استثناء هزینه های گمرکی معاف هستند. ترانزیت داخلی نیز که منحصرا با تشریفات غیرقطعی، قابل انتقال از گمرکی به گمرک دیگر در یک قلمرو می باشد؛ رویه های دیگری نظیر صادرات کالا، کالای انتقالی و کابوتاژ نیز که به موقع به آنها اشاره خواهد شد، مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض نیستند.
رعایت مقررات در مورد واردات قطعی کالا ، الزامی است. بعضی از مقررات هم در خصوص ممنوعیت يا محدودیت یا مشروط بودن واردات و ترخیص گمرک توسط ترخیص کار است که در هر مورد لازم الرعایه می باشد (درمورد سایر رویه های گمرکی از جمله صادرات نیز همین طور است).

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

ترخیص کالا از گمرک در واردات قطعی کالا

بنابراین، در مورد کالای مجاز مشروط، قبل از ورود کالا برای مصرف، اخذ و تحصیل مجوز واردات کالا، ضروری است. همین طور ممکن است بعضی از کالاها ورودشان از طریق نظام بانکی الزامی باشد و بعضی بدون استفاده از نظام بانکی قابل ورود و ترخیص باشند. برای ورود بعضی از کالاها و ترخیص از گمرک آنها توسط شرکت ترخیص کار رعایت استاندارد های ملی اجباری است.

بعضی از کالاها، اجازه بهداشت یا قرنطینه نباتی لازم دارند، برای برخی دیگر ارائه گواهی بازرسی الزامی است و برای بعضی ضرورتی ندارد و به همین ترتیب بسته به نوع مبادله، ارزی یا غیر ارزی بودن کالا و تجاری یا غیرتجاری بودن آن ها که ارائه اسنادی را در مواردی ضروری و در مواردی غیرضروری می نماید، عملی می شود.

گمرک می تواند در خصوص هریک از اسنادی که باید در مورد واردات و ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار قطعی در خارج از کشور تنظیم و ضمیمه شود، توصیه نماید که صحت مندرجات آن ها به تأیید مقامات ذی ربط در کشور مبدأ ( معمولاً اتاق بازرگانی کشور مبدا ) برسد. همچنین، گواهی سفارت خانه یا کنسول گری را نیز که مؤيد صحت مهر و امضاء مقامات ذیربط خارجی است، خواستار شود.

شرکت بازرگانی ترخیص کارا با تجربه موفقی که در زمینه واردات، صادرات و ترخیص کالا از گمرک دارد خواهد توانست شما تاجران و بازرگانان را در تمامی مراحل ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت یاری کند. همچنین شما می توانید برای اطلاع از مجوز ها و کد تعرفه گمرکی و انجام محاسبات کانتینری خود از اپ تاجریار استفاده کنید که تمامی خدمات ترخیص کالا را به شما – آن هم بصورت رایگان – ارائه می دهد.