قواعد مبدا و گواهی مبدا کالا

قواعد مبدا و گواهی مبدا کالا

قواعد مبدا و گواهی مبدا کالا :ما در این مقاله سعی داریم که در خصوص قواعد مبدا کالا  و گواهی مبدا کالا به بحث و بررسی بپردازیم.

قواعد مبدا

Rules of Origin

 قواعد مبدا عبارت است از مقررات ویژه ناشی از اصول مصوب به وسیله قوانین ملی یا موافقت نامه های بین المللی ( ضوابط مبدا ) که به منظور تعیین مبدا کالا در ترخیص کالا به وسیله یک کشور اعمال می شود. ترخیص کار

چون ممکن است در استفاده از برخی مزایا در واردات، و تسهیلات گمرکی، مثل تخفیف در حقوق ورودی با توجه به موافقت نامه های دو یا چند جانبه برای کالای معین به اعتبار مبدأ ” Origin ” خاصی نسبت به سایر کشورها برای همان نوع کالا، در مقررات ملی پیش بینی شده باشد، اطمینان از اینکه کالای وارداتی از لحاظ موافقت نامه همان مبدأ کشور طرف تعهد است یا خیر می بایست ضوابط و معیارهایی تعیین شده باشد که تنها حمل مستقیم از آن کشور معین صرف نظر از ضوابط و معیارهای تعیین شده مورد حمایت از لحاظ تسهیلات و امتیازات موافقت نامه قرار نگیرد. ترخیص کالا از گمرک
از سوی دیگر گاه به دلیل وجود محدودیت هایی برای واردات از کشور یا کشورهای معین ناشی از وجود سهمیه خاص، يا مسایل سیاسی و غیره، دقت در تشخیص مبدأ را ایجاب می نماید، که در همه این احوال وجود قواعد مبدأ مرز بین مبدأ مورد نظر در رابطه با تسهیلات، يا محدودیت ها و ممنوعیت ها را با سایرمبادی مشخص می نماید. قواعد مبدأ GATT قواعد مبدأ اکو، هرکدام نمونه هایی از مقررات ویژه در تعیین مبدأ کالا هستند. ترخیص کالا

کشور مبدا

Country of Origin of Goods

کشور مبدا کشوری است که در آن کالا ها بر طبق ضوابط وضع شده، به منظور اجرای تعرفه های گمرکی محدودیت های مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با تجارت، تولید یا شاخته می شوند. همان طور که در مورد « گواهی مبدأ » اشاره شد، کشور مبدأ که البته می تواند منطقه ای از یک کشور باشد جایی است که طبق معیارهایی که مبتنی بر موافقت نامه های دو یا چند جانبه است و به آن « قواعد مبدأ » يا ” Rules of Origin ” گفته می شود، تعیین گردد.
مانند این موارد به قواعد مبدأ ECO,GSTP,GATT می توان اشاره داشت که هرآینه هرکدام از این ها برای طرفین مبادله یک یا گروهی از کالا های مشمول ترجیحات یا مقاصد دیگر تجاری در ترخیص مورد توافق قرار گرفته باشد، آن قاعده ملاک خواهد بود. ترخیص کالا از گمرک

برای ترخیص کالا از گمرک و یا سایر امور گمرکی می توانید با ما تماس بگیرید

قواعد مبدا و گواهی مبدا کالا

قواعد مبدا و گواهی مبدا کالا

گواهی مبدا کالا

Certificate of Origin

گواهی مبدا کالا سند ویژه ای که مشخص کننده ی کالایی است که در آن مقام یا سازمانی که اختیار صدور آن را دارد صریحا ارتباط کالای موضوع این گواهی را به کشور خاصی که مبدا کالا است تصدیق می کند. این گواهی همچنین ممکن است شامل یک اظهارنامه به وسیله ی سازنده، تولید کننده، عرضه کننده، صادر کننده یا شخص ذی صلاح دیگری باشد.

در این تعریف کلمه ی کشور ممکن است شامل گروهی از کشورها یک منطقه یا بخشی از یک کشور باشد. این سند به عنوان اصلی ترین مدرک در شناسایی محل یا منطقه و یا کشوری است که کالا در آنجا به دست می آید که ممکن است از معادن، يا محصول کشاورزی بار آمده در آنجا، يا تحت عملیات فراوری و تغییرشکل اساسی قرار گرفته باشد، هر چند مواد و قطعات آن از محل یا منطقه یا کشور دیگری باشد، و به طور کلی کشور يا منطقه یا محلی را معرفی می کند که طبق معیارهای مبدأ يا (  Rules of Origin) به عنوان « کشور مبدا » شناخته می شود.
اصولاً گواهی مبدأ کالا از نگاه ثبت سفارش کننده کالا، و یا مصرف کننده ی آن و در بیشتر موارد از نگاه مقامات کشور محل واردات اهمیت دارد.ترخیص کار

از نگاه سفارش دهنده يا مصرف کننده:

برای اطمینان خواص و کیفیت کالایی که سفارش داده اند که به اعتبار مبدأ معینی بوده است عواملی مانند ارزش، مرغوبیت، دوام و کارآمدی کالا برای استفاده در محل واردات مورد نظر واردکننده یا صاحب اصلی کالا می باشد.

ترخیص

واردکننده همچنین در صورت برقراری یا وجود موافقت نامه های ترجیحی بین کشور محل اقامت خود و کشور مبدأ ممکن است برای برخورداری از ترجیحات تعرفه ای نسبت به آن مبدا معین توجه و حساسیت داشته باشد، از این رو برای اطمینان به چنین گواهی که از سوی مرجع صلاحیت دار (معمولاً  اتاق های بازرگانی درکشور محل صادرات کالا ) تهیه و ارسال می شود احتیاج دارد.
از نگاه مقامات کشور محل واردات کالا :
بيش تر از همه گمرک برای اطمینان از موارد زیر ممکن است چنین گواهینامه ای را توصیه نماید:
در رابطه با احراز ارزش گمرکی که در مورد واردات به اعتبار سوابق همان کالا یا مشابه آن از همان کشور مبدأ باید صورت گیرد.
برای جلوگیری از واردات و ترخیص کالا و توزیع کالاهایی که برخلاف مبدأ اصلی ( محل یا کشور سازنده یا تهیه کننده طبق قواعد مبدأ ) با علائم و نشانه های آدرس دیگری قصد واردات به بازار آن را دارند نشانه خوبی در تشخیص مبدأ است که توسط گمرک بررسی می شود. کالاهایی که ممکن است بر روی آن ها یا بسته بندی
آن ها که به همان صورت نیز به دست مصرف کنندگان می رسد علامت یا عبارت یا آدرس و هر نشانه دیگری وجود داشته باشد، که خریداران را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نماید، واردات ممنوع است. دراعمال صحیح تعرفه های ترجیحی اطمینان از مبدأ صادرات کالا برای گمرک مهم است. در رابطه با کشورهایی که به دلایلی واردات کالا از آنجا محدود یا ممنوع يا مقید به شروطی باشد .در مواقعی که محدودیت های مقداری وضع می شود یا برای اطمینان از رعایت آن در رابطه با مبدأ معینی.

نکته مهم ” گواهی مبدأ ” توسط اتاق بازرگانی کشور محل صادرات کالا صادر می شود، که ممکن است  ” کشور مبدأ ” همان کالا باشد، يا نباشد.

 

مدرک مستند مبدا

Documentary Evidence or Origin

مدرک مستند مبدا یک گواهی مبدا، یک اظهارنامه تصدیق شده مبدا یا یک اظهار نامه مبدا.

گواهی تایید نام منطقه

Regional Appellation Certificate

 گواهی تایید نام منطقه گواهی نامه ای است که بر مبنای قواعد  مقرر توسط مقام یا یک مرجع تایید شده تنظیم می شود و دلالت دارد بر این که کالای مشروح در آن واجد نام خاص منطقه معین باشد ” مانند شامپانی، شراب بندری، پنیر پارمزان “

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

معیار تغییر شکل اساسی

Substantial Transformation Criteria

معیار تغییر شکل اساسی معیاری است که بر طبق آن کشوری کشور مبدا تلقی می شود که در آن آخرین عملیات ساخت یا پردازش اساسی انجام شده باشد و به کالا ویژگی اصلی آن را بخشیده باشد.

این معیارها در رابطه با محدودیت های تجاری، ترجیحات تعرفه و مقاصدی از این قبیل در احراز کشوری است که به عنوان کشور مبدأ در رابطه با این محدودیت ها و ترجیحات مورد توجه کشور طرف قرارداد یا موافقت نام دو يا چند جانبه قرار می گیرد، این معیارها کشور یا منطقه ای که کالا درآن جا ویژگی
اساسی و اصلی را پیدا کرده، به عنوان کشور مبدأ ” Country of Origin ” تعیین می نماید، برای مثال به معیارهایی موسوم به ” قواعد مبدأ GATT، قواعد مبدأ اکو ” می توان اشاره داشت .

شرکت بازرگانی و ترخیص کالا “ترخیص کارا” با در اختیار داشتن ترخیص کار های مجرب و حرفه ایی توانسته است که تمامی نیاز های تجار و بازرگانان را برای انجام مراحل ترخیص کالا از گمرک و ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت یاری رساند و این کار را در کمترین زمان و با حداقل هزینه ترخیص کالا از گمرک انجام می دهد. همچنین شما میتوانید برای اطلاع از قوانین ، تعرفه ها و بخشنامه های جدید به اپ تاجریار مراجعه فرمایید.

برای مشاهده الباقی مطالب سایت کلیک کنید: شرکت ترخیص کالا ، ترخیص کالا از گمرک بندرعباس ، ثبت سفارش کالا ، ترخیص کالا از چین