ترخیص و واردات موقت نمایشگاهی آ ت آ –  ATA  و ورود موقت خودرو تحت کارنه CPD

ترخیص و واردات موقت نمایشگاهی آ ت آ –  ATA  و ورود موقت خودرو تحت کارنه CPD

دفترچه A.T.A

A.T.A Carnet

یک سند بین المللی گمرکی است که طبق شرایط عهدنامه A.T.A  و عهدنامه استانبول صادر و شامل یک تضمین معتبر بین المللی است و ممکن است به جای اسناد ملی گمرک و به عنوان وثیقه ای برای حقوق و عوارض واردات کالا و ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار گمرک به منظور تامین اجازه واردات موقت کالا ترخیص کالا از گمرک بصورت موقت و در موارد مقتضی ترانزیت کالا به کار رود. این سند ممکن است برای بازبینی صادرات موقت و واردات دوباره کالا پذیرفته شود، لیکن در این مورد تضمین بین المللی اعمال نمی گردد.

ترخیص و واردات موقت نمایشگاهی | ورود موقت | ترخیص و واردات موقت - ATA | www.tarkhiskara.com

ترخیص و واردات موقت نمایشگاهی | ورود موقت | ترخیص و واردات موقت | ترخیص کالا

دفترچه A.T.A  به عنوان یک سند بین المللی گمرکی، نظیر همان اسناد ملی است که به پروانه، یا جواز يا برگ سبز موسوم اند، فرق این سند با یک پروانه يا جواز مانند « ورود موقت » این است که پشتوانه سند ملی، تضمین یا سپرده یا به طور کلی تعهد قانونی و به طور کلی هر وسیله مورد قبول گمرک است که دارنده سند به گمرک باید بسپارد، در حالی که اسناد بین المللی گمرکی، به عنوان یک جواز يا گذرنامه ترانزیت و واردات موقت کالا دارای یک تضمین بین المللی است که استحکام آن اگر بیش از تضمین های داخلی نباشد، کمتر از آن نخواهد بود. از طرف دیگر سند بین المللی گمرک کاربردی بین المللی دارد، در حالی که سند ملی گمرک کاربردی محدود به همان کشور محل صدور آن دارد. سند بین المللی گمرک به زبان ملی کشور محل صدور آن نوشته می شود. ولی سندی مثل ATA به زبان بین المللی تهیه می شود و بسیاری تفاوت های جزئی دیگر که بین این دو سند می توان برشمرد. اصولا دفترچه A.T.A نمی تواند برای واردات موقت وسایط نقلیه به کار رود. در عهدنامه A.T.A به جای  ” حقوق و عوارض واردات ” از واژه ی ” حقوق ورودی ” استفاده می شود. گستره این واژه همان است که  برای واژه ” حقوق و عوارض ورودی ” آورده شده است.ترخیص کار

 

ترخیص و واردات موقت کالا با دفترچه عبور گمرکی (CPD) کارنه

یک سند بین المللی گمرکی جهت واردات و ترخیص کالا است، شامل یک ضمانت نامه ی معتبر بین المللی، که ممکن است به جای اسناد ملی گمرکی و به عنوان وثیقه ای برای حقوق و عوارض ورودی برای پوشش ورود موقت وسایل نقلیه و حسب مورد ترانزیت وسایل نقلیه به کار رود.

این سند ممکن است برای بازبینی صادرات موقت و واردات مجدد وسایل نقلیه پذیرفته شود، اما در این حالت ضمانت نامه ی بین المللی اعمال نمی شود.

دفترچه عبور گمرکی تحت شرایط عهدنامه ی استانبول، عهدنامه ی گمرکی راجع به واردات و ترخیص کالا توسط ترخیص کار موقت وسایل نقلیه جاده ای شخصی، عهدنامه ی گمرکی راجع به واردات موقت وسایل نقلیه جاده ای تجاری و عهدنامه ی گمرکی راجع به واردات موقت هواپیما و قایق تفریحی برای استفاده ی شخصی صادر می شود.

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین , صادرات به عراق و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

ترخیص در واردات موقت

حتماً واژه « پروانه گمرکی »، « پته » یا « برگ سبز » و به طور کلی « اسناد گمرکی » و کاربرد آن ها را در گمرک می شناسید، و این اسناد را چه به صورت کاغذی یا در فضای مجازی مشاهده نموده اید، و یا به طور عادی در جریان تشریفات گمرکی با آن ها سروکار داشته و یا دارید. این واژه ها را میتوان تحت عنوان درست آن با عبارت: « اسناد ملی گمرکی » یا « سند ملی گمرکی » نامید.
واما چرا « اسناد » به کار بردیم برای اینکه حسب مورد رویه های گوناگون گمرکی دارای اعتبار حقوقی بوده و قابل استناد می باشند و در گمرک برای هریک از رویه های گمرکی، همان نام و نوع رویه خوانده می شوند، مانند:
– پروانه ترانزيت خارجی
– پروانه ورود موقت
– پروانه واردات قطعی
– پروانه کاپوتاژ
– پروانه صادرات کالا
– پروانه مرجوعی
– پروانه برگشتی
– پروانه صدور موقت
این ها « اسناد گمرکی » هستند که بهتر است « اسناد ملی گمرکی » خوانده شوند، اسنادی مانند :
اظهارنامه گمرکی، بارنامه، سیاهه بازرگانی، و سایراسناد  که در رابطه با فرایند تشریات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک به کار می روند، اسناد گمرکی محسوب نمی شوند.
دفترچه CPD یک سند گمرکی است، منتهی « سند گمرکی بین المللی » است، یعنی همان طور که یک پروانه گمرکی در ایران برای منظور معینی خود به خود یک تضمین بین المللی نیز محسوب می شود. شرکت ترخیص کالا
این سند همان « کارنه دوپاساژ گمرکی » یا  ” Carne de Passage on Doune “است که اختصار عبارت CPD است. ایران عضو این عهدنامه بوده و دفترچه های CPD برای اتباع ایرانی صادر می کند.
دفترچه های صادره سایر کشورهای عضو در صورتی که تاریخ گذشته باشند پذیرفته شده و به استناد آن ها وسايط نقلیه شخصی اجازه ورود موقت یا عبور ( تراتزیت ) می یابند.

بیشتر بخوانید: ترخیص کالا از چین ، ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت ، ترخیص کار