رویه واردات و ترخیص کالا جهت پردازش به داخل و برای مصرف داخلی

رویه واردات و ترخیص کالا جهت پردازش به داخل و برای مصرف داخلی

رویه واردات و ترخیص کالا جهت پردازش کالا

Processing of Goods for Home Use

رویه ای گمرکی است که به موجب آن ممکن است کالاهای وارد شده قبل از ترخیص برای مصارف داخلی و  تحت نظارت گمرک، ساخته، پردازش یا روی آن ها عملایتی انجام شود. میزان وجوه حقوق و عوارض ورودی متعلق به این کالا ها  کم تر از مبلغی است که برای کالا های وارداتی اعمال می شود. ترخیص کار گمرک

در این رویه، مواد اولیه، قطعات و لوازمی که برای ساخت يا پردازش و عرضه یک کالای نهایی هستند وارد کشور می شوند، ولی تحت عنوان واردات قطعی  اظهار نمی شوند، بلکه با نظارت گمرک عملیات ساخت، یا پردازش روی آن ها انجام می گیرد، و پس از آماده شدن به عنوان کالای نهایی از گمرک ترخيص می شوند، در این صورت حقوق و عوارض ورودی کمتری از مبلغی که برای کالای ساخته شده نهایی مقرر است پرداخت می شود. شرکت ترخیص کالا
در ایران چنین رویه ای در تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک وجود ندارد، یعنی کالاها به طور کلی اعم از اینکه ساخته شده، یا به صورت مواد اولیه برای مصرف وارد شوند، هر کدام طبق رژیم مربوط به طبقه بندی خود حقوق ورودی معینی دارند مثلاً ممکن است در پاره ای از موارد حقوق ورودی کالای ورودی که قرار است تحت رویه پیش بینی شده، در این تعريف به کالای ساخته شده دیگری تبدیل شود نرخ حقوق ورودی آن کمتر از کالای ساخته باشد، که قاعدتا در تعیین حقوق ورودی باید به همین ترتیب عمل باشد ، یعنی تعیین حقوق ورودی کالای نیمه ساخته باید از ساخته شده کمتر باشد، یا مواد اولیه از نیمه ساخته کمتر، بنابراین در صورت رعایت این اصل که منطقی و درست است، دیگر جایی برای استفاده از رویه ای که طبق تعريف پیش بینی گردیده نمی ماند، و به صلاح نیست که از آن استفاده شود.ترخیص کار

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

ترخیص کالا جهت پردازش

رویه « پردازش کالا برای مصرف داخل » وقتی کاربرد پیدا میکند که حقوق ورودی مواد اولیه يا کالای ورودی بیش از آنچه برای کالای ثانوی که قرار است به آن تبدیل شود باشد، در این صورت مواد وکالاهای ورودی می باید به صورت موقت وارد، و پس از فراوری اجازه ورود برای مصرف در داخل ” واردات قطعی ” اخذ نماید، با این فرضی که حقوق ورودی مواد اولیه بیشتر از کالای نهایی است که به نظرکاری اضافی است و می تواند با یک قاعده از پیش تعیین شده نظیر ماده ۱۲۱ قانون گمرک مصوب آبان ۱۳۹۰ اين مهم انجام پذیرد.

رویه واردات جهت پردازش به داخل

Inward Processing

عیارت است از رویه گمرکی که به موجب آن کالا های معینی را می توان با بخشودگی مشروط از پرداخت حقوق ورودی و عوارض به یک قلمرو گمرکی آورد. چنان چه این کالا ها برای مقاصد ساخت، پردازش یا تعمیر و صدور بعدی واردات شده باشند. ترخیص از گمرک

این رویه، بی شباهت به ورود موقت برای پردازش به داخل یک قلمرو گمرکی نیست. زیرا ورود کالا برای پردازش، یا ساخت به شرط صدور بعدی را اجازه می دهد، بخشودگی مشروط نیزبه همان ترتیب که در مورد واردات موقت از طریق گرفتن تضمینی یا سپرده نقدی معمول است در عمل می پذیرد که این رویه از حقوق ورودی و عوارض معاف است، و هرآنچه اخذ شود جنبه موقتی و سپرده دارد، تا پشتوانه ای باشد برای اینکه متقاضی به وعده خود که خارج کردن کالا از کشور (قلمرو گمرکی) بعد از اتمام عملیات یا ساخت است، عمل نماید. شرکت ترخیص گمرک

مراحل ترخیص کالا از ابتدای ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت تا انجام فرایند گمرکی و کد تعرفه گمرک و هزینه ترخیص کالا از گمرک و … توسط تیم با تجریه و ترخیص کار و شرکت ترخیص کالا ” ترخیص کارا ” انجام میگیرد که در وقت و هزینه شما تجار و بازرگانان بسیار صرفه جویی می شود.