بررسی نکات واردات کالا ، ترخیص قطعی کالا از گمرک ، ترخیص و صادرات کالا به کشور ها توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا

بررسی نکات واردات کالا ، ترخیص قطعی کالا از گمرک ، ترخیص و صادرات کالا به کشور ها توسط بازرگانی ترخیص کارا

واردات کالا ، ترخیص و صادرات کالا و ترخیص قطعی کالا از گمرک از جمله اصلی ترین و مهم ترین فعالیت های بازرگانی در کشورها می باشند. تاجران و شرکت های بازرگانی صادرات و واردات فراوانی در این زمینه مشغول به فعالیت می باشند. البته این نکته را نباید فراموش کرد که تجارت کاری تخصصی است و برای موفقیت در آن نیاز به دانش و تجربه کافی می باشد. شرکت ترخیص کار ا به عنوان یک شرکت بازرگانی ترخیص و به عنوان ترخیص کار رسمی گمرک ایران با کمک تیم حرفه ای خود و با دانش کافی در زمینه بازرگانی و بازاریابی و ترخیص کالا خدمات فراوانی را در زمینه صادرات و واردات کالا به بازرگانان ارائه می نماید.

در این مقاله سعی بر این داریم تا به بررسی نکات  واردات کالا ، ترخیص و صادرات کالا به کشور ها توسط شرکت بازرگانی ترخیص کارا پرداخته و مسائل و نکات مهم و اساسی را در این مورد برای شما بیان کنیم.

قلمرو گمرکی

ترخیص و صادرات کالا | ترخیص قطعی کالا از گمرک | شرکت بازرگانی ترخیص

ترخیص و صادرات کالا | ترخیص قطعی کالا از گمرک | شرکت بازرگانی ترخیص | ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت

محورهای اصلی و موثر در ترخیص و صادرات کالا ، نکات واردات کالا و ترخیص قطعی کالا از گمرک

١- گمرک خانه مقصد بارنامه

۲- کالای تجاری

۳- صاحب کالا

از رابطه این سه محور می توان گزینه هایی را عنوان کرد که هریک از آنها متضمن نکته های مفیدی هستند و کاربردشان در مراجعه به گمرک و تعامل بهتر و بیشتر با الزامات قانونی و آیین نامه ای گمرک برای تسهیل فرآیند تشریفات گمرکی از ابتدا تا ترخیص قطعی کالا می باشد. گزینه ۱: کالای تجاری بعد از ورود به مرز « قلمرو گمرکی » باید به گمرک خانه ای که در شهر یا بندر یا فرودگاه مندرج در بارنامه درج شده است، معرفی شود، تا صاحب کالا بعدا برای تعیین تکلیف آن مراجعه نماید.

نکات واردات کالا و ترخیص قطعی کالا از گمرک

۱ / ۱- اول

مقصد کالاهای ورودی طبق مندرجات بارنامه شهر یا بندریا فرودگاهی است که در بارنامه به عنوان مقصد تعیین شده است.

گزینه ۲: برای انجام فرایند ترخیص کالا تجاری  در اختیار داشتن اسناد خرید، حمل و از جمله قبض انبار یا ترخيصه ، برای صاحب کالا ضروری است تا در عین حال از گمرک مقصد بارنامه، نیز مطلع شود.

۲ / ۱- اول

تحویل کالا به گمرک مقصد ، در مقابل اخذ رسید، به وسیله شرکت حمل ونقل : صورت می گیرد.

گزینه ۳: مقصد بارنامه (در واردات کالا ) به هنگام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و گشایش اعتبار به وسیله صاحب کالای تجاری معلوم می گردد. مقصد: بندر، فرودگاه یا شهرهای مرزی دارای گمرک خانه مجاز برای انجام تشریفات گمرکی با داخل کشور است.
” گمرک خانه مقصد بارنامه ” به اعتبار همین مندرجات در بارنامه و بعضا در حمل ونقل جاده ای به وسیله گمرک سرراهی مرزی در اسناد ترانزیت مشخص می شود.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

۳ / ۱ – اول

در حمل ونقل جاده ای معمولا مقصد بارنامه شهرهای داخلی کشور است که در آنجا گمرک خانه مجاز عملیات وجود دارد. این امر به هنگام سفارش کالا در سامانه ثبت سفارش ntsw به وسیله واردکننده در شرایط قرارداد (از جمله شرایط L / C) گنجانده می شود

گزینه ۴: برای شروع فرآیند تشریفات گمرکی کالای تجاری ورودی، «صاحب کالا» وقتی می تواند به «گمرک خانه مقصد بارنامه» مراجعه نماید که مدارک زیر را در اختیار داشته باشد.

نسخه اصلی اسناد خرید و حمل که به نام او صادر شده است، همچنین قبض انبار يا ترخيصه . اگر کالا با تعهد سامانه بانکی (سیستم بانکی) خریداری شده باشد، این اسناد از طرف بانک باید مهر و امضاء شود.
انتقال اسناد به صورت صلح نامه که از سوی مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد، امکان پذیر می باشد.

۴ / ۱- اول

صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخه اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شود (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخيصه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضای واگذارنده از طرف مقام صلاحیت دار گواهی شده باشد.

گزینه ۵: «گمرک خانه مقصد بارنامه» وقتی می تواند اجازه انجام فرآیندهای گمرکی را به “صاحب کالای تجاری” بدهد که هیچ گونه بدهی قطعی به گمرک نداشته باشد.

۵ / ۱- اول

کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلق به آن کالا و سایر  “بدهی های قطعی” صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب ا قانون بر عهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد. (ماده ۷ قانون گمرک)

۵ / ۲ – أول
بدهی قطعی، ممکن است پیش از شروع فرآیندهای گمرکی یا در ضمن با قبل از خروج کالا از گمرک معلوم گردد.

۵ / ۳ – اول

بدهی قطعی وجوهی است که بعد از ترخیص کالا از گمرک در ضمن بازبینی معلوم می شود و کتبا به موجب مطالبه نامه به صاحب کالا با نماینده قانونی او ابلاغ می گردد، ولی اگر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراضی به عمل تیاید، یا اگر اعتراض نماید و مجددا گمرک مطالبه خود را تکرار نماید (ابلاغ ثانوی)، این بار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نکند، بدهی قطعی شده تلقی می شود.

۵ / ۴ – اول

تأخیر در پرداخت بدهی های قطعی موجب مشکلات زیر است:

  • به ازای هرماه تأخیر از تاریخ قطعی شدن بدهی جریمه ای معادل نیم درصد (٪۰ / ۵ ) مبلغ بدهی باید پرداخت شود.(ماده ۱۳۹ قانون گمرک)
  • کالاهای موجود در گمرک، متعلق به صاحب کالایی که بدهی قطعی شده . دارد، به عنوان وثیقه مطالبات گمرک توقیف می شود. (ماده ۷ و ماده ۱۳۹ قانون گمرک)

ادامه مطلب را در بیان نکات ترخیص کالا از گمرک ، صادرات کالا و واردات کالا به قلمرو گمرکی کشور و بررسی قوانین ترخیص بخوانید.