مساله گمرکی : واردات کالا ( واردات ارزی ) و مشکلات ترخیص کالا از گمرک در مرحله بازرسی درب خروج گمرک

مساله گمرکی : واردات کالا ( واردات ارزی ) و مشکلات ترخیص کالا از گمرک در مرحله بازرسی درب خروج گمرک

مساله گمرکی : واردات کالا ( واردات ارزی ) و مشکلات ترخیص کالا از گمرک در مرحله بازرسی درب خروج گمرک

مساله گمرکی : واردات کالا ( واردات ارزی ) و مشکلات ترخیص کالا از گمرک در مرحله بازرسی درب خروج گمرک

شرکت بازرگانی صادرات و واردات ترخیص کارا در این مقاله مساله گمرکی که ممکن است در هنگام ترخیص کالا از گمرک برای بازرگانان، ترخیص کار ها و واردکنندگان کالا به وجود آید را بیان کرده است و در ادامه راه حل های مناسب و قانونی را اراده داده است. مفروضات و نکات مساله  به صورت زیر می باشد.

مهمترین مشكلات مربوط به امور گمركی را می‌توان شامل تشریفات گمركی، قوانین و مقررات، زیرساختها، ساختار سازمانی، آموزش و اطلاع‌رسانی و نظارت بر عملكرد سازمان گمرك برشمرد …

در موضوع تشریفات گمركی، طولانی بودن و زمان‌بر ‌بودن فرایندهای مربوط به رویه‌های گمركی، دپوی محموله‌ها در گمركات و خواب سرمایه و افزایش هزینه‌های گمركی به واسطه عدم‌قبول گواهی مبدأ و گواهی‌های گرفته شده از طرف واردكننده، انجام مراحل طولانی و زمان‌بر آزمایشگاه، نا‌هماهنگی ساعت كار برخی گمركات با بنادر و دیگر سازمانهای مجاور، بروكراسی بالا و اتلاف زمان ترخیص کالا از گمرک و انباشت كالا به واسطه انجام عملیات نمونه‌برداری‌ در گمرك، افزایش هزینه ارایه خدمات گمركی و در نتیجه افزایش قیمت‌تمام‌شده برای مصرف‌كننده و… مشهود است.

الف) مفروضات
A. در بازرسی از یک کانتینر محتوای ۵۰ صندوق که هر صندوق محتوای یک دستگاه ماشین لباسشویی موضوع پروانه گمرکی xxxxx مورخ …./۱۳۹۳/۶ بوده، درب خروج گمرک … با احتمال جاسازی در بعضی ماشین های لباسشویی، داخل محفظه یک دستگاه ماشین لباسشویی را باز نموده و مقداری (۱۰ کیلوگرم) لوازم کامپیوتر کشف می کند که با ادامه بازرسی کلیه ماشین ها به همین مقدار لوازم کامپیوتر در هر صندوق به صورت جاسازی کشف می شود و بلافاصله با تنظیم صورت مجلس قاچاق به ضبط کالا اقدام می نماید.
B. بررسی دقیق مندرجات اظهارنامه، پیش فاکتور، اوراق ثبت سفارش ، فاکتور، بارنامه و قبض انبار به نتایج زیر منجر میشود:

• پیش فاکتور برای کالای به شرح زیر صادر شده:

• ۵۰ دستگاه ماشین لباسشویی به ارزش هر دستگاه ۴۵۰$

• قطعات کامپیوتر به وزن خالص ۵۰۰ کیلوگرم، به ارزش کل ۲۰/۰۰۰ $

• ثبت سفارش کالا با مشخصات پیش فاکتور به صورت بدون انتقال ارز صادر شده است.

• فاکتور از لحاظ نوع کالا و مشخصات عینا مثل پیش فاکتور و ثبت سفارش است.

• بارنامه برای یک کانتینرمحتوی ۵۰ صندوق موضوع فاکتورصادره تنظیم شده .

• قبض انبار فقط برای تعداد ۵۰ صندوق ماشین لباسشویی صادر شده است.

• اظهارنامه برای یک قلم کالا تحت عنوان ۵۰ دستگاه ماشین لباسشویی تنظیم و تسلیم شده و ارزش مندرج در اظهارنامه فقط برای ۵۰ دستگاه ماشین لباسشویی به مبلغ ۲۲/۵۰۰ $ درج شده است.

نکات مهم
۱٫ در غیر از واردات بدون انتقال ارز، مثل واردات ارزی یا واردات در مقابل صادرات کالا ، حسب مورد چنانچه کالا وارد نشده باشد، وارد کننده در مورد تعهدات ارزی یا عدم استفاده از امتیاز پروانه صادراتی از سوی گمرک به بانک یا واحد ثبت سفارش بازرگانی ارجاع داده خواهد شد، ضمن اینکه پروانه گمرکی ورودی خودبه خود عدم ایفای تعهدات از این دست را می رساند.
۲. در واردات بدون انتقال ارز، چنانچه برخلاف آنچه در پیش فاکتور، اوراق ثبت سفارش و فاکتور وجود دارد، یک یا چند قلم کالا از کل اقلام وارد نشده باشد، هیچ ایرادی متوجه واردکننده نبوده و اظهارنامه را برای همان نوع و مقدار که قبض انبار صادر و اظهار گردیده است می پذیرند. به همین لحاظ وقتی فقط ۵۰ دستگاه ماشین لباسشویی اظهار شده است نه بیشتر، در ارزیابی همان را مبنای صدور پروانه قرار داده اند.
۳. به طور معمول قرار نیست، محفظه یا کابینت هر کالایی مثل همین ماشین های لباسشویی، یخچال، تلویزیون، دستگاه های خانگی دیگر و غیرخانگی، ماشین آلات و آلات و ابزاری که به عنوان یک کالا وارد می شوند، جز به صورت اتفاقی با فله کردن و کالبد شکافی (دستگاه) کالا مورد وارسی قرار گیرد، از این رو اگر کالای دیگر یافت شود صرفأ جنبه جاسازی دارد، زیرا فقط در اثر تصادف یا گزارش های از پیش داده شده یا وزن غیراستاندارد و غیرمتعارف اشیای اصلی ممکن است کشف شود.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

C. مستندات گمرک تلقى قاچاق کالا در مورد این مسئله علاوه بر قانون گمرک (ماده ۱۱۳ قانون مصوب آبان ۱۳۹۰) ممکن است مصادیق ماده ۲ «قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲» باشد.
بعضی از شقوق هریک از مواد مذکور موضوع دو قانون مذکور را که ممکن است مستند گمرک قرار گیرد، در زیر ملاحظه میکنید:

اول) از قانون گمرک

• بند «پ» ماده ۱۱۳:
“پ: بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حين خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود …”

• بند «ج» ماده ۱۱۳:

“ج: وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد …”

دوم) از ماده ۲۰ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز

• بند «پ» ماده ۲:
“پ: اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی”، حال با فرض اینکه مستند گمرک کدام یک از موارد و مصاديق بالا باشد، یعنی:

• بند «پ» ماده ۱۱۳، یا:

• بند «ج» ماده ۱۱۳، یا:

• بند «پ» ماده ۲

که در بخش (ب) یعنی (مطلوب است) پیش بینی میشود حل مسئله را در بخش (ج) متناسب با هریک از سه مصداق قاچاق خواهیم داشت.

ب) مطلوب است:
ب) ۱. موجه بودن یا نبودن (قبول یا رد) مستند با مستندات گمرک طبق سه مصداق قاچاق گمرکی به شرح زیر:

۱٫ بند «پ» ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب ۱۳۹۰

۲. بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرک مصوب ۱۳۹۰

۳. بند «پ» ماده ۲ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲

ب) ۲. در صورت طرح پرونده در دادگاه ذی ربط، پیش بینی رأی یا حکمی که صادر خواهد شد

برای دیدن پاسخ این مساله گمرکی : واردات کالا ( واردات ارزی ) و مشکلات ترخیص کالا از گمرک در مرحله بازرسی درب خروج گمرک اینجا را کلیک کنید.

شرکت ترخیص کارا به عنوان شرکت بازرگانی واردات و صادرات با استفاده از ترخیص کاران و حق العمل کار گمرکی – کارگزار گمرک – خبره که در گمرکات مختلف کشور مشغول به فعالیت هستند با ارائه خدمات خود به شرکت های واردات و صادرات و شرکت های تولیدی و بازرگانی در زمینه ی خدمات بازرگانی و امور ترخیص کالا و تشریفات گمرکی یاری رسانده و در کم ترین زمان کالاها و محموله های مختلف را از گمرک ترخیص می نمایند. همچنین با ارائه مشاوره بازرگانی در زمینه ی صادرات و واردات به تجار آگاهی های لازم را داده تا روند واردات به نحو احسنت و بدون مشکل صورت گیرد.