رویه گمرکی جبران معادل در ترخیص کالا و کالای معادل در گمرک

رویه گمرکی جبران معادل در ترخیص کالا و کالای معادل در گمرک

رویه گمرکی جبران معادل کالا

Equivalent Compensation

 

سیستمی است که به موجب رویه ی گمرکی معینی اجازه ی ترخیص صادرات یا واردات کالا هایی یکسان توسط شرکت ترخیص کالا از لحاظ نوع، توصیف، کیفیت و ویژگی های فنی با کالا هایی که قبلا وارد یا صادر شده اند را اجازه دهد.

طبق مفاد عهدنامه ی ECE راجع به عملیات گمرکی کانتینرهای جمعی که در حمل و نقل بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند، واژه ی ” جبران معادل ” به معنی سیستمی است که صادرات یا واردات و ترخیص کالا مجدد کانتینر دیگری از همان نوعی را که قبلا واردات یا صادرات و ترخیص کالا از گمرک شده است، اجازه می دهد.

در کشورهای معینی این سیستم فقط ترخیص کالا از گمرک را برای واردات موقت به موجب پردازش به داخل یا صادرات موقت به موجب رویه ی پردازش به خارج، با ارائه ی یک محصول جبرانی به دست آمده از کالا های معدل کالا هایی را که واردات یا صادرات شده اند، اجازه می دهد.

در کشورهای معین این سیستم همچنین می تواند برای کالا هایی که واردات یا صادرات و ترخیص کالا از گمرک می شوند به کار رود.

جبران و کالای معادل در گمرک , www.tarkhiskara.com

جبران معادل در ترخیص کالا و کالا معادل در گمرک | شرکت ترخیص کالا از گمرک

جبران معادل به این معناست، که اگر کالایی از کشور(الف) صادر می شود، به عوض آن کالای ساخت کشوری غیراز کشور (الف) با همان جزییات از لحاظ نوع، توصیف، کیفیت و ویژگی های فنی و به عبارت دیگر معادل همان کالای اولیه را بتوان واردات نمود ، که به آن هیچ حقوقی تعلق نگیرد، مگر اینکه اگر برای کالای صادره در مرحله نخست وجوهی به عناوین گوناگون به صادرکننده بازپرداخت شده، به طور طبیعی بازپس داده شود.

ترخیص کالا با توجه به جبران کالای معادل

در این حالت چنان می نماید که نه کالایی صادر و نه کالایی وارد شده است، که از این لحاظ در تراز بازرگانی کشور (الف) تأثیری هم نخواهد داشت. در کشورهایی که چنین رویه ای به موجب قوانین و مقررات ملی پیش بینی نشده، وضع به گونه دیگری است، مثلاً در ایران، اگر کالایی که صادرشده، خودش، عینا و بدون هیچ گونه تغییر به هردلیلی بازگشت داده شود، که بدون پرداخت حقوق ورودی اجازه ورود خواهد یافت، ولی همانطور که در مورد جبران معادل اشاره شد، هرگاه در موقع صادرات کالا به کالای صادراتی جوایز، بازپرداخت های گمرکی و نظایر آن تعلق گرفته باشد، می بایست این وجوه به گمرک مسترد شود ، تا امکان ورود بدون پرداخت حقوق ورودی به کالای برگشت داده شده، داده شود.ترخیص کار
تعريف واژه « جبران معادل » اشاره به جابه جایی « کانتینر » شده است، که از نمونه های مورد مثال برای روشنی بیشتر « جبران معادل » است، در حالی که باز هم اگر در وارادت مجدد ، کانتینری با علامت و شماره معینی، که ازهرلحاظ یعنی حجم کانتینر و سایر جزییات فنی با کانتینری که فقط خروج موقت شده ولی علامت و شماره متفاوتی دارد، برای تسويه تعهدات صدور موقت معرفی شود پذیرفتنی نخواهد بود. ترخیص

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

کالا های معادل در ترخیص

Equivalent Goods

کالاهای یکسان از نظر توصیف، کیفیت و ویژگی های فنی با کالاهایی که برای پردازش به داخل یا خارج واردات و صادرات شده اند و در گمرک ترخیص شده اند.

کاربرد این واژه در استفاده از رویه های ورود موقت برای پردازش به داخل، همچنین برای جایگزینی در رويه استرداد (جایگزینی کالاهای معاف از حقوق ورودی و حقوق گمرکی، صادرات موقت برای پردازش به خارج است. به این معنا که مثلاً اگر کالایی برای ورود موقت به منظور پردازش به داخل کشور وارد می شود، بتوان کالای معادل آن، نه خود آن کالا را که از هر لحاظ کالای یکسانی محسوب می شود، یعنی از نظر توصیف، کیفیت ، و ویژگی های فنی با آن کالا یکی باشد را جایگزینی و برای صادرات مجدد معرفی نمود.
این واژه دارای کاربرد در بحث ” استرداد ” این ترتیب است، که مثلاً اگر قرار است در هنگام صادرات کالا یک محصول داخلی یا کالایی که قبلاً به کشور وارد شده است و حقوق و عوارض ورودی مواد به کار رفته در آن پرداخت شده است، به عوض « استرداد » این وجوه، بشود، کالای معادل (مواد اولیه ای یکسان با مواد به کار برده شده در کالای صادراتی) را به عنوان جایگزین وارد نمود، بدون اینکه حقوق ورودی بابت آن پرداخت شود . البته ممکن است طبق مقررات ملی هر کشور در چنین مواردی صد در صد حقوق ورودی را تخفیف نداده، ولی در هر حال درصد بیشتری را مشمول تخفیف نمایند، و یا در کشوری تا صد در صد از حقوق ورودی معاف نمایند. ترخیص کار
در کشور ما این رویه جاری نیست، و حساب هر کالایی که ورود موقت، يا صدور موقت می شود را نمی توان با کالای معادل تسویه نمود، و یا در مورد « استرداد » به این وسیله یعنی « کالای معادل » و رویه ” جایگزینی کالاهای معاف از حقوق ورودی ” بار حقوق ورودی روی کالای صادراتی را نمیتوان برداشت. ترخیص کالا از گمرک