مساله ترخیص کالا از گمرک ، واردات و صادرات کالا ، در بازرگانی ترخیص کارا

مساله ترخیص کالا از گمرک ، واردات و صادرات کالا ، در بازرگانی ترخیص کارا

مساله ترخیص کالا از گمرک ، واردات و صادرات کالا ، در بازرگانی ترخیص کارا | ntsw

مساله ترخیص کالا از گمرک ، واردات و صادرات کالا ، در بازرگانی ترخیص کارا

الف) مفروضات مساله ترخیص کالا از گمرک ، واردات و صادرات کالا ، در بازرگانی ترخیص کارا

۱٫ محموله ای مشتمل بر ۱۰ صندوق لوازم برقی موضوع بارنامه xx در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۰۰ در گمرک xxx تخلیه و قبض انبار صادر می شود.

٢. نماینده قانونی صاحب کالا بعد از این تاریخ با در دست داشتن اسناد خرید، قبض انبار و سایر مدارک شامل برگ ثبت سفارش با تنظیم و تسلیم اظهارنامه ورودی قطعی کالا، با مشخصات به شرح زیر اقدام به اظهار کالا می نماید:

 • ۸ صندوق لوازم برقی که برای آن ثبت سفارش شده است.
 • محتویات هریک از ۸ صندوق از لحاظ نوع، تعداد، کد یا تعرفه گمرکی، ارزش و سایر خصوصیات با هم برابرند.
 • طبق اعلام نماینده قانونی صاحب کالا، آن دو صندوق دیگر (که ثبت سفارش نشده اند) هم عینا مانند مابقی ۸ صندوق اظهار شده، هستند.
 • مندرجات پیش فاکتور همان ۸ صندوق لوازم برقی را پوشش می دهد.
 • فاکتور عین همانند پیش فاکتور است.
 • ثبت سفارش با توجه به مندرجات پیش فاکتور صورت گرفته است (یعنی برای ۸ صندوق).

ب) مطلوب است:

 1.  رویکرد گمرک نسبت به این مسئله در ابتدای فرآیند تشریفات گمرکی
 2.  تعیین تکلیف صاحب کالا از لحاظ دو صندوق اضافه که نه در اسناد خرید ونه در برگه ثبت سفارش منظور شده است.
 3. این دو صندوق اضافی از لحاظ مقررات گمرکی مشمول چه حکمی است.

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

 

ج) حل مساله ترخیص کالا از گمرک ، واردات و صادرات کالا ، در بازرگانی ترخیص کارا

معمولا محموله های وارداتی موضوع هر بارنامه ممکن است در مواردی که کمتر پیش می آید، با کسری یا اضافه از لحاظ تعداد بسته ها همراه باشد که در این صورت اصطلاحا كسرتخلیه یا اضافه تخلیه نامیده می شوند.
در مورد اضافه یا کسر تخلیه همواره تعداد بسته های موضوع بارنامه ها با مانیفست یا فهرست کل بار ( Cargo manifest ) مقایسه می شود که در نتیجه اگر تعداد بسته های مندرج در بارنامه با تعداد بسته های ثبت شده در مانیفست یکی باشد، به این معنا است که آن چه در وسیله حمل (کشتی یا هواپیما و کامیون) بارگیری شده طبق بارنامه بوده است، بنابراین در این فرض، هر کسری با اضافه ای اتفاق افتاده باشد، باید در مقصد صورت مجلس شده و پاسخگوی آن شرکت حمل و نقل خواهد بود که ملزم به ارائه مدارک مورد قبول گمرک است.

نکات مهم:

۱- در مورد اضافه تخلیه، چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ تنظیم صورت مجلس اضافه تخلیه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل و نقل کالا ارائه نشود، به ضبط کالا اکتفا می شود. ( ماده ۱۰۴ قانون گمرک مصوب آبان ۱۳۹۰ )

۲٫ در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی ( طبق ماده ۱۱۰ قانون گمرک ) بسنده می شود.

۳٫ قابل توجه : جریمه کسر تخلیه ای که به موجب ماده ۱۱۰ قانون  گمرک وصول می شود حداقل  پانصد هزار ریال و حداکثر  یک میلیون ریال می باشد که منطقا باید برای هر بسته – کسر تخلیه باشد!

جمع بندی مساله ترخیص کالا از گمرک ، واردات و صادرات کالا ، در بازرگانی ترخیص کارا :

تفاوت موضوع این مسئله با مقوله اضافه تخلیه به شرح موصوف در این است که: دو صندوق از محموله وارداتی ، طبق بارنامه که برای ۱۰ صندوق صادرات شده ، اضافه تخلیه محسوب نمی شود، لذا مقررات مربوط به اضافه تخلیه موضوع ماده ۲۱ و ۱۰۴ قانون گمرک حاکم بر آن نیست.

با این توصیف رویکرد گمرک با موضوع به شرح زیر خواهد بود:
اظهارنامه تسلیمی که برای ۸ صندوق لوازم برقی تسلیم شده و با مندرجات اسناد خرید و مجوز ورود ( برگ ثبت سفارش در سایت سامانه جامع تجارت ) همخوانی دارد، پذیرفته می شود و :

 • برای دو صندوق دیگر که از لحاظ وزن، نوع کالا، تعداد، ارزش و سایر خصوصیات کالا با ۸ صندوق اظهار شده برابر است، قبض انبار صادرات می شود و به انبار سپرده خواهد شد.
 • در صورتی که واردکننده مجوز ورود برای دو صندوق لوازم برقی تحصیل نماید و اسناد مرتبط با آن را بتواند به موقع همراه اظهارنامه به گمرک تسلیم نماید، بدیهی است مانند یک مورد عادی فرآیند تشریفات گمرکی برای آن طی می شود.
 • هیچ گونه جریمه ای از بابت دو صندوق لوازم یدکی، به لحاظ مذکور در فرض مسئله وصول نخواهد شد، مگر اظهار خلافی مشاهده شود.
 • در صورتی که صاحب کالا موفق به اخذ مجوز نشود، کالای موضوع دو صندوق مذکور مشمول مقررات متروکه خواهد شد.

 

شرکت بازرگانی ترخیص کارا متخصص در زمینه واردات کالا ، صادرات کالا ، ترخیص کالا از گمرک و ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت می باشد. این شرکت بازرگانی با ارائه این گونه مسایل گمرکی و طرح راه حل های قانونی ترخیص کالا به بازرگانان و ترخیص کار ها در امور ترخیص کمک کرده و آماده ارائه خدمات بازرگانی گسترده در زمینه های بازرگانی بین المللی می باشد.