ترخیص کالای جبرانی در گمرک | ترخیص محصولات جبرانی در گمرک

ترخیص کالای جبرانی در گمرک , رویه ترخیص محصولات جبرانی در گمرک

ترخیص کالای جبرانی در گمرک

ترخیص کالای جبرانی در گمرک

محصولات جبرانی در گمرک

Compensating Products

شامل محصولات زیر است:

الف) محصولات به دست آمده در داخل یک کشور در نتیجه ی ساخت، پردازش یا تعمیر کالا هایی که برای آن ها استفاده از رویه ی پردازش داخل مجاز است.

ب) محصولات به دست آمده در خارج،  در نتیجه ی ساخت، پردازش یا تعمیر کالاهایی که برای آن ها استفاده از رویه ی پردازش خارجی مجاز است.

در برخی از کشورها محصولات به دست آمده از عملیات روی کالا های وارداتی و ترخیص کالا توسط ترخیص کار گمرک ، صادراتی یا کالاهای داخلی که از لحاظ توصیف کالا، کیفیت و یژگی های فنی همانند کالاهایی باشند که حسب مورد موقتا برای پردازش داخلی پذیرفته می شوند، یا موقتا برای پردازش خارجی صادر و ترخیص می شوند، به عنوان محصولات جبرانی (که با کالای معادل جبران شوند) محسوب می شوند. شرکت ترخیص کالا

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

ترخیص کالای جبرانی در گمرک

کاربرد این واژه در حقیقت برای مواردی است که بخواهند کالاهای داخلی یا کالاهایی که اصطلاحا ”  در گردش آزاد قرار دارند ”  و به هیچ وجه ارتباطی با گمرک از لحاظ اینکه کالایی باشند که گمرک نشده به آنها گفته می شود ندارند، و خواسته باشند با یک کالا یا یک گروه کالا و مواد که برای پردازش در داخل اجازه ی واردات کالا و ترخیص کالا از گمرک را پیدا کرده اند با آن کالا ها و به همان میزان جایگزین شوند. مشروط بر اینکه از هر لحاظ: دارای توصیف، کیفیت و ویژگی های فنی همانند باشند، پذیرفته شوند. شرکت ترخیص کار گمرک
مثال:محصولات جبرانی در گمرک

یک مقدار مواد اولیه (مانند ۱۰ تن  PVC) را برای ساخت سرنگ یک بار مصرف وارد شده است، اگر قرار باشد  n عدد سرنگ از همین مقدار PVC با احتساب ضایعات تولید شده، و سوزن آن از نوع بخصوص در داخل تهیه و نصب شود، هر آینه این مواد به مصرف دیگر رسیده باشد صرف نظر از مبدا آن، تعداد  n عدد سرنگ با همان مشخصات از لحاظ توصیف (مانند اندازه و جزییات مشابه)، کیفیت و ویژگی های فنی مورد نظر  و از همان نوع PVC با مشخصات فنی یکسان که در داخل تهیه شده، خریداری و به جای آنچه در قرارداد بوده بخواهد به خارج فرستاده شود. اولا از لحاظ ذینفع و ثانیا از لحاظ گمرک در پذیرش روش جایگزین به عنوان محصول جبرانی ممکن است بلامانع باشد، در این صورت این روش باید در مقررات گمرک پیش بینی شده باشد. در حال حاضر در مقررات گمرکی و ترخیص کار ی و ترخیص کالا از گمرک در کشورمان این رویه معمول نیست.

منبع:wco

برای اطلاع بیشتر در مورد ترخیص کالا : ترخیص کالا از چین ، ترخیص کار گمرک ، ترخیص کالا از گمرک