تعرفه کالا و سیستم هماهنگ HS Code کالا ( اچ اس کد کالا )

تعرفه کالا و سیستم هماهنگ HS Code کالا

طبقه بندی تعرفه کالا

Tariff Classification of Goods

سیستم بین المللی نام گذاری تعرفه کالا در گمرک است که در ترخیص کالا از گمرک و تشریفات گمرکی به کار می رود. و به موجب آن کالا های خاصی باید طبقه بندی شود.

سیستم کدگذاری بین المللی کالا برای مقاصد گمرکی و شناسایی و معرفی کالا در گمرک و ترخیص کالا است که در طی ادوار گذشته تحت عناوین گوناگونی مورد خطاب قرار گرفته است:

  • نمانکلاتور تعرفه ای جامعه ملل یا تعرفه ژنو –  Geneva Nomenclature
  • تعرفه بروکسل Brussels Tariff Nomenclature یا BTN تعرفه شورای همکاری گمرکی
  • نمانکلاتور HS کد ( اچ اس کد کالا )
تعرفه کالا | سیستم هماهنگ | HS Code کالا | HS کد | تعرفه گمرکی

تعرفه کالا | سیستم هماهنگ | HS Code کالا | HS کد | تعرفه گمرکی

و همانطور که ملاحظه می شود آخرین آن همین نمانکلاتور هماهنگ شده توصیف و کدگذاری است که از ۱۹۸۸ به اجرا درآمده، و هم اکنون نسخه ۲۰۰۷ آن که در آن آخرین اصلاحات و حذف و اضافه ها صورت گرفته مورد استفاده در کتاب مقررات صادرات واردات سال اخیر در جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران قرار گرفته است.
این نمانکلاتور یعنی HS کد کالا نسبت به سایر نمانکلاتورهای قبل از آن دارای مزیت هایی بیشتر است که به شرح زير بر شمرده ایمد.

  • اول اینکه این سیست هماهنگ یک نمانکلاتور تعرفه ای است.
  • دوم اینکه به عنوان یک نمانکلاتور آماری مورد استفاده قرارمی گیرد.
  • سوم اینکه پایه و اساس تطبیق طبقه بندی با مسایل اقتصادی محسوب می شود .
  • چهارم اینکه به عنوان یک نمانکلاتور چند منظوره قابل استفاده است .
  • پنجم اینکه یک زبان بین المللی و مشترک مسایل اقتصادی و کد گذاری محسوب می شود .
  • ششم اینکه برای صنایع، تجارت و صنعت حمل و نقل می تواند به کار گرفته شود .
  • و نهایتا هفتم اینکه به ویژه برای کشورهای پیشرفته مفید است.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

شرح تعرفه کالا

Tariff Description

شرح یک کالا یا محصول طبق واژه ای که در سیستم بین المللی نام گذاری تعرفه  ( نمانکلاتور تعرفه ای ) به کار رفته است.

 

عنوان تعرفه کالا( عنوان فرعی )

Tariff Heading or Sub-Heading

عنوانی است در متن یک سیستم بین المللی نام گذاری تعرفه از یک کالای واحد یا گروه واحد از کالا های مرتبط.

به منظور سهولت مراجعه، هر عنوان تعرفه ای با یک شماره کد شناخته می شود. که در ضمن برای اظهارنامه گمرکی نیز به کار می رود. برای کشورها یا گمرک یا اتحادیه های اقتصادی که تعرفه مورد استفاده آن ها بر اساس نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا که معمولا به آن سیستم هماهنگ شده می گویند، این شماره کد ممکن است شماره عنوان یا عنوان فرعی در  نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا که معمولا به آن سیستم هماهنگ شده می گویند این شماره کد ممکن است شماره عنوان یا عنوان فرعی در نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا باشد.

در برخی از کشورها واژه ردیف تعرفه به جای عنوان تعرفه به کار می رود. این اصطلاح به ویژه باید در رابطه با کل کدکالا، یا یک شماره کد در نظر گرفته شود، به عبارت دیگر آنچه در ستون مربوط به شماره تعرفه اعم از اینکه  شماره فرعی با ۶ یا چند رقم نمایش داده می شود همین”عنوان” یا “Heading” است که در برخی کشورها، از جمله در ایران برای معرفی آن قید عبارت « رديف تعرفه » یا « شماره تعرفه » به کار می برند.

تعرفه و HS Code  در ترخیص کالا

بنابراین در مورد یک کالای خاص مانند « دستگاه های رادار » یک عنوان يا شماره تعرفه می شناسیم یعنی: ۸۵۲۶۱۰ و یک نام یا شرح تعرفه ای، که بخصوص نام کالا مورد نظر است؛ یعنی ” دستگاه های رادار ” مشمول این عنوان، که قاعدتاً در کشورهایی که این نمانکلاتور را استفاده می کنند، می بایست به همین ترتیب خوانده یا نامیده شود، هرچند که در ایران معمول است که برای عنوان و شماره تعرفه یعنی ” Heading ” و ” HS Code ” با توجه به جدول تحت عنوان کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می شود تفاوتی قایل نیستند.ترخیص کار

سیستم بین المللی نام گذاری تعرفه کالا ( نمانکلاتور تعرفه ای)

Tariff Nomenclature

نمانکلاتور تعرفه ای هرگونه طبقه بندی و سیستم کدگذاری کالا است که توسط ادارات گمرک کدگذاری هر کشور یا اتحادیه های گمرکی یا اقتصادی برای نامیدن کالا ها یا گروهی از کالا های مرتبط برای مقاصد تعرفه گمرکی ارائه شود.

در حال حاضر سیستم بین المللی نام گذاری تعرفه کالا در  اکثر کشورها  در گمرک ها و امور ترخیص کالا بر اساس نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده، توصیف و کدگذاری کالا است که عموما به آن نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده می گویند.که شامل قواعد عمومی برای تفسیر آن، یادداشت های قسمت ها و فصل ها و فهرستی از عناوین که به طور منظم مرتب شده اند است. بعضی از کشورها یا اتحادیه های گمرکی یا اقتصادی، الزامات برای تعرفه های گمرکی و برای آمار تجارت خارجی را در یک سیستم می آورند.