ترخیص ام دی اف و واردات ام دی اف

ترخیص ام دی اف و واردات ام دی اف : این روزها MDF  یکی از پرکاربردترین مواد اولیه در ساخت و ساز به کار می رود. در چند سال گذشته واردات MDF به کشور بسیار افزایش یافته است به گونه ای که واردات MDF یکی از بیش ترین واردات کالا به کشور شده است. حجم واردات MDFدر نیمه اول سال ۱۳۹۵  بیش از ۲٫۹۵ درصد کل واردات و ۱٫۰۴ درصد ارزش دلاری کل واردات کالا به کشور بوده است. حجم واردات انواع مختلف MDF در این مدت بیش از۳۹ میلیون تن و ارزش دلاری بیش از ۱۷۴ میلیون دلار می باشد.

همان گونه که بیان شد MDF از تنوع بسیار بالایی برخوردار است و در شکل های مختلف با کاربری های گوناگون تولید می گردد. بر اساس آمار به دست آمده از گمرک جمهوری اسلامی ایران در پنج ماه نخست سال ۱۳۹۵ بیش ترین میزان واردات و ترخیص MDF از لحاظ حجمی و ارزش دلاری از کشور ترکیه بوده است. در دو نمودار زیر میزان واردات MDF از کشورهای مختلف در این بازه زمانی هم از لحاظ ارزش دلاری و هم از لحاظ حجم واردات نشان داده شده است.

همان گونه که مشاهده می کنید حجم واردات MDF در این بازه زمانی به این صورت است که ۳۲ درصد واردات MDF از ترکیه، ۳۲ درصد واردات MDF از تایلند، ۱۳ درصد واردات MDF از چین، ۱۰ درصد واردات MDF از امارات، ۶ درصد واردات MDF از اندونزی، ۳ درصد واردات MDF از روسیه و مابقی از سایر کشورها می باشد.

همچنین از لحاظ ارزش دلاری می توان گفت که در پنج ماه نخست سال ۹۵، ۴۴ درصد واردات MDF از ترکیه، ۲۶ درصد واردات MDF از تایلند، ۱۳ درصد از طریق خرید از چین و واردات MDF از چین، ۹ درصد واردات MDF از امارات، ۴ درصد واردات MDF از اندونزی و مابقی واردات از سایر کشورها صورت گرفته است.

ترخیص ام دی اف

ترخیص ام دی اف و واردات ام دی اف

همان گونه که می دانیم بر اساس قوانین صادرات و واردات سال ۱۳۹۵ هر کالایی در گمرک با کد تعرفه مخصوص به خود شناسایی می شود. کد تعرفه MDF از ۴۴۱۱ تا ۴۴۱۲ متغیر می باشد.

بر اساس همین کدهای تعرفه و با توجه به آمار به دست آمده از گمرک می توان گفت کهبیش ترین میزان واردات MDF، MDF با کد تعرفه ۴۴۱۱۱۴ و حقوق ورودی ۱۰ درصد، یعنی تخته MDF بدون روکش با ضخامت بیش از ۹ میلیمتر می باشد به گونه ای که از لحاظ حجمی ۵۹ درصد و از لحاظ ارزش دلاری ۴۶ درصد کل واردات MDF بوده است.

ترخیص ام دی اف با ترخیص کارا

پس از آن بیش ترین میزان واردات MDF مربوط به MDF با کد تعرفه ۴۴۱۱۹۴ و حقوق ورودی ۱۰ درصد یعنی MDF کار نشده بدون روکش با چگالی حداکثر ۰٫۵ گرم می باشد که از لحاظ حجمی ۱۱ درصد کل واردات و ترخیص MDF و از لحاظ ارزش دلاری ۸ درصد کل واردات MDF در این بازه زمانی است.

MDF با کد تعرفه ۴۴۱۱۹۲ و حقوق ورودی ۱۵ درصد رتبه سوم واردات MDF به کشور می باشد به گونه ای که از لحاظ حجم واردات ۹ درصد و از لحاظ ارزش دلاری ۱۷ درصد کل واردات و ترخیص MDF مربوط به این نوع MDF یعنی سایر تخته های MDF با روکش و چگالی بیش از ۰٫۸ گرم می باشد.

از آن جایی که بازرگانان و شرکت های بازرگانی واردات و صادرات MDF را از کشوهار مختلفی خریداری می نمایند در نتیجه نحوه حمل و ترخیص و واردات هر یک از آن ها به کشور مختلف بوده و کانتینرهای ۲۰ فوتی حمل MDF از مرزهای گوناگون وارد گمرکات کشور می شوند سپس شرکت های ترخیص کالا امور ترخیص و تشریفات گمرکی کالای وارداتی را توسط ترخیص کار و حق العمل کاران گمرکی مستقر در گمرکات مختلف کشور انجام داده و MDF وارداتی پس از ترخیص به دست صاحب کالا می رسد.

در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی بیش ترین حجم ترخیص ام دی اف از گمرک شهید رجایی به میزان ۴۱ درصد می باشد. ۲۷ درصد ترخیص MDF از گمرک بندر امام خمینی، ۱۳ درصد ترخیص MDF از گمرک جلفا، ۵ درصد ترخیص MDFاز گمرک بازرگان و مابقی از سایر گمرکات کشور ترخیص شده اند.

ترخیص ام دی اف

انجام ثبت سفارش ام در اف توسط شرکت ثبت سفارش کننده ی ترخیص کارا در سامانه ثبتارش با اخذ مجوز بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه جامع تجارت ایران به نحو احسن انجام می گردد و دریافت کد فیدا فروشنده ی کالا در اسرع وقت و انجام اظهار حمل و تعیین منشا ارز پس از واردات کالا توسط این شرکت صورت می گیرد.ترخیص کالا از گمرک