انجمن صادراتی ضمانت کننده , تضمین و ضمانت در صادرات کالا

انجمن صادراتی ضمانت کننده

انجمن متناظر برای صادرات کالا

Corresponding Issue Association

انجمی است برای صدور (ضمانت نامه) که در قلمرو طرف متعاهد دیگری ایجاد می شود و وابسطه به همان زنجیره ی ضمانت کنندگان است.

این واژه در پیوست عهدنامه ی استانبول تعریف شده است.

 

 

انجمن صادراتی ضمانت کننده | ضمانت در صادرات کالا , ضامن و تضمین در صادرات کالا

انجمن صادراتی ضمانت کننده | ضمانت در صادرات کالا , ضامن و تضمین در صادرات کالا

انجمن ضمانت کننده در صادرات کالا

Guaranteeing Association

انجمنی است وابسته به یک ضمانت زنجیره ای که توسط گمرک یک طرف متعاهد به یک موافقت نامه بین المللی، پرداخت مبالغ بدهی قانونی تحت شرایط این موافقت نامه را به گمرک آن طرف متعاهد تضمین می کنند.

انجمن های ضمانت کننده به موجب موافقت نامه های بین المللی برای تسهیل ورود موقت یا ترانزیت بین المللی کالا مانند عهدنامه ATA ، عهدنامه استانبول  و TIR ایجاد می شود.

بین واژه ی ” زنجیره ضمانت کنندگان “، ” انجمن ضمانت کنندگان ” و ” انجمن صادر کننده ضمانت نامه ها ” ارتباط وجود دارد.

 

زنجیره ضمانت کنندگان در صادرات کالا

Guaranteeing Chain

طرحی است برای ضمانت که توسط یک سازمان بین المللی که انجمن های ضمانت کنندگان به آن وابسته هستند مدیریت می شود.

رنجیره های ضمانت کنندگان معمولا به موجب موافقت نامه های بین المللی برای تسهیل ورود موقت یا ترانزیت بین المللی کالا مانند عهدنامه ATA ، عهدنامه استانبول  و TIR ایجاد می شوند.

بین واژه ی ” زنجیره ضمانت کنندگان “، ” انجمن ضمانت کنندگان ” و ” انجمن صادر کننده ضمانت نامه ها ” ارتباط وجود دارد.

 

ضمانت در صادرات کالا

Guarantee

تعهدی است که به موجب آن ضامن، تعهدات نسبت به گمرک را می پذیرد.

 

انجمن صادر کننده ضمانت نامه در صادرات کالا

Issuing Association

انجمنی است برای صدور دفترچه های TIR, ATA, CPD مورد تایید مقامات گمرکی است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به یک زنجیره ضمانت کننده است.

بین واژه ی ” زنجیره ضمانت کنندگان “، ” انجمن ضمانت کنندگان ” و ” انجمن صادر کننده ضمانت نامه ها ” ارتباط وجود دارد.

انجمن صادر کننده ضمانت نامه باید توسط مقامات گمرکی طرف متعاهدی تایید شود که این انجمن در قلمرو وی ایجاد شده است.ترخیص کار

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

تضمین در صادرات کالا

Security

تضمین عبارت است از هر آن چه رضایت گمرک را مبنی بر این که تعهد به گمرک اجرا خواه شد تامین کند. تضمین وقتی “عمومی” است که انجام تعهدات ناشی از فراهم آوردن چندین عملیات را فراهم آورد.

تضمین معمولا به شکل سپرده یا تعهد قانونی ” Abond ” است. وثیقه برای تعهد قانونی معمولا ضروری است.

گمرک برای هر آنچه به بعد از ترخيص کالا از گمرک مربوط می شود، و صاحب کالا باید بعد از در اختیار گرفتن کالا انجام دهد و برای آن تعهد می نماید، وجه نقد، یا ضمانت نامه بانکی و به طور کلی وسیله ای را تعیین و می پذیرد، که به آن تضمین می گویند، چون برخی موارد صحبت از تعهد می شود، باید توجه داشت که منظور از تعهد، همین نوشتن و پذیرفتن اموری که گمرک خواسته است، نبوده، بلکه باید با پشتوانه يا وثيقها ی همراه باشد، تا اگرتعهد خود رابه موقع انجام نداد، گمرک بتواند از محل وثيقه به آن رضایتی که تضمینی به سبب برآوردن آن در تعریف این واژه پیش بینی شده، برسد، در غیر این صورت، نمی تواند جز از طریق مراجع صلاحیت داردادگستری، متعهد را به انجام تعهد وادارد، به عبارت دیگر رویه های معمول نوشتاری که ممکن است در پذیرش انجام اموری که گمرک به عهده اشخاص می گذارد به تنهایی کاربردی ندارد، بلکه باید با یک پشتوانه قابل تبدیل به وجه نقد درهر زمان که گمرک
لازم می بیند (بعد ازانقضای سررسید تعهد) همراه باشد.

 

ضامن در صادرات کالا

Surety

یک شخص حقیقی یا حقوقی است ( معمولا یانک یا شرکت بیمه ) که مسئولیت پیامد های مالی ناشی از عدم اجرای تعهدات شخص دیگر را در برابر گمرک به صورت قانونی می پذیرد.

منبع: واژه نامه سازمان جهانی گمرک