مسیرهای ترخیص کالا از گمرک

مسیرهای ترخیص کالا از گمرک

در ادامه به تشریح مسیرهای ترخیص کالا از گمرک و نحوه ترخیص کالا و مفهوم و عملیاتی که برای کالا در فرآیند ترخیص کالا از گمرک در حین ارزیابی در گمرک به وقوع می پیوندد می پردازیم . تعیین مسیر گمرک از ضوابط و اولویت های پیچیده ای برای تشخیص مسیر نهایی اظهار و ترخیص کالا استفاده می نماید که در موضوع : سرویس ارزیابی گمرک و ارزیابی در ترخیص کالا از گمرک مورد تشریح قرار گرفت.

الف) اظهارنامه هایی که در مسير سبز قرار می گیرند
مسیر سبز: ترخيص کالا بدون نیاز به بازدید یا بررسی کامل اسناد سرویس ارزیابی پس از وصول اظهارنامه، اقدام به بررسی اجمالی آن به منظور حصول اطمینان از ارایه مجوزهای احتمالی و اسناد لازم، ردیف تعرفه اظهار شده و بررسی وجوه پرداختی و صحت مطالب مندرج در خانه های اظهارنامه نموده و در صورت تایید نسبت به اخذ شماره ارزیابی از سیستم اقدام می نماید.

شماره ارزیابی عددی است که پس از پایان تشریفات ارزیابی، از طریق سیستم رایانه ای به اظهارنامه اختصاص داده می شود.

پس از این مرحله دایره صندوق و صدور پروانه اقدام به صدور پروانه نموده و بعد این اقدام، تشریفات انجام کار در این دایره به پایان می رسد. در برخی گمرکات به محض تعیین مسیر سبز برای اظهارنامه ها (مثلاً اظهارنامه واحدهای تولیدی)، ضمن صدور پروانه الکترونیکی (پس از وصول حقوق ورودی) اظهارنامه و پروانه به درب خروج ارجاع می گردد.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

ب) اظهارنامه هایی که در مسیر زرد قرار می گیرند
مسير زرد: ترخيص کالا پس از بررسی کامل اسناد
کارشناسی مسیر زرد، پس از دریافت اظهارنامه، اقدام به بررسی کامل اسنادی و ارزش کالا نموده و در صورت تایید کلیه موارد اظهاری، اظهارنامه را ممهور به مهر سرویس ارزیابی نموده (سرویس ارزیابی سیستمی – سرویس ارزیابی غیرسیستمی ) و به رئیس سرویس ارزیابی تحویل می نماید که در این مرحله نسبت به اخذ شماره ارزیابی و درج آن در اظهارنامه اقدام می گردد.
پس از این مرحله، دایره صندوق و صدور پروانه با اخذ قبض يا رسید پرداخت حقوق ورودی و کلیه عوارض متعلقه اقدام به صدور نموده و آن را جهت امضاء ( سیستمی – غیرسیستمی ) به رئیس پروانه سرویس ارزیابی عودت می دهد. ترخیص کار

مسیرهای ترخیص کالا از گمرک https://tarkhiskara.com

مسیرهای ترخیص کالا از گمرک | نحوه ترخیص کالا | ترخیص از گمرک

 

تعیین مسیر در ترخیص کالا و مسیرهای ترخیص کالا از گمرک

شایان ذکر است، چنانچه ضمن بررسی اظهارنامه های مسیر سبز و مسیر زرد توسط کارشناسی مربوط نياز به تغییر مسیر ( Re-rout ) باشد، متصدی مربوطه پس از احصاء دلایل طرح تمدد ، اقدام به تغییر مسیر اظهارنامه به مسیرهای زرد و قرمز می نماید.
ج) اظهارنامه هایی که در مسیر قرمز قرار می گیرند
مسيرقرمز: ترخيص کالا توسط ترخیص کار گمرک پس از بازدید کامل اسناد، معاینه و ارزیابی کامل کالا

ارزیاب تعیین شده برای اظهارنامه های قرار گرفته در مسیر قرمز با رعایت مقررات مربوطه از کالا بازدید بعمل آورده و نتیجه خواسته ارزیابی را ضمن درج اطلاعات خواسته شده دراظهارنامه مربوطه منعکس می نماید.

در این گزارش به توضیح در رابطه با نحوه ترخیص کالا از گمرک و مسیرهای ترخیص کالا از گمرک توسط شرکت ترخیص کار ، شرکت بازرگانی و ترخیص کارا ، مفاهیمی گفته شد. تعیین مسیر گمرک از قوانین پیچیده ای برای شناسایی هدف اظهار و ترخیص از گمرک مورد استفاده قرار میگیرد. شرکت بازرگانی کارا با دارا بودن از شعب مختلف خود در کشورهای چین ، ترکیه و اروپا میتواند امور مربوط به واردات از چین و ترخیص کالا از چین و واردات از ترکیه و واردات از آلمان و واردات از ایتالیا و ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت را برای تجار و بازرگانان انجام دهد و این کار در کمترین زمان و با بصرفه ترین هزینه ترخیص کالا از گمرک انجام می دهد.