به نام خدا

رمز “الکاسب حبیب الله” شنو               از توکل در سبب کاهل مشو

ترخیص کارا

در عصر جهانی سازی، تمامی کسب و کارها ناگزیر از فعالیت در محیط بین المللی و توجه به بازار های جهانی می باشند. تغییرات محیطی کلان ناشی از این روند جهانی امری اجتناب ناپذیر است. امروز حتی شرکت های خدمات محلی نیز از تغییر در تکنولوژی جهانی مصون نیستند. تجارت از دیرباز نقشی اساسی در انتقال فرهنگ و یکپارچه سازی جهان داشته است و ملل در جهت کسب سود ناگزیر به صادرات و به اشتراک گذاری محصولات و تکنولوژی های تاثیر گذار به دیگر نقاط جهان هستند.

این عمل هر چند در ظاهر منتج به منافع مالی برای مخترع یا ملل پیشرو خواهد بود اما با ساز و کاری شگفت انگیز به سمت عدالت خواهی و به اشتراک گذاری منافع حاصل از تکنولوژی و افزایش رفاه جوامع پیش می رود. تکنولوژی ها تنها چند سال در انحصار کشور صاحب حق اختراع می مانند و بعد از مدتی به دلیل هزینه اقتصادی بالای تولید در کشور های توسعه یافته، ناگزیر به تولید در کشور های در حال توسعه شده و بعد از مدتی حتی منجر به واردات از این ممالک به کشور مادر می گردند.

کشور های جنوب شرقی آسیا به موقع از این فرصت بهره برده و با ایجاد اشتغال در میان مدت و انتقال تکنولوژی در بلند مدت به رقیبی برای قدرت های جهانی مبدل می شوند و این نظام بی شک نظام پایدار و عدالت خواه است و اینچنان است که به حکمت آیه شریفه :

*فانتشرو فی الارض و ابتغوا من فضل الله –  در زمین منتشر شوید و از فضل خداوند طلب نمایید

پی میبریم که فضل خدواند متعال در گشودن درها و هم سویی با تجارت و جهانی سازی بسیار پیش تر از این تئوری های اقتصادی فرامین خود را در این مهم بیان داشته است.

به لطف الهی مجموعه ترخیص کارا با بهره از سوابق دانشی و تجربی دکتر محمد فرهی نژاد، با هدف ارائه خدمات بازرگانی بر پایه دانش روز به پشتوانه تحصیلات دکتری در رشته بازرگانی و بازاریابی و e-MBA بازاریابی در واردات و صادرات از بهترین دانشگاه های کشور و تجارب کاری در حمل و نقل بین المللی و سوابق مدیریتی بازرگانی خارجی و داخلی در شرکت های تولیدی نام آشنا با کارنامه ای آزموده و تاییدات رسمی گمرک با شماره پروانه ۹۵۵۸۷۴۰ به عنوان حق العمل کار رسمی گمرک ایران، با توجه به نیاز بازار برای اولین بار به ارائه خدمات پایه و علمی در بازرگانی بین المللی به تجار و شرکت های بازرگانی و تولیدی پرداخته است.

بی شک ورود به امر تجارت، واردات و صادرات بدون انجام تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی در این دوره، کاری پر ریسک و محکوم به شکست می باشد. بر اساس این خدمات علمی و دانش بنیان می توان قدم های بعدی را با اطمینان خاطر پیش برد. ارائه خدماتی همچون منبع یابی بین المللی و انجام مکاتبات و مذاکرات بین المللی از خدمات با ارزش افزوده بالای این مجموعه بوده که به تمامی تجار گرامی پیشنهاد می گردد. درعین حال انجام کلیه فعالیت های روتین بازرگانی از کارت بازرگانی و ثبت سفارش کالا تا دریافت معافیت های گمرکی، از دریافت مجوز واردات و مجوز استاندارد تا استرداد حقوق گمرکی مربوط به صادرات، اشراف به کلیه رویه های گمرکی از جمله ورود موقت و استفاده از کنوانسیون آ.ت.آ، حمل و نقل بین المللی با شیوه های پیچیده ی کراس استاف(Cross Stuff)  و سوییچ بی ال (Switch BL)، انجام امور اقتصادی و بانکی، دریافت ارز دولتی، حواله بانکی، گشایش اعتبار اسنادی، بیمه بین المللی و ترخیص کالا از گمرک در حورزه تخصص و فعالیت مجموعه ترخیص کارا می باشد.