تخلف و تقلب در کالا در گمرک

تقلب تجاری ( Commercial Fraud ) : ارتکاب هرگونه تخلف مغایر با مقررات قانونی با آیین نامه ای که گمرک مسئول اعمال آن است به منظور: طفره یا سعی بر طفره رفتن از پرداخت حقوق یا عوارض یا مالیات ها در جا به جایی کالاهای تجاری ، طفره یا سعی بر طفره رفتن از هرگونه ممنوعیت یا محدودیت های قابل اعمال نسبت به کالاهای تجاری ، دریافت یا سعی در دریافت هرگونه بازپرداخت، یارانه یا سایر پرداخت های نقدی که استحقاق واقعی نداشته باشد. گرفتن یا سعی بر گرفتن امتیازات غیر قانونی که به اصول و رویه های رقابت مشروع تجاری لطمه می زند. ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت

ترخیص کالا از گمرک و تقلب گمرکی ( Customs Fraud ): ارتکاب به هرگونه عملی که به موجب آن شخص گمرک را فریب دهد یا در صدد فریب گمرک بر آید و از این رو از پرداخت تمام یا بخشی از حقوق و عوارض یا اعمال ممنوعیت یا محدودیت های وضع شده در قانون گمرک طفره رود یا در صدد طفره برآید یا هر عملی که موجب تحصیل هر نوع امتیاز ، یا به قصد تحصیل هر نوع امتیاز مغایر با گمرک برآید، یک تخلف گمرکی محسوب می شود. ترخیص کار

در برخی کشور ها فریب دادن گمرک تنها وقتی که به عمد صورت گیرد تقلب گمرکی شمرده می شود.

فریبی که ناشی از غفلت باشد ممکن است به عنوان تقلب گمرکی محسوب بشود یا نشود. در برخی از کشور ها یا قلمروهای گمرکی تخلف های مشخصی نسبت به مفاد قوانین و مقرراتی که ادارات گمرک به نمایندگی از سایر سازمان های دولتی، مسئول اعمال و اجرای آن هستند، تقلب گمرکی محسوب نخواهد شد. ترخیص کالا از گمرک

تخلف گمرکی ( Customs Offence ): هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرک است.

ترخیص کار و حل و فصل اداری یک تخلف گمرکی ( Administrative Settlement of a Customs Office ): رویه وضع شده به وسیله قانون ملی که به موجب آن مقامات گمرکی اختیار دارند یک تخلف گمرکی را از طریق حکم قانون یا از راه سازش، حل و فصل نمایند. حل و فصل تخلف اداری یک تخلف گمرکی، به موجب قوانینی ملی، این اختیار را به مقامات گمرکی می دهد. در این راه، امکان سازش با گرفتن وجوهی به عنوان جریمه پیش بینی می شود. برای مثال تخلفات گمرکی، جز مواردی مثل قاچاق یا هر آن چه جنبه «جرم» دارد. با دریافت جریمه ای که میزان آن با تصویب دولت و متکی به قانون می باشد حل و فصل می شود.

“در متن ، در ترجمه واژه « کنوانسیون »، معادل فارسی « عهد نامه » انتخاب شده است.”

حل و فصل مبتنی بر سازش ( Compromise Settlement ): توافقی است که به موجب آن به گمرک این اختیار داده می شود ( مشروط به رعایت شرایط معینی توسط شخص با اشخاص دخیل در تخلف – اعم از کارگزار گمرک ، ترخیص کار گمرک و یا حق العمل کار ) از پیگیری تخلف گمرکی صرف نظر نماید.

شرکت بازرگانی ترخیص کالا می تواند تا تمامی مراحل اظهارنامه گمرکی تلفن همراه شما را در کمترین زمان ممکن انجام دهد. فقط کافییست تا به روی لینک سایت همتا کلیک کنید.

بیشتر بخوانید : ترخیص ، ترخیص کار ، شرکت ترخیص کالا