اهداف گمرک ایران ، وظایف شرکت های ترخیص کالا و وظایف ترخیص کارها

اهداف گمرک ایران و وظایف شرکت های ترخیص کالا و وظایف ترخیص کار ها

اهداف گمرک ایران و وظایف شرکت های ترخیص کالا و وظایف ترخیص کار ها

اهداف گمرک ایران ، وظایف شرکت های ترخیص کالا و وظایف ترخیص کار ها

گمرک سازمانی دولتی است که مسئولیت اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات کالا ، ترانزیت و صادرات کالا را به عهده دارد. ‏ این اصطلاح به هریک از قسمتهای سازمان گمرک و یا ادارات اصلی یا تابعه آن نیز اطلاق می‌شود مثلاً در مورد مأمورین گمرک، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات یا صادرات یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد نیز به کار می‌رود مثل: مأمور گمرک، حقوق گمرکی، اداره گمرک و اظهار نامه گمرکی.‏ با توجه به تعاریف به عمل آمده می‌توان گفت گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیرزمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومتهای شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است.‏

گمرک به طور قانونی فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات کالا و صادرات دارد. بنابراین در ورود یا صدور کالا فقط نقش گمرک‌آن‌است‌که:‏
‏۱- الزامات قانونی در ورود و صدورکالا توسط وارد کنندگان یا صادر کنندگان رعایت شود.‏
‏۲- محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده مراعات شود.‏
‏۳- معافیت ‌ها و تخفیف‌های توصیه شده به موجب قانون در صورت تطبیق مشخصات کالا، به وارد یا صادرکننده داده شود.
۴- حقوق و عوارضی که وضع شده است را بطور صحیح وصول نماید.‏

اهداف گمرک ایران ، وظایف شرکت های ترخیص کالا و وظایف ترخیص کار ها

به زعم صاحب نظران و سیاست گذاران امور اقتصادی، گمرک هر کشور سازمانی است که وظایف حساس پاسداری از مرزهای ملی، اقتصادی و حفاظت از منافع جامعه را از طریق
صیانت از سلامت اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، در عرصه مبادلات خارجی بر عهده دارد.

از سوی دیگر با افزایش اهمیت تجارت خارجی در عرصه سیاست جهانی، استقرار اهداف ناشی از یک برنامه توسعه جامع و پایدار بیش از پیش نمایان شده و رسالت گمرک را از وظایف سنتی آن، مانند تامین در آمد برای دولت و ایفای نقش صرفاً بازدارندگی فراتر برده و از این سازمان با در نظر گرفتن تحولات ملی، منطقه ای و بین المللی، انتظار می رود با اتخاذ و اعمال تمهیدات مناسب، بسترهای ضروری جهت تحقق کامل اهداف سیاست جهش صادراتی را فراهم نماید. پیامد این مهم افزایش حجم و ارزش تجارت خارجی و تامین جایگاهی شایسته و هم شأن استعدادها و توانایی های بالقوه و بالفعل در بازار جهانی خواهد بود.

بدیهی است که ایجاد تعادل لازم بين وظایف سنتی و رسالت های برخاسته از واقعیات و شرایط حاضر در گرو اصلاحات و اقدامات برنامه ای فراگیر و مستمر است که این سازمان را از هر لحاظ قادر به ایفای نقشی مؤثر در فرایند تجارت و اقتصاد ملی بنماید.

اهداف گمرک و وظایف ترخیص کار ها

 • اجرای قانون امور گمرکی و آییننامه اجرایی آن و همچنین سایر مقررات و قوانینی که در جهت اعمال حاکمیت دولت و به عنوان مرزبان اقتصادی کشور اجرای آن به عهده گمرک ایران محول شده است.
 • تشخیص و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و سایر مالیات های مربوطه و وجوه قابل وصول قانونی

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

وظایف گمرک و وظایف شرکت های ترخیص کالا

طبق ماده ۳ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح ذیل می باشد:

 •  اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور و ترخیص کالا از گمرک .
 • تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ايران.
 • انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرایط ترخيص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی.
 • کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور.
 • اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه های مرزی، مرزنشینان و پیله وران.
 • اعمال مقررات گمرکی درخصوص معافيت ها و ممنوعیت ها در بخش های صادرات قطعی ، صادرات موقت، واردات قطعی ، واردات موقت، کرانبری ( کابوتاژ )، عبور داخلی کالا ، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاه های آزاد، بسته ها و پیک های سیاسی و پست بین الملل.
 • اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی
 • پیش بینی و فراهم نمودن زیرساخت های مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه ها، رویه ها و روش های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت های گمرکی.
 • جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات کالا و صادرات كالا.
 • بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه ریزی در جهت رفع آن ها.
 • اظهارنظر درباره پیش نویس طرح ها، لوایح، تصویب نامه های مرتبط با امور گمر کی.
 • اتخاذ روش های مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضائی در رابطه با امور گمر کی.
 • آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، كشف تخلف و تقصیرات اداری آنان.
 • بازرسی از واحدهای اجرایی گمرکی و نظارت بر عملکرد آن ها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی.
 • رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی مابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه.
 • گسترش ارتباطات بین المللی، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه های گمرکی دو یا چند جانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمان های بین المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم ( ۷۷ ) قانون اساسی و قوانین مربوطه.
 • رعایت توصیه های جهانی سازمان گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافق نامه های منعقده یا پایاپای در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
 • رعایت مفاد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی به منظور واگذاری امور غير حاکمیتی گمرکی به بخش های خصوصی و تعاونی.
 • استفاده از فناوری های نوین و تجهيز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی.
 • تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا و ترخیص کالا از گمرک.
 • تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری.
 • انجام سایر وظایف گمرکی به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات.

بر اساس وظایف کلی و اهداف گمرک ایران می توان به بیان کرد که وظایف شرکت های ترخیص کالا یاری رساندن به بازرگانان در امور واردات کالا، صادرات کالا و ترخیص کالا از گمرک در چارچوب قوانین و مقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد. شرکت های ترخیص کار با استفاده از کارگزار های گمرکی و با تجربه بالا و تخصص حرفه ای خود می توانند تشریفات گمرکی را به خوبی انجام داده و محموله های وارداتی یا صادراتی را به روش های قانونی از گمرک ترخیص نمایند.