واردات و ترخیص اجزا و قطعات ماشین تراش افقی | واردات و ترخیص ماشین تراش | ترخیص ماشین تراش

واردات و ترخیص اجزا و قطعات ماشین تراش افقی | واردات و ترخیص ماشین تراش | ترخیص ماشین تراش | سایت سامانه جامع تجارت

واردات و ترخیص اجزا و قطعات ماشین تراش افقی از گمرک – واردات و ترخیص ماشین تراش

مساله گمرکی در خصوص واردات و ترخیص اجزا و قطعات ماشین تراش افقی از گمرک و ترخیص ماشین آلات توسط شرکت ترخیص کاردر این مقاله سعی داریم درباره ی مساله گمرکی در خصوص واردات اجزا و قطعات ماشین تراش افقی از گمرک و ترخیص ماشین آلات توسط شرکت ترخیص کار نکات مهمی را بیان نماییم.

الف) مفروضات – شرکت «الف» برای واردات ماشین تراش افقی و اجزا و قطعات ( Horizonal lathes) ذیل تعرفه (کد ۸۴۶۶۹۳۰۰ با نرخ حقوق ورودی ۴ درصد و مالیات بر ارزش افزوده ۸ درصد به شرح جدول پیوست قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۳ ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت ntsw نموده است. نکته: ماشین تراش کامل یا در حکم کامل (قاعده ۲/الف) درذیل تعرفه ۸۴۵۸۱۱۰۰ یا ۸۴۵۸۹۹۰۰ حسب مورد (با کنترل شماره ای یا سایر طبقه بندی می شود .

نکته: ماشین تراش کامل یا در حکم کامل (قاعده ۲/الف) درذیل تعرفه ۸۴۵۸۱۱۰۰ یا ۸۴۵۸۹۹۰۰ حسب مورد (با کنترل شماره ای یا سایر طبقه بندی می شود .

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

ثبت سفارش ، واردات و ترخیص ماشین تراش افقی

برای درک بیشتر جایگاه ماشین تراش افقی و اجزا و قطعات آن در جدول تعرفه پیوست مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۳ عین جدول مربوط به خود ماشین و اجزا و قطعات نقل می گردد:

۸۴۵۸ کد تعرفه گمرکی ماشین های تراش از جمله دستگاه های متمرکز تراشکاری دورانی برای برداشتن فلز
۸۴۵۸۱۱۰۰

۸۴۵۸۱۲۰۰

۸۴۵۸۹۱۰۰

۸۴۵۸۹۱۰۰

– ماشین تراش افقی

—- با کنترل شماره ای

—- سایر

– سایر با تضمین های تراش

— با کنترل شماره ای

– سایر

٢- کالای ثبت سفارش در سامانه ثبت سفارش شده عبارتست از: – ابزارگیر، حدیده گیر خودکار – ابزارهای قلاویز کردن قابل استفاده در ماشین تراش – واشرهای فنری و خاردار فلزی قابل استفاده در ماشین تراش
٣- پس از واردات کالا به کشور (قلمرو گمرکی)، صاحب کالا به گمرک محل نگهداری کالا مراجعه و کالا را که طبق فاکتور همان اقلام مندرج در بند ۲ بالاست، ذیل کد ۸۴۶۶۱۰۰۰ برای ابزارگیر و حدیده گیر خودکار و کد ۸۴۶۶۹۳۰۰ برای اجزا و قطعاتی که منحصرا برای استفاده از ماشین تراش است جهت ترخیص کالا  اظهار می نماید یعنی:

۸۴۵۸ کد تعرفه گمرکی اجزا و قطعاتی که معلوم باشند منحصرا یا اساسا با ماشین های شماره های ۸۴۵۶ لغایت
۸۴۶۵ به کار می روند. همچنین قطعه کارگیری ابزارگیر، حدیده گیر خودکار، ادوات تقسیم و سایر متعلقات مخصوص برای ماشین ابزارها، ابزارگیرها برای هر نوع ابزار کردن در دست:
۸۴۶۶۹۱۰۰

۸۴۶۶۹۲۰۰

۸۴۶۶۹۳۰۰

۸۴۶۶۹۱۰۰

۸۴۶۶۹۲۰۰

۸۴۶۶۹۳۰۰

۸۴۶۶۹۴۰۰

ابزارگیر، حدیده گیر خودکار

– قطعه گیر

– ادوات تقسیم و سایر متعلقات مخصوص برای ماشین ابزارها

– سایر

– برای ماشین های مشمول ۸۴۶۴

— برای ماشین های مشمول ۸۴۶۵

-برای ماشین های مشمول ۸۴۵۶ لغایت ۸۴۶۱

– برای ماشین های مشمول ۸۴۶۲ یا ۸۴۶۳

ردیف نوع کالا HS کد کالا – کد تعرفه گمرکی نرخ حقوق ورودی(درصد) مالیات بر ارزش افزوده(درصد)
۱ ابزارگیر و حدیده گیر خودکار     ۸۴۶۶۱۰۰۰  ۴  ۸
۲  ابزارهای قلاویز کردن قابل
استفاده در ماشین تراش
 ۸۴۶۶۹۲۰۰  ۴  ۸
۳ واشرهای فنری و خاردار برای
ماشین تراش
   ۸۴۶۶۹۳۰۰  ۴  ۸

ب) مطلوبست ۱- دلایلی که صاحب کالا اقدام به اظهار کالا به شرح جدول ردیف ۳ مفروضات مسئله نموده است. ۲- نحوه برخورد گمرک با اظهار صاحب کالا و دلایلی که برای نپذیرفتن اظهار و لزوم اصلاح آن دارند. ٣- اظهار صاحب کالا درست است یا خلاف و در صورت تخلف چه جریمه ای طبق قانون گمرک تعلق می گیرد.

ج) حل مسئله زمینه اول: صاحب کالا متن بخش ۸۴۶۶ (به شرح پانویس صفحات قبل) را طبق مدلول آن «اجزا و قطعات و متفرعاتی که معلوم باشند منحصرا یا جمله با ماشین های تراش بخش ۸۴۵۸ به کار می روند.»

ترخیص کالا – ترخیص ماشین تراش افقی

در ذیل۸۴۶۶۹۳۰۰ طبقه بندی می شوند و ابزارهای قلاویزکردن و واشرهای فنری وخاردار هردو گروه منحصرا برای استفاده در ماشین تراشید ایراد باقی نمی ماند و باید اظهارنامه تسلیمی از سوی گمرک بذر ماشین تراش هستند، جای گمرک پذیرفته شود

نکات مهم در ترخیص ماشین تراش افقی

۱)

طبق قاعده ۱ از قواعد ششگانه طبقه بندی: قاعده ۱ … عناوین قسمت ها، فصل ها و بخش ها ارزشی جز شناساندن و تسهیل امر مراجعه را ندارند، زيرا طبقه بندی طبق متن شماره ها و یادداشت های مقدماتی قسمت ها و فصل ها و در قواعد زیر (قاعده ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) تا جایی که این قواعد با مندرجات شماره ۴ و یادداشت ها مغايرت نداشته باشند، تعیین گردیده است.»

۲)

۱٫ عناوین قسمت ها مثل همین عنوانی که ماشین تراش جزء یکی از دو فصل آن است. یعنی قسمت شانزدهم: «ماشین آلات و وسایل مکانیکی ادوات برقی، اجزا و قطعات آنها، ….

۲٫ عناوین فصلها مثل عنوان فصل ۸۴ به شرح: « راکتورهای هسته ای بخار و آبگرم، ماشین آلات و وسایل مکانیکی، اجزا و قطعات آن ها

۳٫ عناین بخش ها مثل بخش ۸۴۶۶ به شرح: «أجزا و قطعات ومة معلوم باشند منحصرا یا اساسا با ماشین های بخش های شرح: «راکتورهای هسته ای، دیگهای مکانیکی، اجزا و قطعات آنهاء اجزا و قطعات و متفرعاتی که که بخش های ۸۴۵۶ لغایت ۸۴۶۵ به کار می روند، همچنین …..

۳) همانطور که ملاحظه می شود (به پانویس ذیل بند «الف» مسئله هفتم توجه کنید) در هیچ یک از عناوين (جز بخش ۸۴۶۶ که ابزارگیر و حدید گیر خودکار را نام برده) به دو قلم دیگر صورت مسئله یعنی ابزارهای قلاویزکردن و واشرهای فنری و خاردار برای ماشین تراش تصريح نشده است. بنابراین باید متن شماره ای اگر به این دو قلم اشاره دارد آن را بیابیم.

۴)صاحب کالا به قاعده ۱ از قواعد ششگانه یا به دقت توجه نکرده یا اصولا { این قاعده را نمی شناسد، زیرا اگر می شناخت و تفاوت عبارات عناوین قسمت ها»، «عناوین فصلها» و «عناوين بخش ها» را با عبارت «متن شماره تشخیص میداد، میدانست که تنها نباید به عناوین قسمت ها، فصل ها و بخش ها تکیه کرد. زیرا طبقه بندی ممکن است در «متن شماره های به عمل آمده باشد.

۵) متن شماره ها: – واشر فنری و واشرهای خاردار و شده (۷۳۱۸۲۱۰۰) ابزارها برای قلاویز کردن یا حدیده کردن ) شده (۸۲۰۷۴۰۰۰) بن ترتیب به نظر می رسد صاحب کالا در اظهار خود مرتکب اشتباه شده باشد.

گزینه دوم: نحوه برخورد گمرک با اظهار صاحب کالا جهت ترخیص با توجه تصریح قلم ۲ و ۳  در جدول ذیل بند ۳ صورت مسئله، نپذیرفتن اظهار صاحب کالا و تلقی نمودن آن به تخلف گمرکی است.

نکات مهم:

  1. توجه نکردن به مفاد قاعده ۱ از قواعد ششگانه موجب گردیده است که 😐 برخلاف متن شماره های: – واشر فنری و واشرهای خاردار ۷۳۱۸۲۱۰۰ حقوق ورودی ۲۲ درصد – ابزارها برای قلاویزيا حدیده کردن ۸۲۰۷۴۰۰۰ حقوق ورودی ۱۰ درصد عناوین بخش ۸۴۶۶ یعنی: اجزا و قطعاتی که معلوم باشند منحصرا یا اساسا با ماشین های شماره ۸۴۵۶ لغایت ۸۴۶۵ به کار می روند …» را محور طبقه بندی قرار دهند، در حالی که نرخ تعرفه کدهای تعرفه  واشر و ابزارها برای قلاويز يا حدیده کردن بیش از ۴ درصد است.

۲٫ طبق اسناد ترخیص کالا، کالا عبارت است از : ” اجزا و قطعات ماشین تراش افقی “در حالی که این اجزا و قطعات را به طور صریح و شفاف نام نبرده است ” چنین اسنادی  ” نادرست “محسوب می شوند، یعنی نه خلاف واقع است و نه درست.

وجود همین اسناد نادرست موجب می گردد که کالای اظهار شده جهت ترخیص را قاچاق محسوب نکنند، بلکه فقط «اظهار خلاف» در ترخیص صورت گرفته که منجر به اخذ ما به التفاوت و اخذ جریمه جهت ترخیص کالا می گردد.

گزینه سوم: اظهار صاحب کالا جهت ترخیص کالا خلاف واقع می باشد. یعنی باید علاوه بر پرداخت مابه التفاوت حقوق به ترتیب:

– برای واشرها      ۱۸% = (۴-۲۲)

– برای ابزارهای قلاویزکردن  ۶%=(۴-۱۰)

– جریمه هم پرداخت شود.

نکته مهم در واردات و ترخیص اجزا و قطعات ماشین تراش افقی

جریمه تخلفات گمرکی (غیر از قاچاق ) حداقل ۱۰ درصد و حداکثر صد در صد مابه التفاوت است، ولی اگر مابه التفاوت بیش از ۵۰ درصد وجوهی باشد که برای کالای مورد ارزیابی پرداخت شده است، این حداقل جریمه ۵۰ درصد خواهد بود.

با توجه به نرخ حقوق ورودی کالای اظهار شده جهت ترخیص از گمرک ( هرسه قلم ۴ درصد ) و نرخ ورودی که باید در خصوص دو رقم از سه رقم اظهار شود، یعنی
۱- واشرها ۲۲ درصد

۲- ابزار حدیده کردن ۱۰ درصد

حداقل جریمه ترخیص کالا در تخلف گمرکی ۵۰ درصد مابه التفاوت ترخیص و حداکثر صد در صد ما به التفاوت و منطبق با مفاد تبصره ۱ ذیل ماده ۱۰۸ قانون گمرک مصوب آبان ۱۳۹۰ می باشد.

شرکت بازرگانی و ترخیص کارا در زمینه واردات و ترخیص ماشین آلات و واردات و ترخیص ماشین تراش دارای تجربه بسیار بالایی می باشد. ترخیص کارا واردات کالا از گمرک را توسط افراد مجرب و متخصص در کوتاه ترین زمان و با حداقل هزینه انجام می دهد و خدمات مختلفی در زمینه واردات و ترخیص اجزا و قطعات ماشین تراش افقی ازائه می دهد. ترخیص کارا با دارا بودن از نمایندگی های مختلفی در کشورهایی همچون ترکیه ، چین و اروپا می تواند مراحل ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت ntsw و ترخیص کالا شرکت های بازرگانی را به بهترین شکل انجام دهد. ترخیص کالا دارای هزینه های مختلفی است که از جمله آنها می توان به باربری، انبارداری، تخلیه بار، بارگیری و … اشاره کرد. hamta