تعرفه کالا و سیستم هماهنگ HS Code کالا ( اچ اس کد کالا )

تعرفه کالا و سیستم هماهنگ HS Code کالا

طبقه بندی تعرفه کالا

Tariff Classification of Goods

سیستم بین المللی نام گذاری کد تعرفه گمرک و تعرفه کالا در گمرک است که در ترخیص کالا از گمرک توسط ترخیص کار گمرک و تشریفات گمرکی به کار می رود. و به موجب آن کالا های خاصی باید طبقه بندی شود تا ترخیص کالا ی آن انجام شود.

سیستم کدگذاری بین المللی کالا برای مقاصد گمرکی و شناسایی و معرفی کالا در گمرک و ترخیص کالا از گمرک توسط شرکت ترخیص کالا از گمرک است که در طی ادوار گذشته تحت عناوین گوناگونی مورد خطاب قرار گرفته است:

  • نمانکلاتور تعرفه ای جامعه ملل یا تعرفه ژنو –  Geneva Nomenclature
  • تعرفه بروکسل Brussels Tariff Nomenclature یا BTN تعرفه شورای همکاری گمرکی
  • نمانکلاتور HS کد ( اچ اس کد کالا )
تعرفه کالا | سیستم هماهنگ | HS Code کالا | HS کد | تعرفه گمرکی

تعرفه کالا | سیستم هماهنگ | HS Code کالا | HS کد | تعرفه گمرکی | کد تعرفه گمرک | ترخیص کالا

و همانطور که ملاحظه می شود آخرین آن همین نمانکلاتور هماهنگ شده توصیف و کدگذاری است که از ۱۹۸۸ به اجرا درآمده، و هم اکنون نسخه ۲۰۰۷ آن که در آن آخرین اصلاحات و حذف و اضافه ها صورت گرفته مورد استفاده در کتاب مقررات صادرات واردات سال اخیر در جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران قرار گرفته است.
این نمانکلاتور یعنی HS کد کالا نسبت به سایر نمانکلاتورهای قبل از آن دارای مزیت هایی بیشتر است که به شرح زير بر شمرده ایم. شرکت ترخیص کار

  • اول اینکه این سیست هماهنگ یک نمانکلاتور تعرفه ای است.
  • دوم اینکه به عنوان یک نمانکلاتور آماری مورد استفاده قرارمی گیرد.
  • سوم اینکه پایه و اساس تطبیق طبقه بندی با مسایل اقتصادی محسوب می شود .
  • چهارم اینکه به عنوان یک نمانکلاتور چند منظوره قابل استفاده است .
  • پنجم اینکه یک زبان بین المللی و مشترک مسایل اقتصادی و کد گذاری محسوب می شود .
  • ششم اینکه برای صنایع، تجارت و صنعت حمل و نقل می تواند به کار گرفته شود .
  • و نهایتا هفتم اینکه به ویژه برای کشورهای پیشرفته مفید است.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی و خدمات ترخیص کالا ، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین و خرید از چین ،  واردات کالا از چین و ترخیص کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

شرح تعرفه کالا

Tariff Description

شرح یک کالا یا محصول طبق واژه ای که در سیستم بین المللی نام گذاری کد تعرفه گمرک ( نمانکلاتور تعرفه ای ) به کار رفته است.

 

عنوان تعرفه کالا( عنوان فرعی )

Tariff Heading or Sub-Heading

عنوانی است در متن یک سیستم بین المللی نام گذاری کد تعرفه گمرک از یک کالای واحد یا گروه واحد از کالا های مرتبط. شرکت ترخیص کالا از گمرک

به منظور سهولت مراجعه، هر عنوان تعرفه ای با یک شماره کد شناخته می شود. که در ضمن برای اظهارنامه گمرکی نیز به کار می رود. برای کشورها یا گمرک یا اتحادیه های اقتصادی که کد تعرفه گمرک مورد استفاده آن ها بر اساس نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا که معمولا به آن دستگاه هماهنگ شده می گویند، این شماره کد احتمال دارد شماره عنوان یا عنوان فرعی در  نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده وصف و کدگذاری کالا که بصورت عادی به آن سیستم هماهنگ شده می گویند این عدد کد ممکن است شماره نام یا عنوان فرعی در نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری محصول می باشد. که برای انجام فرایند ترخیص کالا مورد استفاده قرار می گیرد.

در برخی از کشورها واژه ردیف تعرفه به جای عنوان کد تعرفه گمرک به کار می رود. این اصطلاح به ویژه باید در رابطه با کل کدکالا، یا یک شماره کد در نظر گرفته شود، به عبارت دیگر آنچه در ستون مربوط به شماره تعرفه اعم از اینکه  شماره فرعی با ۶ یا چند رقم نمایش داده می شود همین”عنوان” یا “Heading” است که در برخی کشورها، از جمله در ایران برای معرفی آن قید عبارت « رديف تعرفه » یا « شماره تعرفه » به کار می برند. نحوه ترخیص کالا

تعرفه و HS Code  در ترخیص کالا

بنابراین در مورد یک کالای خاص مانند « دستگاه های رادار » یک عنوان يا شماره کد تعرفه گمرک می شناسیم یعنی: ۸۵۲۶۱۰ و یک نام یا شرح کد تعرفه گمرک ای، که بخصوص نام کالا مورد نظر است؛ یعنی ” دستگاه های رادار ” مشمول این عنوان، که قاعدتاً در کشورهایی که این نمانکلاتور را استفاده می کنند، می بایست به همین ترتیب خوانده یا نامیده شود، هرچند که در ایران معمول است که برای عنوان و شماره کد تعرفه گمرک یعنی ” Heading ” و ” HS Code ” با توجه به جدول تحت عنوان کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می شود تفاوتی قایل نیستند.ترخیص کار ، هزینه ترخیص کالا از گمرک

سیستم بین المللی نام گذاری تعرفه کالا ( نمانکلاتور تعرفه ای)

Tariff Nomenclature

نمانکلاتور تعرفه ای هرگونه طبقه بندی و سیستم کدگذاری کالا است که توسط ادارات گمرک کدگذاری هر کشور یا اتحادیه های گمرکی یا اقتصادی برای نامیدن کالا ها یا گروهی از کالا های مرتبط برای مقاصد کد تعرفه گمرک ارائه شود. شرکت ترخیص کالا

در حال حاضر سیستم بین المللی نام گذاری کد تعرفه کالا در  اکثر کشورها  در گمرک ها و امور ترخیص کالا از گمرک بر اساس نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده، توصیف و کدگذاری کالا است که عموما به آن نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده می گویند.که شامل قواعد عمومی برای تفسیر آن، یادداشت های قسمت ها و فصل ها و فهرستی از عناوین که به طور منظم مرتب شده اند است. بعضی از کشورها یا اتحادیه های گمرکی یا اقتصادی، الزامات برای کد تعرفه های گمرکی و برای آمار تجارت خارجی را در یک سیستم می آورند.

فرایند جهانی نام گذاری برای کد تعرفه گمرکی و تعرفه کالا در گمرک ( برای مثال ترخیص کالا از گمرک فرودگاه امام خمینی ) است که در ترخیص کالا از گمرک توسط شرکت ترخیص کالا و تشریفات گمرک استفاده می شود. که باعث طبقه بندی کالا هایی میشود که قرار است فرایند ترخیص کالا از گمرک آنها انجام گیرد. شرکت بازرگانی ترخیص کارا با کادری مجرب از ترخیص کار گمرک میتواند تمامی مراحل ترخیص کالا از گمرک را براحتی برای تجار و بازرگان انجام بدهد.

بیشتر بخوانید: ترخیص کالا از گمرک بندرعباس ،