ارزش گمرکی و ارزش گذاری کالا در گمرک , دایره ارزش , دایره صندوق

 ارزش گمرکی و ارزش گذاری کالا در گمرک و در دایره ارزش , پرداخت در دایره صندوق

فلوچارت تشریفات ترخيص کالا از گمرک در برخی از گمرکات کشورهای خارجی به صورت زیر می باشد.

 

ارزش گذاری کالا در گمرک | دایره ارزش در گمرک | دایره صندوق در گمرک | ارزش در گمرک

ارزش گذاری کالا در گمرک | دایره ارزش در گمرک | دایره صندوق در گمرک | ارزش در گمرک

 دایره ارزش گزاری کالا در گمرک


گمرک موظف است براساس مندرجات مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و موادی از آیین نامه اجرایی آن، ارزش اظهار شده کالای وارده را مورد رسیدگی قرار دهد.
رسیدگی به ارزش اظهارنامه هایی که در مسیر سبز انتخاب مسیر  Selectivity قرار می گیرند معمولاً پس از ترخيص کالا های آن ها گمرک و در مرحله بازبینی انجام می شود، به استثنای مواردی که به تشخیص گمرک و با توجه به پارامترهای گوناگون جهت رسیدگی به دوایر ارزش یا بازبینی ارجاع داده می شود. ترخیص کالا از گمزک

شایان ذکر است در برخی از گمرکات دایره ارزش حذف گردیده و رسیدگی به ارزش کالا در همان سرویس ارزیابی و توسط کارشناسان مربوطه صورت می پذیرد. همچنین در برخی موارد اداره يا واحد بازبینی نیز ارزش کالاهای اظهارشده را قبل از ترخيص کالا مورد بررسی قرار می دهد. ارزش اظهارشده اظهارنامه هایی که در مسیر زرد و قرمز قرار می گیرند معمولاً با توجه به اسناد ضمیمه و بنا به ضرورت ارایه نمونه، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ارزش کالاهای ورودی و صدوری تعیین شده از طرف گمرک ظرف سی روز از تعیین ارزش در گمرک اجرایی یا ابلاغ کتبی توسط گمرک ایران قابل اعتراض بوده و رسیدگی به اعتراض بعد از این مهلت با رعایت ماده ۱۳۵ قانون، در صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی می باشد. ترخیص از گمرک

دایره صندوق و صدور پروانه در گمرک

وظیفه دایره صندوق و صدور پروانه، کنترل واریز وجوه مندرج در اظهارنامه به حساب بانکی مربوطه ، گرفتن شماره رسید از کامپیوتر و تخصیص آن به اظهارنامه مربوط، صدور پروانه جهت ترخيص کالا و همچنین صدور قبوض درآمد و سپرده حسب مورد می باشد. ترخیص گمرک
شماره رسید، شماره ای است که توسط رایانه برای هر اظهارنامه اختصاص می یابد و نشانگر پرداخت کلیه هزینه هایی است که در اظهار نامه درج گردیده است.

 

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و وارداتترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ،  واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا  واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

 

ارزش گمرکی – ارزش در گمرک و فرآیند ترخیص کالا

صندوق دار پس از دریافت اظهارنامه ای که شماره ارزیابی به آن اختصاص داده شده به همراه فیش بانکی پرداخت شده بابت هزینه های متعلقه نسبت به وارد نمودن اطلاعات مربوط به رایانه اعلام و پس از تخصیص شماره رسید توسط رایانه آن را در محل مخصوص اظهارنامه درج نموده و با دادن شماره فوق به سیستم، اقدام به صدور پروانه گمرکی می نماید.
پروانه چاپ شده که مهمترین سند ترخيص کالا می باشد، پس از ممهور شدن به مهر صندوق و امضاء صندوق دار همراه با اظهارنامه جهت امضاء و مهر برجسته به سرویس ارزیابی ارجاع می شود . ترخیص از گمرک

پرانه ورود گمرکی جز « اسناد مثبته گمرکی » که درمورد احتمال قاچاق می توان به آن استاد نمود نیز محسوب می گردد، مشروط بر این که مشخصات مذکور در این سند با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع و نحوه ی مصرف آن متناسب باشد. ترخیص کالا

شایان ذکر است در حال حاضر مطابق گمرک ایران، این سازمان اقدام به حذف پروانه سبز گمرکی نموده و این سند به صورت الکترونیکی صادر و به طریق پیامک استعلام می شود.ترخیص کالا از گمرکترخیص کار

بیشتر بخوانید: ترخیص کالا از چین ، ترخیص کالا از گمرک ، ترخیص کار