مطالب توسط kara

قاچاق در گمرک

قاچاق در گمرک | قاچاق کالا در گمرک  قاچاق در گمرک ، قاچاق و مصادیق قاچاق کالا در گمرک در این مقاله طبق قانون گمرک به تفضیل بیان خواهد شد. قاچاق | SMUGGLING قاچاق کالا در گمرک تخلف گمرکی شامل جابه جایی کالا در یک مرز گمرکی به روشی مخفیانه به منظور فرار از نظارت […]

عهدنامه های بین المللی گمرک

عهدنامه های بین المللی گمرک عهدنامه های بین المللی گمرک : امورات گمرکی در کل دنیا تابع قوانینی است که در قالب عهد نامه های بین المللی گمرک منعقد و منتشر شده اند. عهدنامه استانبول ، عهدنامه ژوهانسبورگ ، عهدنامه کیوتو ، عهدنامه نظام هماهنگ ، عهدنامه نایروبی در ادامه ما این عهدنامه های بین […]

قواعد مبدا و گواهی مبدا کالا

قواعد مبدا و گواهی مبدا کالا قواعد مبدا و گواهی مبدا کالا :ما در این مقاله سعی داریم که در خصوص قواعد مبدا کالا  و گواهی مبدا کالا به بحث و بررسی بپردازیم. قواعد مبدا Rules of Origin  قواعد مبدا عبارت است از مقررات ویژه ناشی از اصول مصوب به وسیله قوانین ملی یا موافقت […]

مجوزهای واردات و صادرات

مجوزهای واردات و صادرات | مجوزهای واردات کالا مجوزهای واردات و صادرات : در این مقاله ما قصد دارید که در خصوص مجوزهای واردات کالا و مجوزهای صادرات توضیح دهیم. برای این منظور ابتدا بایستی یک دسته بندی از کالاها را داشته باشیم. کالا ها را می توان به سه دسته تقسیم نمود: کالاها در […]

ارزش گمرکی و ارزش گذاری کالا در گمرک , دایره ارزش , دایره صندوق

 ارزش گمرکی و ارزش گذاری کالا در گمرک و در دایره ارزش , پرداخت در دایره صندوق فلوچارت تشریفات ترخيص کالا از گمرک در برخی از گمرکات کشورهای خارجی به صورت زیر می باشد.    دایره ارزش گزاری کالا در گمرک گمرک موظف است براساس مندرجات مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و موادی […]

ترخیص کالا از درب خروج گمرک

ترخیص کالا از درب خروج گمرک | خروج کالا از گمرک درب خروج گمرک صاحب کالا یا نماینده قانونی وی، پس از اخذ پروانه ترخيص برای ترخیص کالا توسط ترخیص کار، جهت دریافت مجوز بارگیری به درب خروج مراجعه نموده و مسئول درب خروج پس از بررسی اجمالی مندرجات پروانه، مجوز بارگیری صادر می نماید. ذی […]

رویه واردات قطعی کالا در ترخیص – ورود قطعی

ورود قطعی یا رویه واردات قطعی کالا در ترخیص ورود قطعی اصطلاحات گمرکی بین المللی یعنی آنچه در قالب ” مجموعه واژه نامه های بین المللی گمرکی ” توسط شورای همکاری گمرکی ( سازمان جهانی گمرک ) تهیه و منتشر شده است با استناد به ماده ۱ قانون امورگمرکی مصوب ۱۳۹۰ که مقرر می دارد: […]

گواهی بازرسی کالا در واردات

گواهی بازرسی کالا در واردات کالا یکی از دغدغه های واردکنندگان کالا و ترخیص کار ان در بازرگانی بین الملل هم خوانی کالای ساخته و ارسال شده با تعهدات فروشنده در قرارداد است. فروشنده ممکن است به دلیل اشتباه یا سود جویی، کالایی باکیفیت یا کمیت پایین تر از سطح تعهداتش را به خریدار ارائه […]

واردات کالا و محدودیت های واردات کالا

واردات کالا و محدودیت های واردات کالا واردات کالا و محدودیت های واردات کالا : علاوه بر موانع و محدودیت های کد تعرفه گمرکی در واردات کالا و ترخیص کالا از گمرک کشور ها با ایجاد موانع غیر کد تعرفه گمرکی نیز به ایجاد محدودیت در این خصوص می پردازند. در ادامه به تفضیل به موانع […]

مشوق های صادرات کالا

مشوق های صادرات کالا اغلب کشور ها مشوق های خاصی برای صادرات کالا به کار می برند. مشوق های صادرات کالا ی مذکور معمولا در قالب مقررات پیچیده ای هستند که صادر کنندگان می بایست از آنها مطلع شده و چگونگی کاربردشان را فراگیرند. تشویق از طریق کنترل های ارزی بسیاری از کشور ها که […]