مطالب توسط kara

اتحادیه گمرکی

اتحادیه گمرکی Customs Union موجودیت تشکیل دهنده یک قلمرو گمرکی است که جایگزین دو یا چند قلمرو می شود و در حالت نهایی خود دارای ویژگی های زیر است : یک تعرفه گمرکی و قانون گمرکی مشترک یا هماهنگ شده برای اعمال آن تعرفه نبود هر گونه حقوق گمرکی و عوارض که در تجارت بین […]

انجمن صادراتی ضمانت کننده , تضمین و ضمانت در صادرات کالا

انجمن صادراتی ضمانت کننده | ضمانت در صادرات کالا | ضامن در صادرات کالا | تضمین در صادرات کالا انجمن متناظر برای صادرات کالا Corresponding Issue Association انجمی است برای صدور (ضمانت نامه) که در قلمرو طرف متعاهد دیگری ایجاد می شود و وابسطه به همان زنجیره ی ضمانت کنندگان است. این واژه در پیوست […]

اظهار کالا و اظهارکننده کالا در گمرک , ترخیص کار

اظهار کالا و اظهارکننده کالا در گمرک | اظهار کالا | اظهار کننده کالا ( ترخیص کار ) اظهار کننده کالا – ترخیص کار Declarant هر شخصی که اظهار نامه گمرکی را تنظیم می کند یا اظهار نامه به نام او تنظیم می شود. شخصی است که اظهارنامه گمرکی را تنظیم و امضا می نماید، […]

اصطلاحات بین المللی در گمرک , رویه کابوتاژ , مبادلات مرزی , مسافر

اصطلاحات بین المللی در گمرک , رویه کابوتاژ , مبادلات مرزی , مسافر در ادامه به تشریح برخی اصطلاحات بین المللی گمرک از جمله مبادلات مرزی و کابوتاژ می پردازیم. شرکت ترخیص کار عامل اقتصادی مجاز در گمرک Autorized Economic Operator (AEO) طرفی است که در جا به جایی بین المللی کالا، با هر کارکردی […]

ترخیص و واردات موقت نمایشگاهی آ ت آ –  ATA  و ورود موقت خودرو تحت کارنه CPD

ترخیص و واردات موقت نمایشگاهی آ ت آ –  ATA  و ورود موقت خودرو تحت کارنه CPD دفترچه A.T.A A.T.A Carnet یک سند بین المللی گمرکی است که طبق شرایط عهدنامه A.T.A  و عهدنامه استانبول صادر و شامل یک تضمین معتبر بین المللی است و ممکن است به جای اسناد ملی گمرک و به عنوان […]

واردات و ترخیص خودرو و وسایل نقلیه

واردات و ترخیص خودرو و وسایل نقلیه  در تعریف دو نوع وسیله نقلیه جهت ترخیص از گمرک وجود دارد: ترخیص  وسایل نقلیه برای مصارف بازرگانی Means of Transport for Commercial Use ترخیص و واردات هر نوع کشتی ( اعم از دوبه های بزرگ و کوچک، کشتی های باری و شناورهای آبی ) هاورکرافت، هواپیما، وسیله نقلیه […]

بسته بندی در ترخیص کالا از گمرک

بسته بندی در ترخیص کالا از گمرک بسته بندی کالا Packings تمام اقلام و مواردی هستند که به همان صورتی که وارد می شوند، برای بسته بندی، چیدن و جدا کردن کالا ها استفاده شده یا می شوند، به جز مواردی مانند پوشال، کاغذ، پشم شیشه، تراشه و غیره که به صورت فله برای بسته […]

تاریخچه واردات کالا , بازرگانی و تجارت بین المللی

تاریخچه واردات کالا , بازرگانی و تجارت بین المللی بازرگانی و تجارت بین المللی و ترخیص کالا یکی از دیرینه ترین فعالیت هایی است که انسان ها در طی حیات خود انجام می دادند. همان گونه که می دانیم بشر به دلیل نیازهای خود مجبور است تا با سایر انسان ها در اقصی نقاط جهان […]

ارزیابی کالا , بازبینی و پژوهش خواهی در ترخیص کالا از گمرک

ارزیابی کالا , بازبینی و پژوهش خواهی در ترخیص کالا از گمرک  ارزیابی حقوق و عوارض گمرکی در ترخیص کالا Assessment of Duties and Taxes ارزیابی حقوق و عوارض در تشریفات گمرکی و ترخیص کالا به این ترتیب است که کالا موضوع « حقوق و عوارض » از لحاظ زیر مورد بررسی و بازبینی قرار […]

ترخیص نمونه کالا و نمونه کالا در واردات و صادرات

ترخیص نمونه کالا و نمونه کالا در واردات و صادرات نمونه کالا در واردات و صادرات کالا Samples کالاهایی که نمونه یک گروه خاص از کالاهایی هستند که قبلا تولید شده یا نمونه هایی از کالا هایی هستند که تولید آن ها مورد نظر است. این واژه کالا های یکسانی را که توسط فرد معینی […]