مطالب توسط Iman Tiranian

حل المسائل گمرکی – مساله شماره هشتم

حل المسائل گمرکی – مساله شماره هشتم الف) مفروضات ۱٫ محموله ای مشتمل بر ۱۰ صندوق لوازم برقی موضوع بارنامه ۸۸ در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۰۰ در گمرک xxx تخلیه و قبض انبار صادر می شود. ٢. نماینده قانونی صاحب کالا بعد از این تاریخ با در دست داشتن اسناد خرید، قبض انبار و سایر مدارک شامل برگ […]

حل المسائل گمرکی – مساله شماره هفتم

حل المسائل گمرکی – مساله شماره هفتم الف) مفروضات ١. شرکت «الف» در تاریخ ۹۳/ ۴ / ۰۰ اقدام به ترخیص محموله (۱۰ کارتن تحت عنوان تلفن همراه از گمرک xxx می نماید، پروانه گمرکی به نام شرکت «الف» و ترخیص کار آقای «ب» می باشد. ۲. بعد از ترخیص کالا در بازبینی اوراق ضمیمه […]

حل المسائل گمرکی

حل المسائل گمرکی (کتاب دوم) گواهی مبدأ ( Certificate- of – origin ) صادره از اتاق بازرگانی کشور می صدور کالا (آلمان) به مقصد ایران «کشور مبدأ» را «ایران» نام برده است. د. در ارزیابی از کالای ورودی، نظریه کارشناسی در دو نوبت کالا را تولید جمهوری ترکمنستان و جمهوری آذربایجان دانسته اند (هر چند […]

چراگمرک کالای موجود را ذیل فصل ۸۳ (کد ۸ رقمی ۸۳۰۲۴۹۰۰) طبقه بندی می نماید-بخش دوم

ادامه مطلب چرا گمرک کالا ی موجود را ذیل فصل ۸۳ (کد ۸ رقمی ۸۳۰۲۴۹۰۰) طبقه بندی می نماید-بخش اول نکات مهم: ١. اسناد جعلی در گمرک ممكن است برای اهداف زیر ارائه شود : و الف. تصاحب من غير حق کالا به وسیله اشخاص غیر از صاحب الف.قانونی کالا که از طرق زیر صورت […]

چراگمرک کالای موجود را ذیل فصل ۸۳ (کد ۸ رقمی ۸۳۰۲۴۹۰۰) طبقه بندی می نماید-بخش اول

دراین خصوص که چرا برخلاف اینکه در مقابل کد ۶ رقمی ۸۴۱۸۹۹ که به وضوح اجزا و قطعات یخچال را هم پوشش می دهد، چرا گمرک کالا ی موجود را ذیل فصل ۸۳ (کد ۸ رقمی ۸۳۰۲۴۹۰۰) طبقه بندی می نماید