سامانه جامع ثبت سفارش کالا

در این مقاله توضیحاتی در خصوص سامانه جامع ثبت سفارش کالا داده شده است.

سازمان توسعه تجارت در یک بخشنامه فرایند ثبت سفارش کالا در سامانه جامع ثبت سفارش کالا یا همان سامانه جامع تجارت برای ترخیص کالا از گمرک را شرح داد. طبق بخشنامه تمامی ردیف کد تعرفه گمرکی های بافی مانده در سامانه ثبتارش به سامانه جدیدی به نام سامانه جامع ثبت سفارش کالا منتقل می شوند. و مجوز ثبت سفارش کالا در سامانه جامع ثبت سفارش کالا در هر شکلی ( افتتاح یا تمدید ) حتما باید در سامانه جامع تجارت انجام شود.

مراحل ثبت سفارش در سامانه جامع ثبت سفارش کالا

الف) مفروضات اول؛

شرکت «الف» تعداد ۱۰۰ دستگاه ماشین آلات راه سازی مستعمل را برای واردات به گمرک در سامانه جامع تجارت سامانه جامع ثبت سفارش کالا )، ثبت سفارش نموده است که طبق مندرجات پیش فاکتور تسلیمی به واحد ثبت سفارش مشمول ضوابط مقرر طبق آیین نامه قانون خودرو از لحاظ رعایت ضوابط در مورد سال ساخت بوده است.

ارزش هر دستگاه ماشین آلات ۳۰,۰۰۰ دلار با احتساب کرایه حمل از مبدأ امارات به مقصد گمرک بوشهر است. پس از واردات کالا از سوی شرکت کارگزاری اپ، به وکالت از صاحب کالا اظهارنامه تنظیم و تسلیم می شود. اظهارنامه مشمول میسر قرمز یعنی انجام تشریفات ارزیابی ملموس می گردد. دوم: ارزیابی شامل معاینه کالا، ارزش گذاری، کارشناسی فنی و رسمی ماشین آلات، تطبيق اظهار و اظهارنامه با ضوابط مقرر بوده و در آخر پروانه گمرکی صادر و کالا برای بارگیری و خروج از گمرک آماده می شود. قبل از خروج کالا از نظارت گمرک ترخیص قطعی، به دلایل زیر دستور جلوگیری از ترخیص کالا از گمرک شفاه به اطلاع درب خروج می رسد و بر همین اساس مجددا کار تخلیه آغاز می شود.

۱- شرکت «الف» پیش از این برای محمولهای محتوای کالای معین ثبت سفارش می نماید و پس از ورود کالا به موجب صلح نامه، کالا قبض انبارمربوط به محموله وارداتی و سایر اسناد حمل و خرید را به آقای (حمید) که مدیر شرکت کارگزاری «ب» می باشد واگذار نموده که این شخص هم با استفاده از مندرجات صلح نامه که با حق توكيل به غیر بوده، کالا را به شخص دیگری (آقای زید دارای کارت بازرگانی و شرکت ترخیص کار) واگذار می نماید که پس از اظهار کالا و ارزیابی در گمرک به عنوان قاچاق گمرکی محسوب و محکوم می شود.

۲- آقای زید در جریان تشریفات گمرکی و بعد از آن متواری و جريمه قاچاق که دو برابر ارزش کالا تعیین گردیده و معادل پنجاه میلیارد ریال بوده الاوصول می ماند.

۳- شرکت کارگزاری “ب”، در اظهار محموله موضوع بندا بالا نیز به عنوان کارگزار گمرکی اقدام به تنظیم و تسلیم اظهارنامه از سوی آقای زید نموده است.

بنابراین دلایل ممانعت از ترخیص ۱۰۰ دستگاه ماشین راهسازی منعلق به شرکت «الف» به اعتقاد گمرک عبارت است از:

– واردکننده محموله واگذاری به آقای حمید که او نیز به آقای زید ( ترخیص کار ) واگذار نموده شرکت «الف» بوده است.

– کارگزار گمرکی که اینک واردات دستگاه ماشین راه سازی را به گمرک اظهار نموده، کارگزار گمرکی در مورد اظهارنامه است که کالای آن به عنوان قاچاق تلقی گردیده است.

در این بین کدامیک از این سه گروه مرتکب اشتباه در ترخیص کالا گمرک شده است |ثبت سفارش در سامانه جامع  ثبت سفارش کالا

ب) مفروضات

۱- نقش شرکت «الف» در مورد محموله ای که قاچاق تلقی شده.

۲- نقش شرکت کارگزاری ابا در هر یک از دو محموله که اظهارنامه ها به ترتیب به نام شرکت «الف» و آقای زید( دارنده کارت بازرگانی) به گمرک تسلیم نموده است.

۳- چگونگی عمل گمرک در جلوگیری از ترخیص قطعی محموله مربوط به ۱۰۰ دستگاه ماشین راه سازی شرکت «الف» .

۴- با فرض اینکه کالا (ماشین های راه سازی تا زمان حل مسئله و ارایه راهکار قانونی در اماکن گمرکی متوقف بوده در صورتی که معلوم گردد گمرک من غیرحق مانع ترخیص کالا شده، چه اقدام با احقاق حقی از سوی صاحب کالا قابل انتظار است.

پاسخ به سوالات بخش قبلی مربوط به سامانه جامع ثبت سفارش کالا

ج) حل مسئله

شرکت «الف» در مورد محموله ای که به آقای حمید صلح نموده با به نام شخص ثالثی آقای زید (دارای مزایای کارت بازرگانی) به عنوان صاحب کالا به گمرک اظهار گردیده و قاچاق محسوب شده، هیچ گونه مسئولیتی ندارد و بنابراین گمرک نمی تواند شرکت «الف» را از این بابت مورد پیگرد قرار داده یا اگر این شرکت در موارد دیگر به عنوان واردکننده کالا با به وکالت از صاحب کالای دیگر به گمرک اظهارنامه تسلیم نماید، کالای او را توقیف نماید.