تخصیص ارز دولتی , مقررات اداری نحوه تخصیص ارز دولتی به واردات کالا , انتقال ارز به خارج , اطلاع درباره کنترل های تخصیص ارزی دولتی , خرید ارز دولتی

تخصیص ارز دولتی

تخصیص ارز دولتی در کشور هایی که کمبود ارز وجود دارد و تراز پرداخت آنها نا به سامان است محدودیت هایی در تخصیص ارز به امر واردات کالا و ترخیص کالا از گمرک وجود دارد. در این کشور ها طرف های خصوصی غالبا از داشتن ارز یا نگهداری ذخایر ارزی در خارج از کشور منع می […]

صادرات کالا , ترخیص صادراتی و ترخیص کالا از گمرک مبدا

صادرات کالا , ترخیص صادراتی و ترخیص کالا از گمرک مبدا

 صادرات کالا – ترخیص صادراتی و ترخیص کالا از گمرک مبدا در ابتدا به  بیان روشها و تشریفات گمرکی در ترخیص صادراتی و صادرات کالا می پردازیم. این بیان مشتمل بر نکات اصلی قابل توجه صادرکنندگان جهت ترخیص کالا از گمرک مبدا می باشد. مقررات کشورهای صادرکننده کالا در این زمینه شدیدا با یکدیگر متفاوت اند. […]

مسیرهای ترخیص کالا از گمرک

مسیرهای ترخیص کالا از گمرک

مسیرهای ترخیص کالا از گمرک در ادامه به تشریح مسیرهای ترخیص کالا از گمرک و نحوه ترخیص کالا و مفهوم و عملیاتی که برای کالا در فرآیند ترخیص کالا از گمرک در حین ارزیابی در گمرک به وقوع می پیوندد می پردازیم . تعیین مسیر گمرک از ضوابط و اولویت های پیچیده ای برای تشخیص […]

سرویس ارزیابی گمرک

سرویس ارزیابی گمرک

سرویس ارزیابی گمرک در ترخیص کالا تدوین و ابلاغ دستور العمل درخصوص وظایف ارزیابان، کارشناسان و سایر کارکنان گمرک ، نحوه ی نمونه بردارى،نقص اسناد، کشف تخلف و گزارش آن، نحوه و میزان وارسی و معاینه بر اساس اصول انتخاب خطر و وارسی اتفاقی و درج نتایج وارسی در اظهارنامه به گمرک ایران محول گریده […]

اسناد بازرگانی بین المللی

اسناد بازرگانی بین المللی

اسناد بازرگانی بین المللی اسناد بازرگانی بین المللی   اسناد بازرگانی بین المللی یکی از مهم ترین موضوعات در بازرگانی بین الملل می باشد. و مورد توجه شرکت ترخیص کار می باشد. چرا که این اسناد از نظر حقوقی، تجاری و فنی با ارزش بوده و به صورت گسترده ای در بازرگانی خارجی مورد استفاده […]

معافیت از حقوق گمرکی در ترخیص کالا و معافیت از حقوق و عوارض ورودی در واردات کالا

معافیت از حقوق گمرکی در ترخیص کالا و معافیت از حقوق و عوارض ورودی در واردات کالا

معافیت از حقوق گمرکی در ترخیص کالا معافیت از حقوق و عوارض ورودی در واردات کالا Relief from Import Duties and Taxes عبارت است از ترخیص کالا و ترخیص کالا از گمرک برای مصرف داخلی بدون پرداخت حقوق و عوارض ورودی صرف نظر از طبقه بندی عادی تعرفه یا تعهدات معمولی مشروط بر این که در شرایطی […]