مسیرهای ترخیص کالا از گمرک

مسیرهای ترخیص کالا از گمرک

مسیرهای ترخیص کالا از گمرک در ادامه به تشریح مسیرهای ترخیص کالا از گمرک و مفهوم و عملیاتی که برای کالا در فرآیند ترخیص کالا از گمرک در حین ارزیابی در گمرک به وقوع می پیوندد می پردازیم . تعیین مسیر گمرک از ضوابط و اولویت های پیچیده ای برای تشخیص مسیر نهایی اظهار و […]

سرویس ارزیابی گمرک

سرویس ارزیابی گمرک

سرویس ارزیابی گمرک در ترخیص کالا تدوین و ابلاغ دستور العمل درخصوص وظایف ارزیابان، کارشناسان و سایر کارکنان گمرک ، نحوه ی نمونه بردارى،نقص اسناد، کشف تخلف و گزارش آن، نحوه و میزان وارسی و معاینه بر اساس اصول انتخاب خطر و وارسی اتفاقی و درج نتایج وارسی در اظهارنامه به گمرک ایران محول گریده […]

اسناد بازرگانی بین المللی

اسناد بازرگانی بین المللی

اسناد بازرگانی بین المللی اسناد بازرگانی بین المللی   اسناد بازرگانی بین المللی یکی از مهم ترین موضوعات در بازرگانی بین الملل می باشد چرا که این اسناد از نظر حقوقی، تجاری و فنی با ارزش بوده و به صورت گسترده ای در بازرگانی خارجی مورد استفاده قرار می گیرند. برای ترخیص کالا از گمرک […]

معافیت از حقوق گمرکی در ترخیص کالا و معافیت از حقوق و عوارض ورودی در واردات کالا

معافیت از حقوق گمرکی در ترخیص کالا و معافیت از حقوق و عوارض ورودی در واردات کالا

معافیت از حقوق گمرکی در ترخیص کالا معافیت از حقوق و عوارض ورودی در واردات کالا Relief from Import Duties and Taxes عبارت است از ترخیص کالا برای مصرف داخلی بدون پرداخت حقوق و عوارض ورودی صرف نظر از طبقه بندی عادی تعرفه یا تعهدات معمولی مشروط بر این که در شرایطی خاص و برای منظورهای خاصی […]

ترخیص کالا از گمرک ترخیص کار گمرک شرکت ترخیص کالا ترخیص از گمرک مجله گمرک شماره 825 - 826

مجله گمرک شماره ۸۲۵ و ۸۲۶

   

حقوق گمرکی , عوارض گمرکی

حقوق گمرکی – حقوق ورودی , عوارض گمرک یا حقوق و عوارض ورودی کالا در واردات و صادرات

حقوق گمرکی , عوارض گمرک یا حقوق و عوارض ورودی حقوق گمرکی , حقوق ورودی Customs Duties حقوقی است که طبق تعرفه گمرکی وضع شده و به کالاها هنگام واردات یا صادرات از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد. و بدون پرداخت آن ها کالا نمی تواند از گمرک ترخیص گردد. ” حقوق گمرکی ” واژه […]