عهدنامه های بین المللی گمرک , عهدنامه استانبول , عهدنامه ژوهانسبورگ , عهدنامه های گمرکی , عهدنامه کیوتو

عهدنامه های بین المللی گمرک

عهدنامه های بین المللی گمرک عهدنامه های بین المللی گمرک : امورات گمرکی در کل دنیا تابع قوانینی است که در قالب عهد نامه های بین المللی گمرک منعقد و منتشر شده اند. عهدنامه استانبول ، عهدنامه ژوهانسبورگ ، عهدنامه کیوتو ، عهدنامه نظام هماهنگ ، عهدنامه نایروبی در ادامه ما این عهدنامه های بین […]

قواعد مبدا و گواهی مبدا کالا

قواعد مبدا و گواهی مبدا کالا

قواعد مبدا و گواهی مبدا کالا قواعد مبدا و گواهی مبدا کالا :ما در این مقاله سعی داریم که در خصوص قواعد مبدا کالا  و گواهی مبدا کالا به بحث و بررسی بپردازیم. قواعد مبدا Rules of Origin  قواعد مبدا عبارت است از مقررات ویژه ناشی از اصول مصوب به وسیله قوانین ملی یا موافقت […]

مجوز های واردات و صادرات , مجوزهای واردات کالا , مجوزهای صادرات

مجوزهای واردات و صادرات

مجوزهای واردات و صادرات | مجوزهای واردات کالا مجوزهای واردات و صادرات : در این مقاله ما قصد دارید که در خصوص مجوزهای واردات کالا و مجوزهای صادرات توضیح دهیم. برای این منظور ابتدا بایستی یک دسته بندی از کالاها را داشته باشیم. کالا ها را می توان به سه دسته تقسیم نمود: کالاها در […]

ارزش گمرکی و ارزش گذاری کالا در گمرک , دایره ارزش , دایره صندوق

ارزش گمرکی و ارزش گذاری کالا در گمرک , دایره ارزش , دایره صندوق

 ارزش گمرکی و ارزش گذاری کالا در گمرک و در دایره ارزش , پرداخت در دایره صندوق فلوچارت تشریفات ترخيص کالا از گمرک در برخی از گمرکات کشورهای خارجی به صورت زیر می باشد.    دایره ارزش گزاری کالا در گمرک گمرک موظف است براساس مندرجات مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و موادی […]

ترخیص کالا از درب خروج گمرک

ترخیص کالا از درب خروج گمرک

ترخیص کالا از درب خروج گمرک | خروج کالا از گمرک درب خروج گمرک صاحب کالا یا نماینده قانونی وی، پس از اخذ پروانه ترخيص برای ترخیص کالا توسط ترخیص کار، جهت دریافت مجوز بارگیری به درب خروج مراجعه نموده و مسئول درب خروج پس از بررسی اجمالی مندرجات پروانه، مجوز بارگیری صادر می نماید. ذی […]

رویه واردات قطعی کالا در ترخیص – ورود قطعی

رویه واردات قطعی کالا در ترخیص – ورود قطعی

ورود قطعی یا رویه واردات قطعی کالا در ترخیص ورود قطعی اصطلاحات گمرکی بین المللی یعنی آنچه در قالب ” مجموعه واژه نامه های بین المللی گمرکی ” توسط شورای همکاری گمرکی ( سازمان جهانی گمرک ) تهیه و منتشر شده است با استناد به ماده ۱ قانون امورگمرکی مصوب ۱۳۹۰ که مقرر می دارد: […]