مقایسه مصادیق قاچاق در دو قانون توسط بازرگانی ترخیص کارا

مقایسه مصادیق قاچاق در دو قانون توسط بازرگانی ترخیص کارا

مقایسه مصادیق قاچاق در دو قانون توسط بازرگانی ترخیص کارا در این مقاله سعی داریم مصادیق قاچاق در دو قانون توسط بازرگانی ترخیص کارا را بیان نماییم امیدواریم این مقاله برای شما راهنمای مناسبی باشد. الف. از لحاظ تعداد مصادیق به این ترتیب مصادیق قاچاق در قانون گمرک درا۱ مورد به طور مستقل و ۹ مورد […]

تعیین تکلیف کالا و ارز قاچاق، میزان جریمه ها از لحاظ شرایط ورود و صدور کالا مجاز، مشروط، ممنوع)

تعیین تکلیف کالا و ارز قاچاق، میزان جریمه ها از لحاظ شرایط ورود و صدور کالا مجاز، مشروط، ممنوع)

تعیین تکلیف کالا و ارز قاچاق، میزان جریمه ها از لحاظ شرایط ورود و صدور کالا مجاز، مشروط، ممنوع) در این مقاله که در ادامه مقاله مصادیق قاچاق طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۰ است سعی داریم در مورد تعیین تکلیف کالا و ارز قاچاق، میزان جریمه ها از لحاظ شرایط ورود و […]

مجله گمرک شماره 853 و 854 | نشریه گمرک ایران 853 و 854 | اخبار ترخیص کالا از گمرک

مجله گمرک شماره ۸۵۳ و ۸۵۴ ( نشریه گمرک ایران ۸۵۳ و ۸۵۴ )

 

مصادیق قاچاق طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/3/10

مصادیق قاچاق طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۰

مصادیق قاچاق طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۰ در این مقاله سعی داریم مصادیق قاچاق طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۰ را برای شما بیان نماییم. این قانون از ۷۷ ماده و ۷۹ تبصره تشکیل شده است که در این llxgf به بیان موارد مهم و قابل توجه […]

بیان مصادیق قاچاق کالا طبق قانون گمرک توسط ترخیص کارا

بیان مصادیق قاچاق کالا طبق قانون گمرک توسط ترخیص کارا

در این مقاله سعی بر این داریم به بیان مصادیق قاچاق کالا طبق قانون گمرک توسط ترخیص کارا بپردازیم امیدواریم این مطلب در جهت پی بردن به این قوانین برای شما مفید باشد.

بیان راههای حل اختلاف توسط بازرگانی ترخیص کارا بین گمرک و اظهارکننده کالا قبل از ترخیص کالا از گمرک

بیان راههای حل اختلاف توسط بازرگانی ترخیص کارا بین گمرک و اظهارکننده کالا قبل از ترخیص کالا از گمرک

بیان راههای حل اختلاف توسط بازرگانی ترخیص کارا بین گمرک و اظهارکننده کالا قبل از ترخیص کالا از گمرک در این مقاله سعی داریم راههای حل اختلاف توسط بازرگانی ترخیص کارا بین گمرک و اظهارکننده کالا قبل از ترخیص کالا از گمرک را برای شما بیان نماییم. ۱ / ۱۸- نوزدهم در بزرگ نمایی ارزش کالای […]