تاجریار اپلیکیشن محاسبه حقوق و عوارض گمرکی

شرکت بازرگانی ترخیص کارا با نظر به نیاز بازار ایران در خصوص اطلاعات گمرکی ، شرایط و تعرفه های واردات و… اقدام به طراحی و راه اندازی اپلیکشین تاجریار نموده است. این اپلیکیشن تمامی نیازهای اطلاعاتی همکاران و واردکنندگان را تامین می نماید. تاجریار اولین اپلیکیشن تخصصی در این حوزه می باشد که پس از مطالعه میدانی طراحی و عرضه شده است.

اپلیکیشن تجارت ، اپلیکیشن تاجریار ، تاجریار و ب اپ ، اپ ترخیص کالا ، اپ ترخیص یار ، اپ گمرک یار

برای آشنایی با اپلیکیشن تاجریار کلیک نمایید تا بیشتر آشنا شوید.

برای دانلود مستقیم اپلیکشین از سرور ما می توانید کلیک نمایید.